course-details-portlet

MT3901 - Spesialpensum til mastergraden

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omfatter et individuelt teoretisk pensum på master-nivå og tas i tilknytning til masterstudiet/masteroppgaven, eller ev. phd-studiet.

Læringsutbytte

Emnet skal være relevant som faglig støtte for masteroppgaven i videste forstand, uten å være del av masterprosjektet.

Læringsformer og aktiviteter

Spesialpensumet er primært tenkt gitt som selvstudium. Avhengig av definert pensum, og etter avtale med aktuell faglærer, kan eventuelt undervisningen også omfatte individuell veiledning, gruppearbeid, seminar, m.m. (som spesifisert i pensumbeskrivelsen). Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Mer om vurdering

Eksamen i spesialpensum er muntlig. Er spesialpensum i forbindelse med MSCHEM- og MSENVITOX-grad skal én spesialpensum-eksamen avholdes kort tid (10 dager) før Mastereksamen.

Kursmateriell

Pensum til Spesialpensum settes opp av faglærer i samarbeid med studenten, og skal godkjennes av Instituttet, med hensyn til omfang og nivå (ca. 350 sider lærebok-tekst eller læringsmaterialer av tilsvarende omfang, på Master-nivå). Dersom pensum omfatter betydelige andre innslag enn selvstudium må dette beskrives. Spesialpensum, må velges / vurderes slikt at nevneverdig faglig overlapp/studiepoeng-reduksjon mot emner eller andre spesialpensa i studentens studieplan blir unngått, inkludert sentralt stoff i hans/hennes prosjektarbeid.Pensumet skal innsendes til Instituttet for godkjenning seinest i starten av semesteret som eksamen planlegges tatt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D 30.04.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU