course-details-portlet

KJ6006 - Uorganisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Det periodiske system og periodiske egenskaper. Atomorbitaler og molekylorbitalteori. Molekylstrukturer. Faste stoffer. Krystallstrukturer. Fast løsning og faselikevekter. Fasediagram. Syre-base-teori. Koordinasjonsforbindelser og d-metallkomplekser, koordinasjonstall, krystallfelt- og ligandfelt-teori. Stoffkjemi, typiske forbindelser og reaksjoner for disse. Grønn kjemi.

Temaene fortsetter der emnene i KOMPiS Kjemi 1 slutter.

Læringsutbytte

Etter kursets avslutning skal du kunne:

 • Beskrive og forklare atomorbitaler og hvordan de kan kombineres til molekylorbitaler i enkle molekyl/ioner med hovedgruppeelementer og overgangselementer.
 • Forklare bindinger i molekyler og faste stoffer, og hvordan bindingene påvirker stoffers egenskaper. Kunne bruke enkle fasediagram.
 • Kjenne til oppbyggingen av krystallstrukturer.
 • Forklare syre/base-konsepter.
 • Kjenne til ulike grunnstoffer og uorganiske forbindelser, inkludert komplekser.
 • Kunne forklare krystallfelt- og ligandfeltteorien.
 • Kjenne til og kunne beskrive de viktigste prinsippene for grønn kjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger og øvinger. Samlingene inkluderer noe laboratoriearbeid. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Samlinger
 • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan vurdering bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Kjemi 2, 8.-13. trinn (KKJE2-8-13)
Kjemi årsstudium - videreutdanning for lærere (FJKJEVUÅ)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU