Bakgrunn og aktiviteter

Korrosjon og overflateteknologi

Aktuelle forskningsprosjekter:

- Høytemperaturkorrosjon og korrosjonsbeskyttelse av metalliske interconnects i SOFC

- Coatingteknologi; stabilitet av slikkere og dispersjoner, og utvikling av ulike coatingteknikker

- Coatinger for anti-icing-applikasjoner

- Coatinger for å hindre groing

- Forbedrede egenskaper til gulvlaminat

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner