course-details-portlet

TPK4190 - Produksjonsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 10/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer D

Faglig innhold

Bearbeidingsteknikk (støping, forming, maskinering, additiv tilvirkning etc.), programmering av CNC-maskiner og industriroboter, måleteknikk, kvalitetsteknikk, design for produksjon, produksjonsplanlegging.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Teoretisk og praktisk kunnskap om noen grunnleggende metoder for metallbearbeiding.
Grunnleggende kunnskap om verktøymaskiner og CNC-programmering.
Kunnskap om industriroboter og automatisert vareproduksjon.
Grunnleggende kunnskap om måleteknikk og kvalitetskontroll.
Kunnskap om materialflyt og informasjonsflyt knyttet til produksjon.

Ferdigheter:
Kunne lage CNC-programmer manuelt og ved hjelp av dataassisterte metoder.
Kunne planlegge og gjennomføre enkle bearbeidingsoperasjoner ut fra en produkttegning.
Kunne anvende ulike typer verktstedteknisk måleutstyr og gjennomføre enkle kvalitetskontroller.

Generell kompetanse:
Forstå sammenheng mellom produktspesifikasjoner og krav til produksjonsteknologi.
Ha kjennskap til grunnleggende tekniske prosesser i en verkstedteknisk produksjonsbedrift.
Kunne vurdere potensialet for automatisering i produksjonsbedrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teori- og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teori- og lab.øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår et prosjekt som teller 10 % og skriftlig eksamen som teller 90 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Kursmateriell

Mikell P. Groover: "Principles of Modern Manufacturing"

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonssystemer
  • Produksjonsteknologi
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 90/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU