course-details-portlet

TPK4190 - Produksjonsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bearbeidingsteknikk (støping, forming, maskinering, additiv tilvirkning etc.), materialegenskaper, overflatebelegging, automatisering, måleteknikk, kvalitetsteknikk, design for produksjon, produksjonsplanlegging og -styring.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Teoretisk og praktisk kunnskap om noen grunnleggende metoder for bearbeiding av metaller, plast og kompositter. Grunnleggende kunnskap om verktøymaskiner og produksjonsautomatisering. Grunnleggende kunnskap om måleteknikk, kvalitetskontroll og kvalitetsledelse. Kunnskap om materialflyt og informasjonsflyt knyttet til produksjon.

Ferdigheter:

Kunne estimere krefter og energibehov for ulike bearbeidingsmetoder. Kunne planlegge og gjennomføre enkle bearbeidingsoperasjoner ut fra en produkttegning. Kunne anvende ulike typer verkstedteknisk måleutstyr og gjennomføre enkle kvalitetskontroller. Utføre grunnleggende produksjonsplanlegging.

Generell kompetanse:

Forstå sammenheng mellom produktspesifikasjoner og krav til produksjonsteknologi. Ha kjennskap til grunnleggende tekniske prosesser i en verkstedteknisk produksjonsbedrift. Kunne vurdere potensialet for automatisering i produksjonsbedrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teori- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Mikell P. Groover: "Principles of Modern Manufacturing" / "Fundamentals of Modern Manufacturing"

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MAST2008 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 15
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU