course-details-portlet

TET4585 - Høyspenningsteknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset består av to likeverdige deler som omhandler tilstandskontroll og beregning av transienter i elektriske anlegg. Dette er begge høyst relevante tema for drift og analyse av elektriske høyspenningsanlegg.

Tilstandskontroll: Temaet omfatter teknikker for tilstandskontroll av kabler, transformatorer, brytere, overspenningsavledere, kraftledninger og SF6-isolerte koblingsanlegg. Slike teknikker er viktige for å vurdere komponenters pålitelighet og behovet for vedlikehold og utskiftning. Oversikt over aktuelle aldrings- og nedbrytningsmekanismer, feiltyper og feilhyppighet, måleprinsipper, tilstandskontroll- og diagnoseteknikker, kost/nytte-verdi.

Transienter: Temaet gir en innføring i beregning av transienter i elektriske kretser. Lineær systembeskrivelse og modellering av grener, brytere, kilder, transmisjonslinjer og ulineære elementer. Flere løsningsmetoder inklusive tilstandsromform benyttes der det legges vekt på effektiv og rask løsning av systemet. MatLab blir benyttet til å undersøke generelle beregningsmetodikk inklusive robust håndtering av kraftelektronikk. Mer avansert modellering av transformatorer, kabler og brytere til bruk i transiente beregninger dekkes.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studenten ha dybdekunnskap om drift, vedlikehold og analyse av høyspenningsanlegg. Spesifikt rettet mot tilstandskontroll, feilmodi og aldringsmekanismer, samt beregning av lyn-, koblings- og temporære overspenninger.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studenten kunne bearbeide aktuelle problemstillinger innenfor tilstandskontroll av høyspenningskomponenter og transiente analyser på en vitenskapelig og teknisk faglig måte.

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha økt sine evner til:

  • å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner.
  • å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser relatert til tilstandsovervåkning og dataanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gis med en variert kombinasjon av forelesninger, øvingsoppgaver og prosjekter. Det er to mini-prosjekter underveis i kurset relatert til tilstandskontroll av en spesifikk komponent og transient analyse av et gitt nett. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar temaet.

Mer om vurdering

Mappevurdering basert på arbeider.

50% presentasjon av og rapport om tilstandskontroll av gitt komponent.

50% presentasjon av og rapport om transient analyse av gitt krets.

Kursmateriell

Kompendium og forelesningsnotater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
10.12.2023

Innlevering
10.12.2023


22:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU