course-details-portlet

KP6004 - CO2-fangst, og hydrogen som energibærer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer H

Faglig innhold

Introduksjon

Dette kurset fokuserer på CO2-håndtering  og hydrogen som energibærer.

I dette kurset lærer du om mulighetene for CO2-fangst i prosessindustrien.  Vi vil fokusere på prinsippene bak ulike karbonfangstteknologier som absorpsjon (hvor CO2 bindes i væskeform), adsorpsjon (hvor CO2 bindes i faststoff) og membraner. Størrelsen på CO2-utslippene, konsentrasjon av CO2 i røykgass, tilgjengelighet av kjølevann og varme, antall utslippspunkt og behov for ombygging vil påvirke beslutningen om hvilke fangst-teknologier som er mest kostnadseffektive, og temaene rundt integrering av CO2-fangst i industrielle prosesser vil diskuteres. For flere av teknologiene er varmeintegrasjon et viktig element, samt mulighetene for å oppkonsentrere gassen til en gass med høyere konsentrasjon av CO2. Til slutt vil graden av CO2-fangst bli diskutert når karbonfangst er en del av en integrert prosess.  

For å bremse klimaforandringene vi går i møte, er det i tillegg til CO2-fjerning, behov for miljøvennlige energialternativer. Fornybare energikilder som solceller, vind, bølge- eller vannkraft, produserer energi kun i perioder, og det er derfor behov for å komme opp med alternativer som gir oss muligheten til å lagre energi, som kan brukes i perioder med lav fornybar energiproduksjon. Hydrogen er ett av disse alternativene. I dette kurset vil du lære om ulike teknologier for produksjon av hydrogen som energibærer. Hydrogenproduksjon fra fossile kilder, koblet med karbonfangst og -lagring (blått hydrogen), og hydrogenproduksjon via elektrolyse av vann ved hjelp av fornybar energi (grønt hydrogen) vil bli diskutert. Nye trender innenfor hydrogenforskning vil bli presentert.

Innhold

Introduksjon:

 • Motivasjon for fangst av CO2 og produksjon av hydrogen
 • Introduksjon av egenskapene til CO2 og hydrogen

CO2-fangst: 

 • Prinsippene bak ulike karbonfangstteknologier som absorpsjon (hvor CO2 bindes i væskeform), adsorpsjon (hvor CO2 bindes i faststoff) og membraner.
 • Energibehov for de ulike CO2 fangstteknologiene og "Technology readiness levels".
 • Trender innenfor utvikling av CO2-fangstteknologier.
 • Integrering av fangstteknologier i prosesser basert på størrelsen på CO2-utslippene, konsentrasjon av CO2 i røykgass, tilgjengelighet av kjølevann og varme, antall utslippspunkt, og behov for ombygging. De ulike variablene vil påvirke beslutningen om hvilke fangstteknologier som er mest kostnadseffektive.
 • Kort introduksjon til lagring og transport av CO2.

Hydrogenproduksjon:

 • Introduksjon om hydrogenproduksjon (grått, blått og grønt) inkludert hydrogen og ammonaikk som energibærer
 • Hydrogenproduksjon fra fossilt brennstoff, i kombinasjon med CO2-fangst
 • Hydrogenproduksjon fra vann (elektrolyse).
 • Trender innenfor utvikling av hydrogen-produksjonsteknologier.

Case-studie innenfor CO2 fangst og/eller hydrogenproduksjon.

Læringsutbytte

 • Forståelse av masseoverføringsmekanismene ved bruk av absorpsjon, adsorpsjon og membran-separasjon til CO2-fangst og kunne diskutere fordelene og ulempene med disse teknologiene.
 • Kunne evaluere mulighetene for CO2-fangst i prosessindustrien.
 • Kunne kritisk evaluere ny informasjon relatert til fangstteknologier og vurdere alternative prosjekter mot hverandre.
 • Forståelse av hvordan hydrogen kan produseres fra fossilt brennstoff/naturgass eller vann, og hvordan CO2-fangst kan kombineres med hydrogenproduksjon fra fossilt brennstoff. 
 • Kunne gjøre enkle estimeringer for energiforbruk og CO2-avtrykk for produksjon av hydrogen og CO2-fangst.
 • Ha kjennskap til nye teknologier under utvikling for CO2-fangst og hydrogenproduksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene er en kombinasjon av forelesninger, læringsnuggets (innspilte, interaktive videoforelesninger), case-studie og veiledning av faglærer.

Følgende læringsformer vil bli benyttet: 

 • En digital introduksjonssamling på 1 time. 
 • En fysisk tre dagers-samling, bestående av forelesninger, studentaktive læringssesjoner og jobbing case-studie.
 • En digital ½ dag-samling, bestående av forelesninger og studentaktive læringssesjoner.
 • Korte informasjonsvideoer, og videoforelesninger til individuell gjennomgang.
 • Arbeid med et case-studium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på fysisk samling
 • Gjennomføring av case-studie

Mer om vurdering

 • Tidspunkt for muntlig eksamen avtales med den enkelte etter kursstart.
 • Type eksamen: Muntlig eksamen
 • Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på fysisk samling, samt gjennomføring av case-studium.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad (3-årig) ingeniørutdanning eller relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Kompendier, oppgaver, praktiske eksempler og læringsnuggets (innspilte, interaktive videoforelesninger).

Annen informasjon

Kurset undervises delvis på norsk og delvis på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemiteknikk
 • Kjemi/prosess
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 H
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU