course-details-portlet

PK8102 - Materialavvirkende bearbeiding

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 80/100 1 timer D
Oppgave 20/100 1 semestre A

Faglig innhold

Grunnleggende forhold ved sponfraskillende bearbeidingsprosesser som dreiing, fresing, boring og sliping. Spondannelse, skjærekrefter, effektbehov og termiske forhold. Verktøymaskiner, verktøymaterialer, slitasjeforhold, skjærevæsker, bearbeidingsdata og bearbeidingsøkonomi. Overflatekvalitet. Elektroerosjon og elektrokjemisk bearbeiding. Bearbeiding med laser, elektronstråle, ultralyd og vannstråle.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kunnskap om ulike metoder for sponskjærende bearbeiding og fysikalske forhold ved spondannelsen.
Kunnskap om ikke-konvensjonelle maskineringsmetoder.
Kunnskap om modeller for bearbeidingsøkonomi.
Kunnskap om vibrasjoner og vibrasjonsdemping ved maskinering.

Ferdigheter:
Kunne planlegge og gjennomføre tester for å forbedre maskineringsprosesser.
Kunne beregne bearbeidingsparametre for optimale dynamiske forhold.

Generell kompetanse:
Ha grunnlag for å utvikle og forbedre maskineringsprosesser gjennom teoretisk analyse og eksperimentelt arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, teoretiske øvinger og laboratorieøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en oppgave som teller 20 % og muntlig eksamen som teller 80 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av faget dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved gjentak av faget må alle delvurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TPK4190 Produksjonsteknologi, TPK4440 Maskinering og additiv tilvirkning, TPK4195 Verkstedteknisk måleteknikk

Kursmateriell

Boothroyd og Knight: Fundamentals of machining and machine tools.
Utvalgte artikler og forskningsrapporter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO3004 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 80/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 20/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 80/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 20/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU