Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde og pågående forskningsaktivitet:

  • Datamaskinsimulering og modellering av kraftsystemer, inkludert elektrisk modellering av transformatorer og kabler og utvikling av simuleringsverktøy; ATPDraw.
  • Relevern og distribuert produksjon; ProSmart og ProDig.
  • Krafttransformatorer; modellering, påkjenninger; Norwegian transformer user group.
  • Overspenninger i kraftnett, lynnedslag og koblingsovrspenninger inkludert induserte lynoverspenninger og målinger av transienter.

Leder for KPN-prosjektet ProSmart, 2015-2019; "Power system protection in a smartgrid perspective". 4 PhD studenter, samarbeid med NTNU-Telematikk, Michigan Tech, SINTEF, ABB, Statnett, Eidsiva, Hafslund, Lyse, Skagerak, Statkraft.

Leder for KPN-prosjektet ProDig, 2019-2023; "Power system protection and control in digital substations". 4 PhD studenter, samarbeid med NTNU-Informasjhonssikkerhet og Kommunikasjonsteknologi, Michigan Tech, SINTEF, Statnett, ABB, Siemens, Eidsiva, Hafslund, Agder Energi, Skagerak, Jacobsen Elektro, NorTroll.

Undervisning:

  • Overspenninger og overspenningsvern, TET4130 (vår 3. klasse),
  • Vern og kontrollanlegg i kraftsystemet, TET4215  (vår 4. klasse),
  • Datamaskinsimulering av transienter, ELK31, (Fordypningmodul, høst 5. klasse)
  • EMC, Elektromagnetisk sameksistens i jernbaneanlegg
    (ET6007), Etter og videreutdanningskurs, erfaringsbasert master, Høst oddetallsår

Veiledning master oppgaver:

Veiledning PhD:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016