course-details-portlet

ET6202 - Vern og overvåking i distribusjonsnett

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 A
Arbeider 25/100 A
Arbeider 25/100 A

Faglig innhold

Kurset gir en oversikt over standard relevern som benyttes i distribusjonsnett, med hovedvekt på vern av luftlinjer og kabler. Relevern som behandles i dybden er overstrømsvern og jordfeilsvern, men distansevern og differensialvern blir også behandlet. Det gis en innføring i beregning av innstillinger av relevern, basert på analyse av forholde under kortslutning og jordfeil. Kurset vil også kort dekke betingelser for å oppnå et selvhelende nett og beskrive digitalisering av stasjoner på stasjons- og prosessnivå. Kurset vil videre komme inn på metoder for feillokalisering og overvåkning av spenning og spenningskvalitet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal deltagerne ha god oversikt over metoder for vern og kontroll i distribusjonsnett. Videre kunne foreta enkle beregninger for innstilling relevern i et nett i endring. Ha godt oversikt over teknologiutvikling og fremtidsutfordringer og muligheter.

Læringsformer og aktiviteter

Videoforelesninger av grunnleggende teori for relevern (12 timer). Prinsipper og filosofi (2 t), overstrømsvern (2 t), distansevern og differensial vern (2 t), jordfeilsvern (4 t), selvhelende nett og digitalisering (2 t).
Tre endags samlinger fordelt over 4 uker der grunnlaget diskuteres og suppleres basert på deltagernes egne erfaringer. Fremtidsutfordringer behandles spesielt. Samling 1: Grunnleggende vernmetoder. Samling 2: Jordfeilsvern. Samling 3: Digitalisering og overvåkningsmetoder.
Tre øvinger samt mindre prosjektarbeid med case fra egen bedrift.

Mer om vurdering

Vurdering basert på mappevurdering av øvinger og prosjekt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

TET4100 Kretsanalyse

Kursmateriell

Forelesningsnotater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 25/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU