TMT4110 - Kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kort repetisjon av grunnleggende kjemiske begreper. Støkiometri, gasslovene, kjemiske likevekter, ionelikevekter i vannløsning. Syre-base og redoks-likevekter. Grunnleggende kjemisk termodynamikk, energi, entropi, entalpi, fri energi. Beregninger av likevekter fra termodynamiske data. Elektrokjemi: Spenningsrekka, cellespenning, elektrolyse og galvaniske celler. Kort innføring i batterier, brenselceller og korrosjon av metaller. Kjemisk bindingsteori. Grunnleggende organisk kjemi og polymerkjemi.
Laboratorieøvingene gir fordypning i følgende tema: Kjemiske prinsipper: Støkiometri, kjemisk likevekt, syrer og baser, reduksjon og oksidasjon. Kvantitative metoder: Titrering, instrumentelle metoder: pH-elektrode, redoks-elektrode.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Identifisere forskjellige kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger.
- Utføre beregninger for likevekter i gassblandinger og i vannløsninger, inklusive beregning av pH og løseligheter.
- Utføre enkle termodynamiske beregninger med grunnlag i kunnskap om entropi, entalpi og Gibbs fri energi og sette disse i sammenheng med kjemiske likevekter.
- Prinsippene for galvaniske celler/batterier og elektrolyse og kunne bruke grunnlaget i beregninger, samt kjenne til industrielle elektrolyseprosesser.
- Forklare korrosjon og korrosjonsbeskyttelse.
- Beskrive de ulike typene kjemisk binding og hvorfor disse oppstår.
- Forklare det grunnleggende innen organisk kjemi og polymerkjemi, samt beherske navnsetting.

I laboratoriearbeidet forventes det at studentene oppnår en dypere forståelse for prinsippene gjennom eksperimenter og blir opplært i å arbeide nøyaktig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger. For adgang til eksamen kreves tilfredsstillende besvarelse av 2/3 av de ukentlige skriftlige øvinger. Alle laboratorieøvinger skal være utført tilfredsstillende. Semesterprøve(r) må være bestått for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs
  • Semesterprøver

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Liste over anbefalte lærebøker vil bli oppgitt. Utfyllende notater vil være tilgjengelig via fagets nettside. I tillegg trengs: Aylward og Findlay: SI Chemical Data, Wiley . TMT4110/TMT4115 Laboratoriekurs i generell kjemi - kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1000 7.5 01.09.2007
SIK3008 7.5
TMT4100 7.5 01.09.2014
TMT4106 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.