Bakgrunn og aktiviteter

Heidi Gilstad er førsteamanuensis ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Hun har vært rådgiver (2012-2014), prosjektleder og postdoc (2014-2016) og forsker (2016-2018) ved Instituttgruppe for helseinformatikk (Norsk senter for elektronisk pasientjournal, NSEP), ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, DMF, NTNU.

Hun har vært ansatt ved Nasjonalt senter for fostermedisin, St.Olavs Hospital i Trondheim, ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved Det humanistiske fakultet, NTNU og ved IT-bedriften Mind Norge AS (nå Ergo Group) samt Gyldendal Norsk Forlag i Oslo.

Heidi Gilstad avsluttet sin phd i anvendt språkvitenskap (helsekommunikasjon) ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, Det humanistiske fakultet ved NTNU i 2012, med avhandlingen: Obstetric ultrasound expertise as manifest in encounters between midwives and pregnant women. A case study from KwaZulu-Natal, South Africa.

Forskningsinteresser omfatter: Helsekommunikasjon som inkluderer medisinsk teknologi, e-helseferdigheter (eHealth literacy), etikk i interaksjonen, profesjonell ekspertise og kunnskapsutvikling, diskurser om kvinners og barns helse, multikulturell kommunikasjon, globalt helsefremmede arbeid og  nasjonal, nordisk og internasjonal e-helse monitorering og indikatorutvikling.

Heidi er prosjektleder for følgende prosjekter: 

Smart digital helsekommunikasjon (2017-2020)

Helsekommunikasjon i en digital hverdag (2014-2018)

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens
- with a focus on eHealth literacy and communication 

Smart visuell helsekommunikasjon og digitale pasienthistorier

 

Hun er medlem i følgende faggrupper:

Faggruppe for helsekommunikasjon og etikk ved NTNU

Nordic eHealth Research Network

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse.  Nasjonalt nettverk

eHealth Literacy Network 

 

Medarrangør av:

ALAPP 2020 10th International and Interdisciplinary Conference on

European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics, PAHI 2017

European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics 2013, 2014, 2015

Helseinformatikkuka i Trondheim (HelsIT) 2013

 

Mediebidrag:

Hvor forståelige er nettsidene om brystkreft?  forskning.no

Hytteboka er det som gir hytta liv forskning.no

Derfor er det menneskelig å feile når du leser pakningsvedlegg forskning.no

Den akademiske komedie Universitetsavisa

En folke-e-helse for framtida blog.medisin.ntnu.no

Helsekommunikasjon i en teknologisk hverdag blog.medisin.ntnu.no

Norge mangler e-helsekartlegging, Dagens medisin

Kunsten å prate riktig med pasienten. Adresseavisa

Litteraturhus i Trondheim. Adresseavisa

Gravide kan ta egne valg! Dagbladet

 Med uleselig hilsen fra NTNU. Universitetsavisa. Reportasje fra Institutt for anvendt språkvitenskap med E. Andenæs, N. Eik-Nes, G. Thomassen og H. Gilstad.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Gilstad, Heidi. (2016) Ode til bypark. Adressa, Trondheim. 2016.

Del av bok/rapport

  • Cumming, Grant; French, Tara; Hogg, Jamie; McKendrick, Douglas; Gilstad, Heidi; Molik, Davis; Lucian, Joanne S. (2017) Trust and Provenance in Communication to E-Health Consumers. Digitization of Healthcare- New Challenges and Opportunities.
  • Sarangi, Srikant Kumar; Gilstad, Heidi. (2014) Nurse midwives’ communicative expertise in obstetric ultrasound encounters. The Routledge Handbook of Language and Health Communication.

Rapport/avhandling

  • Hypponen, Hannele; Koch, Sabine; Faxvaag, Arild; Gilstad, Heidi; Nøhr, Christian; Hardardottir, Gudrun; Andreassen, Hege; Bertelsen, Pernille; Kangaas, Maarit; Reponen, Jarmo; Villumsen, Sidsel; Vimarlund, Vivian. (2017) Nordic eHealth benchmarking. From piloting towards established practice. 2017. TemaNord (1000).
  • Cumming, Grant; French, Tara; Gilstad, Heidi; Jaatun, Martin Gilje; Jaatun, Ellen A. Andreassen. (2016) Proceedings of the 3rd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2015). 2016. CEUR Workshop Proceedings (1).