course-details-portlet

TKP4852 - Eksperter i team - Bærekraftige løsninger for prosessindustrien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

Liste av EIT-læringsmål er tilgjengelig her: Emnebeskrivelse - NTNU .

Læringsmålene relatert til landsbytema er:

Kunnskaper

 • Studenten kjenner til sentrale begreper og forutsetninger for evaluering av bærekraft i prosessindustrien.
 • Studenten har kunnskap om FNs bærekraftsmål og kan bruke dem til å evaluere hvordan prosessløsninger bidrar til Grønt skifte.

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder, for å utvikle mer bærekraftige industrielle prosesser.

Generell kompetanse

 • Studenten forstår hvordan prosessindustrien kan bidra til bærekraftig samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består både av lærer- og studentstyrte aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Det er obligatorisk oppmøte.
 • Utarbeide en samarbeidsavtale mellom medlemmene i studentgruppa i løpet av de to første landsbydagene.
 • Muntlig presentasjon av prosjektet og en samtale om samarbeidet i studentgruppa ved undervisningsslutt.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av landsbyleder før sluttarbeidet leveres til sensur. Det er en forutsetning at hele studentgruppa deltar.

Detaljert informasjon fins her: Emnebeskrivelse - NTNU

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte hver landsbydag
 • Muntlig presentasjon
 • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

Detaljert informasjon vurdering fins her: Emnebeskrivelse - NTNU

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU