Bakgrunn og aktiviteter

Research Areas

• Acid gas removal absorption

• Carbonate systems

•  H2S removal at high pressures

 

Teaching and Supervision

I’m currently responsible for the following courses:  

Additionally, I’m supervising student groups in course TKP4170 - Process Design, Project and fifth year students (  TKP4580 - Chemical Engineering, Specialization Project, TKP4581 - Chemical Engineering, Specialization Project, TKP4900 - Chemical Process Technology, Master's Thesis)

Previous teaching:

  • TKP4852 EIT- Environmentally friendly mineral processing - is it possible? (2015)

  • TKP4852 EIT - CO2 capture (2012-2014) 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner