course-details-portlet

KJ6002 - Grunnleggende kjemi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i kjemiske bindinger, intermolekylære krefter i væsker og faste stoff, egenskaper i løsninger, kinetikk, likevekter og syrer og baser. Temaene vil knyttes mot læreplanmålene i videregående opplæring der det er naturlig.Ved samlingene vil teori, laboratoriearbeid og fagdidaktikk være integrert. I tillegg vil det gis grunnleggende opplæring i bruk av kjemikalier, i tradisjonelt og nyere typer utstyr og i å tilrettelegge praktisk kjemiarbeid i skolehverdagen.

Læringsutbytte

KunnskaperKandidaten har etter fullført utdanning grunnleggende kunnskap om kjemiske bindinger, intermolekylære krefter i væsker og faste stoff, egenskaper av løsninger, kinetikk, likevekter og syre og baser.Kandidaten har etter fullført utdanning kjennskap til • formidling av kjemifaget i skolen• aktuelle læringsressurser i kjemi• hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisningFerdigheterKandidaten kan etter fullført utdanning• bruke ulike læringsressurser i undervisningen• anvende en del eksperimentelle metoder• formidle fagstoff i kjemi• behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i kjemiundervisning• samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver.Generell kompetanseKandidaten• er i stand til å skaffe seg og bruke relevant og pålitelig informasjon innen kjemi og utøve kildekritikk• er i stand til å arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet kan formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvelser og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Samlinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:Samlinger, lab-rapporter og visse øvingsoppgaver er obligatorisk.Ved utsatt eksamen eller eksamen for studenter som ønsker ny vurdering, kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Kjemi 1, 8.-13. trinn (KKJE1-8-13)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 16.01.2023 11:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL425 Sluppenvegen 14 7
SL420 Sluppenvegen 14 7

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU