Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Heidi Gilstad er førsteamanuensis ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Hun har vært rådgiver (2012-2014), prosjektleder og postdoc (2014-2016) og forsker (2016-2018) ved Instituttgruppe for helseinformatikk (Norsk senter for elektronisk pasientjournal, NSEP), ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, DMF, NTNU.

Hun har vært ansatt ved Nasjonalt senter for fostermedisin, St.Olavs Hospital i Trondheim, ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved Det humanistiske fakultet, NTNU og ved IT-bedriften Mind Norge AS (nå Ergo Group) samt Gyldendal Norsk Forlag i Oslo.

Heidi Gilstad avsluttet sin phd i anvendt språkvitenskap (helsekommunikasjon) ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, Det humanistiske fakultet ved NTNU i 2012, med avhandlingen: Obstetric ultrasound expertise as manifest in encounters between midwives and pregnant women. A case study from KwaZulu-Natal, South Africa.

Forskningsinteresser omfatter: Helsekommunikasjon som inkluderer medisinsk teknologi, e-helseferdigheter (eHealth literacy), etikk i interaksjonen, profesjonell ekspertise og kunnskapsutvikling, diskurser om kvinners og barns helse, multikulturell kommunikasjon, globalt helsefremmede arbeid og  nasjonal, nordisk og internasjonal e-helse monitorering og indikatorutvikling.

Heidi underviser på masterstudiet i språk og kommunikasjon i profesjoner, MSKIP.

Hun har vært landsbyleder i Eksperter i team i flere år. 

I tillegg til undervisning, veileder Heidi masterstudenter på både MSKIP og masterstudiet i logopedi, samt PhD.

Heidi er prosjektleder for følgende prosjekter: 

Smart digital helsekommunikasjon (2017-2020)

Helsekommunikasjon i en digital hverdag (2014-2018)

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens
- with a focus on eHealth literacy and communication 

Smart visuell helsekommunikasjon og digitale pasienthistorier

 

Hun er medlem i følgende faggrupper/råd:

Nasjonalt redaksjonsråd for SNOMED CT (2021-)

"Advisory board" for opplæring, Helseplattformen (2019-2020)

Faggruppe for helsekommunikasjon og etikk ved NTNU

Nordic eHealth Research Network (2012-)

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse

eHealth Literacy Network 

 

Medarrangør av:

ALAPP 2020 10th International and Interdisciplinary Conference on

European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics, PAHI 2017

European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics 2013, 2014, 2015

Helseinformatikkuka i Trondheim (HelsIT) 2013

 

Mediebidrag:

Om helsekommunikasjon Språksnakk, NRK P2, 11.april, 2021.

Eksperter i team- en risiko for korona? Universitetsavisa.

Tverrfaglig kommunikasjon får pasientforløp til å fungere Dagensmedisin.no

Hvor forståelige er nettsidene om brystkreft?  forskning.no

Hytteboka- NRK Radio, Lørdagsliv 26.oktober 2019

Hytteboka er det som gir hytta liv forskning.no

Derfor er det menneskelig å feile når du leser pakningsvedlegg forskning.no

Pisspreik av professor? En uhøytidelig undersøkelse om språkbruk forskning.no

Pisspreik av professor? En uhøytidelig undersøkelse om språkbruk Språkteigen, NRK radio 19.mars 2017

Den akademiske komedie Universitetsavisa

En folke-e-helse for framtida blog.medisin.ntnu.no

Helsekommunikasjon i en teknologisk hverdag blog.medisin.ntnu.no

Norge mangler e-helsekartlegging, Dagens medisin

Kunsten å prate riktig med pasienten. Adresseavisa

Litteraturhus i Trondheim. Adresseavisa

Gravide kan ta egne valg! Dagbladet

 Med uleselig hilsen fra NTNU. Universitetsavisa. Reportasje fra Institutt for anvendt språkvitenskap med E. Andenæs, N. Eik-Nes, G. Thomassen og H. Gilstad.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Gilstad, Heidi. (2016) Ode til bypark. Adressa, Trondheim. 2016.

Del av bok/rapport

  • Cumming, Grant; French, Tara; Hogg, Jamie; McKendrick, Douglas; Gilstad, Heidi; Molik, Davis; Lucian, Joanne S. (2017) Trust and Provenance in Communication to E-Health Consumers. Digitization of Healthcare- New Challenges and Opportunities.
  • Sarangi, Srikant Kumar; Gilstad, Heidi. (2014) Nurse midwives’ communicative expertise in obstetric ultrasound encounters. The Routledge Handbook of Language and Health Communication.

Rapport/avhandling