course-details-portlet

TMT4100 - Kjemi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kjemisk likevekt: pH-styrte likevekter, buffere, fellingsreaksjoner, komplekser, kombinasjon av likevekter. Numeriske metoder for å løse kjemiske likevektsproblemer.

Heterogene likevekter: Gasser, gasslover, gassløselighet, aktiviteter, standardtilstand.

Termokjemi: Termodynamikkens lover. Entalpi, entropi, Gibbs fri energi, kriterier for spontanitet, beregning av likevektskonstanten, van't Hoff.

Elektrokjemi: Beskrivelse og funksjon av galvaniske celler, Nernst ligning, konsentrasjonsceller, termodynamiske data, likevektskonstanten fra elektrokjemisk potensial.

Anvendt elektrokjemi: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, passivitet og Pourbaix-diagram. Batterier, elektrolyse.

Bindingslære: Kovalente bindinger, ionebindinger, metallbindinger. Væsker og faste stoff, krefter mellom molekyler, løselighet.

Uorganisk kjemi: De viktigste uorganiske forbindelsene og deres egenskaper og reaksjoner, særlig relatert til materialer, mineraler og miljøproblemstillinger.

Organisk kjemi: Hydrokarboner, N- og O-holdige forbindelser. Addisjons- og kondensasjonspolymere. Polymeres struktur og egenskaper. Eksempler på anvendelse av kjemien i teknologisk sammenheng og miljøproblemstillinger.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • Kunne beskrive viktige kjemiske reaksjoner med balanserte kjemiske ligninger og tolke slike ligninger.
 • Beskrive viktige grunnstoffer og uorganiske forbindelser, spesielt relatert til sentrale miljøproblemstillinger.
 • Forklare kjemisk oppbygning, struktur og egenskaper for ulike termoplaster og herdeplaster.
 • Beskrive bindingsforhold i og mellom molekyler og diskutere egenskaper ut fra dette.
 • Beregne konsentrasjoner ved hjelp av likevektskonstanter og termodynamiske data, og tolke resultatet.
 • Bruke termodynamiske sammenhenger og data til å vurdere likevekter ved ulike konsentrasjoner og temperaturer.
 • Beregne og tolke faselikevekter for vann med oppløst gass eller andre forbindelser
 • Forklare funksjon av elektrokjemiske celler, samt beregne spenninger og strømutbytte, samt kjenne grunnleggende anvendelse.
 • Forklare og beregne områder for passivitet og immunitet av metaller, samt luftingscellekorrosjon i jern.
 • Se den logiske sammenhengen mellom ulike deler av kjemifaget, spesielt likevektslære, termokjemi og korrosjon.
 • Forstå og forklare kjemi relevant til betong og konstruksjonsmaterialer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Tre av de første fem øvingene, og fem av de siste seks øvingene må være godkjent for å få tilgang til eksamen i faget.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Tre av de første fem øvingene, og fem av de seks siste øvingene må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Kursmateriell

 • Pensum er definert i: "General Chemistry: Principles and Modern Applications, Eleventh Edition", av Petrucci, Herring, Madura, and Bissonette. En versjon av boken spesialtilpasset faget er tilgjengelig.
 • Aylward & Findlay: "SI Chemical Data, 7th edition"
 • Notater gjort tilgjengelig gjennom fagets nettside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3003 7.5
KJ1000 7.5 HØST 2007
TMT4112 7.5 HØST 2009
TMT4106 7.5 HØST 2013
TMT4110 7.5 HØST 2014
TMT4115 7.5 HØST 2014
SIK3005 7.5 HØST 2014
KJ1001 7.5 HØST 2020
TKJE1002 5.0 HØST 2020
KJ1002 7.5 HØST 2022
IMAK6004 2.5 HØST 2022
IMAK1001 7.5 HØST 2023
TMT4101 7.5 HØST 2024
MT1001 6.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU