ET8101 - Overspenninger i kraftnett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet presentere metoder for en nøyaktig beregning av transiente spenninger i kraftnett.
Noen hovedemner:
- Kort beskrivelse av de viktigste typer transiente overspenninger.
- Modellering av komponenter i kraftnett med fokus på transmisjonslinjer og transformatorer, men også maskiner og brytere behandles.
- Metoder for beregning av vandrebølger. Formulering og løsning av i tids- og frekvensplanet når det tas hensyn til tap og forvrengning. Fourier transformasjon, modal analyse og vektorfitting.
- Beskrivelse og analyse av ferroresonans og innkoblingsstrømmer i transformatorer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- forstå prinsippene for nøyaktig beregning av overspenninger i kraftnett
- forstå hvilke modeller og parametre som er gyldige for ulike fenomener
- ha oppnådd detaljert innsikt i metoder for avansert modellering av transmisjonslinjer og transformatorer med gyldighet for stasjonære og transiente forhold

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
- utføre transiente beregninger i EMTP programmer
- vurdere hva som er gylige modeller for ulike transiente fenomener

Læringsformer og aktiviteter

Kollokviesamlinger og forelesninger.
Regneøvinger, dataøvinger og laboratoriarbeid.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang vår 2019.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter emne TET4130 Overspenn og vern, (SIE1030) Overspenninger og overspenningsvern) eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Power System Transients - Parameter determination, Ed. Juan A. Martinez-Velasco, CRC Press 2010.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.