Bedre sykefraværsoppfølging

Forskningsprosjekt

Bedre sykefraværsoppfølging

– Effekt av motiverende intervju i NAV og tilbakeføring til arbeid

 

«Effekten av motiverende intervju og samhandling mellom nøkkelpersoner på tilbakeføring til arbeid: En RCT med kombinerte metoder» er et forskningssamarbeid mellom NAV Sør-Trøndelag og NTNU (Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Institutt for psykologi).

Målet med studien er å undersøke hvordan bruken av motiverende intervju og tettere kontakt med de langtidssykemeldtes (> 8 uker) nøkkelpersoner kan bedre tilbakeføring til arbeid (RTW).

Motivasjonsfaktorer kan påvirke prosessen med tilbakeføring til arbeid på flere måter, inkludert det å søke medisinske råd, delta aktivt i medisinsk rehabilitering og det å opprettholde kontakt med arbeidsplassen. Enkeltpersoner kan oppleve barrierer ved tilbakeføringen til arbeid som f.eks. smerter, lav mestringsforventning, unngåelse, lav selvtillit og lite sosial støtte som gjør at tilbakeføring til arbeid kan bli et problem.

 

Deltakere

Deltagerne i studien vil være de som har gitt samtykke om deltagelse, er mellom 18-60 år og som bor i Sør-Trøndelag fylke. Gravide, kreftpasienter og personer med alvorlig sykdom kan ikke delta. Studien startet opp høsten 2017.

 

Samtalemetoden motiverende intervju

Metodene som vil bli anvendt er motiverende intervju (MI).

Motiverende intervju er en person-sentrert tilnærming til motiverende positiv atferdsendring og en samtalemetode hvor klientens tanker og følelser blir satt i sentrum, og som kan virke på personens motivasjon for å returnere til arbeid. Deltagerne vil bli fordelt til to ulike grupper med motiverende intervju eller en kontrollgruppe for å finne hvilken metode som best kan hjelpe personer tilbake til arbeid - hvis dette er ønskelig.

Studien vil ta i bruk ulike kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke effekten av intervensjonene og virkningsmekanismer knyttet til dem. Data vil bli samlet inn på ulike tidspunkt og ved hjelp av ulike måleinstrumenter på primære utfallsmål, som f.eks tilbakeføring til arbeid (RTW) og sekundære utfallsmål, som for eksempel helse og livskvalitet. Resultater vil bli publisert i ulike aktuelle tidsskrift, samt at NAV kan implementere metodene hvis resultatene viser seg å være effektive og kostnadsbesparende.

Norges forskningsråd bidrar med 12 millioner kroner til forskningsprosjektet, fordelt over tre år. 

Kontaktperson NAV

Heidi FossenKoordinator forskning og utdanning ved NAV Sør-Trøndelag

Mobil: 916 27 606 | E-post: heidi.fossen@nav.no

Logo Forskningsrådet

  

Forskningsprosjektet er støttet av 

Forskningsrådets logo