course-details-portlet

TET4215 - Vern og kontrollanlegg i kraftsystemet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Kursets hovedmål er å gi en avansert forståelse av feilhåndtering (relevern) i kraftsystemet med vekt på beskyttelse av linjer, transformatorer, samleskinner og generatorer. Kurset introduserer også grunnleggende kunnskap om overvåkning og kontroll (EMS og SCADA) og belyser kommunikasjon i digitale stasjoner (IEC 61850). Kurset gir dybdekunnskap om innstillinger av releer basert på beregninger av feilsituasjoner i kraftnettet. Måletransformatorer for strøm og spenning dekkes. I kurset vil studentene gjennomgående bruke laboratoriet til å lære om ulike funksjoner som overstrømsvern, distansevern og differensialvern i komersielle relevern og benytte avansert testutstyr og beregningsmetodikk.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten forstå følgende punkter:

 • Identifikasjon av utfordringene og løsningene for relevern i kraftsystemet.
 • Valg av hensiktsmessige vernfunksjoner for ulike system og konfigurasjoner.
 • Analyse av feil i kraftnettet for balanserte og ubalanserte situasjoner.
 • Metodikk for signalbehandling i relevern og kontrollanlegg.
 • Virkemåten til strøm- og spenningstransformatorer og hvordan dette virker inn på oppførselen til vern.
 • Hvordan identifisere, benytte og beregne innstillinger for overstrømsvern, retningsbestemt overstrømsvern, distansevern, differensialvern og inkludere vernsamarbeid.
 • Hvordan identifisere, benytte og beregne innstillinger for beskyttelse av kraftlinjer, transformartorer, generatorer og samleskinner.
 • Virkemåten til kontrollanlegg (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)). og overvåkningssystemer (Energy Management System (EMS)).
 • Hvordan beskrive og benytte målinger, kontroll og vern over et større geografisk område (wide-area monitoring and control (and protection)).
 • Utviklingen innen digitalisering av relevern.

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten kunne:

 • Undersøke strøm- og spenningstransformatorer og deres innvirkning på relevern.
 • Utføre beregninger av symmetriske og usymmetriske feil.
 • Fysisk koble sekundærkretsen mellom måleutrustning og relevern.
 • Velge riktig relefunksjon og måle dennes karakteristikk og respons.
 • Beregne innstillinger av relevern og teste disse under ulike driftsforhold.
 • Bruke relevern og testutstyr i laboratoriet.

Generell kompetanse Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha økte sin kompetanse innen:

 • Samarbeid og tverrfaglig samhandling i en laboratoriegruppe.
 • Kommunisere effektivt med fagfolk og ikke-spesialister gjennom rapporter og presentasjoner.
 • Bidra til innovasjon og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieoppgaver. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Regneøvinger
 • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Vurderingen bygger på praktiske øvinger og laboratoriearbeid med innlevering av labrapporter underveis i semesteret. Til slutt i semesteret leveres en rapport i et prosjektarbeid.

Sluttevaluering er utelukkende basert på prosjektrapporten med karakter A til F.

Kursmateriell

Relevant stoff vil gjøres tilgjengelig på Blackboard.

Anbefalt bok:

Protective Relaying Principles and Applications, J. Lewis Blackburn & Thomas J. Domin, 4th Ed, CRC Press, © 2014.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU