course-details-portlet

TET4215 - Vern og kontrollanlegg i kraftsystemet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnets hovedmål er å gi en avansert kunnskap om prinsipper og konsepter for relevern av kraftlinjer, transformatorer, samleskinner, generatorer og annet utstyr, og introduserer grunnlaget for overvåking og kontroll i kraftsystemet lokalt og regionalt (SCADA, EMS, wide-area monitoring and control). Det gir også en introduksjon til kommunikasjon i digitale stasjoner og driftssentraler (IEC 61850).

Emnet gir inngående innføring i relevern og beregning av innstillingene for dette. Det går også inn på feil i kraftsystemer og strøm- og spenningstransformatorer.

I emnet vil studentene bruke laboratoriene til å lære mer om forskjellige applikasjoner for vern i kraftnett gjennom bruk av kommersielt tilgjengelig relevern. Det vil gi ferdigheter i beregning av innstilling og testing av vernet for de driftsbetingelser som vernet skal operere under.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

- Identifisere utfordringer og løsninger med hensyn på vern i kraftsystemer.

- Velge passende vern for forskjellige applikasjoner.

- Analysere symmetriske og usymmetriske feil i kraftsystem.

- Kjenne relevante teknikker for signalbehandling som brukes i vern.

- Beskrive strøm- og spenningstransformatorer og deres betydning for vernets virkemåte.

- Identifisere, bruke og beregne innstillinger for overstrømsvern, retningsbestemt overstrømsvern, distansevern, differensialvern og vern der kommunikasjon inngår.

- Identifisere, bruke og beregne innstilling for vern av kraftlinjer, transformatorer, generatorer og samleskinner.

- Forstå hovedfunksjonene for datainnsamling og kontrollfuksjoner i driftssentraler (SCADA og EMS).

- Ha kjennskap til prinsipper og metoder for regionale vern- og kontrollfunksjoner (wide-area monitoring and control).

- Forskning innenfor digitalisering av relevern.

 

Ferdigheter:

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

- Undersøke strøm- og spenningstranformatorer og deres betydning for prinsippene for vern.

- Utføre analyse av elektriske kraftsystem med symmetriske og usymmetriske feil.

- Koble sekundær strøm- og spenningskrets for relevern.

- Velge passende releer og måle karakteristikkene for vern.

- Beregne innstillinger for relevern og teste dette for ulike driftssituasjoner.

- Bruke instrumenter og utstyr for relevern i laboratoriet

 

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til:

- samarbeid og tverrfaglig samhandling. 

- å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. 

- å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser. 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieoppgaver. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger
  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Arbeider gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Arbeidet består av laboratorieoppgaver med rapport.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Protective Relaying Principles and Applications , J. Lewis Blackburn & Tomas J. Domin, 4th Ed, CRC Press, © 2014.

Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU