course-details-portlet

TPK4190 - Produksjonsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bearbeidingsteknikk (støping, forming, maskinering, additiv tilvirkning etc.), programmering av CNC-maskiner og industriroboter, måleteknikk, kvalitetsteknikk, design for produksjon, produksjonsplanlegging og -styring.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Teoretisk og praktisk kunnskap om noen grunnleggende metoder for metallbearbeiding. Grunnleggende kunnskap om verktøymaskiner og CNC-programmering. Kunnskap om industriroboter og automatisert vareproduksjon. Grunnleggende kunnskap om måleteknikk og kvalitetskontroll. Kunnskap om materialflyt og informasjonsflyt knyttet til produksjon.

Ferdigheter:

Kunne lage CNC-programmer manuelt og ved hjelp av dataassisterte metoder. Kunne planlegge og gjennomføre enkle bearbeidingsoperasjoner ut fra en produkttegning. Kunne anvende ulike typer verkstedteknisk måleutstyr og gjennomføre enkle kvalitetskontroller.

Generell kompetanse:

Forstå sammenheng mellom produktspesifikasjoner og krav til produksjonsteknologi. Ha kjennskap til grunnleggende tekniske prosesser i en verkstedteknisk produksjonsbedrift. Kunne vurdere potensialet for automatisering i produksjonsbedrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teori- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Mikell P. Groover: "Principles of Modern Manufacturing" / "Fundamentals of Modern Manufacturing"

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 21
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL415 Sluppenvegen 14 10
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 61
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU