course-details-portlet

ET6202 - Vern og overvåking i distribusjonsnett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kurset gir en oversikt over standard relevern som benyttes i distribusjonsnett, med hovedvekt på vern av luftlinjer og kabler. Relevern som behandles i dybden er overstrømsvern og jordfeilsvern, men distansevern og differensialvern blir også behandlet. Det gis en innføring i beregning av innstillinger av relevern, basert på analyse av forholde under kortslutning og jordfeil. Kurset vil også kort dekke betingelser for å oppnå et selvhelende nett og beskrive digitalisering av stasjoner på stasjons- og prosessnivå. Kurset vil videre komme inn på metoder for feillokalisering og overvåkning av spenning og spenningskvalitet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal deltagerne ha god oversikt over metoder for vern og kontroll i distribusjonsnett. Videre kunne foreta enkle beregninger for innstilling relevern i et nett i endring. Ha godt oversikt over teknologiutvikling og fremtidsutfordringer og muligheter.

Læringsformer og aktiviteter

Videoforelesninger av grunnleggende teori for relevern (12 timer). Prinsipper og filosofi (2 t), overstrømsvern (2 t), distansevern og differensial vern (2 t), jordfeilsvern (4 t), selvhelende nett og digitalisering (2 t).

Tre endags samlinger fordelt over 4 uker der grunnlaget diskuteres og suppleres basert på deltagernes egne erfaringer. Fremtidsutfordringer behandles spesielt. Samling 1: Grunnleggende vernmetoder. Samling 2: Jordfeilsvern. Samling 3: Digitalisering og overvåkningsmetoder.

Tre øvinger samt mindre prosjektarbeid med case fra egen bedrift.

Mer om vurdering

Vurdering basert på to øvinger (teller 25% hver) og et prosjekt (50%).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

TET4100 Kretsanalyse

Kursmateriell

Forelesningsnotater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU