Bakgrunn og aktiviteter

Tittel på avhandling

Hva er et arkitektur-objekt?

Beskrivelse

Empiriske og teoretiske undersøkelser av kontinuitet og dynamikk i menings-sammenhengen mellom våre beskrivelser av arkitektur-objektet og dets betydning i bruk.

Interesser

objekt-system relasjoner, semiotikk, pragmatikk, modal logikk, informasjon-teori, kunnskapsteori, arkitektur-praksis, foretningskonsepter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • SKATLAND, JØRGEN HALLÅS. (2014) Graphic Design of Posters - Guest Lecture Series Spring 2014, Faculty of Architecture and Fine Art, NTNU. Fakultet for Arkitektur og Billedkunst, NTNU, Trondheim. 2014.

Del av bok/rapport

  • Skatland, Jørgen Hallås; Lohne, Jardar. (2016) What happened when the elevator came to Norway? A case study of change in Norwegian building regulations over time. WBC16 Proceedings : Volume IV Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions.