course-details-portlet

PK8102 - Materialavvirkende bearbeiding

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter E

Faglig innhold

Grunnleggende forhold ved sponfraskillende bearbeidingsprosesser som dreiing, fresing, boring og sliping. Spondannelse, skjærekrefter, effektbehov og termiske forhold. Verktøymaskiner, verktøymaterialer, slitasjeforhold, skjærevæsker, bearbeidingsdata og bearbeidingsøkonomi. Overflatekvalitet. Elektroerosjon og elektrokjemisk bearbeiding. Bearbeiding med laser, elektronstråle, ultralyd og vannstråle.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kunnskap om ulike metoder for sponskjærende bearbeiding og fysikalske forhold ved spondannelsen. Kunnskap om ikke-konvensjonelle maskineringsmetoder. Kunnskap om modeller for bearbeidingsøkonomi. Kunnskap om vibrasjoner og vibrasjonsdemping ved maskinering. Ferdigheter: Kunne planlegge og gjennomføre tester for å forbedre maskineringsprosesser. Kunne beregne bearbeidingsparametre for optimale dynamiske forhold. Generell kompetanse: Ha grunnlag for å utvikle og forbedre maskineringsprosesser gjennom teoretisk analyse og eksperimentelt arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, teoretiske øvinger og laboratorieøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Muntlig eksamen

Forkunnskapskrav

TPK4190 Produksjonsteknologi, TPK4440 Maskinering og additiv tilvirkning, TPK4195 Verkstedteknisk måleteknikk

Kursmateriell

Boothroyd og Knight: Fundamentals of machining and machine tools. Utvalgte artikler og forskningsrapporter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO3004 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU