course-details-portlet

KP3900 - Bachelor Thesis in Chemical Engineering for Exchange Students

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Bacheloroppgaven består av et selvstendig prosjektarbeid. Oppgaven skal gi mulighet til å sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter som kandiaten har tilegnet seg i studiet, og skal bidrag til at studentene lærer å jobbe systematisk innen et spesifikt område. Bacheloroppgaven skal være forankret i en reell problemstilling avtalt med en veileder ved NTNU.

Læringsutbytte

Etter bacheloroppgaven skal kandidaten har kunnskap om vitenskapsteori. I tillegg har kandidaten har kunnskap om metoder og arbeidsmåter i forsknings- og utviklingsarbeid. Kandidaten har teoretisk grunnlag til å definere, analysere, realisere og dokumentere et kjemiteknisk prosjektarbeid. Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy og bruke tidligere ervervet kunnskap. Kandidaten skal kunne tilegne seg ny kunnskap til løsning av nye problemstillinger. Faglig diskutere og trekke konklusjoner basert på utført arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven skal utføres som en selvstendig oppgave. Det skal være regelmessig kontakt med veiledere gjennom statusmøter.

Mer om vurdering

Karakteren fastsettes på grunnlag av den skriftlige dokumentasjonen. Ved vurdering av oppgaven legges det vekt på følgende:

- faglig originalitet og dybde.

- tekniske løsninger og beregninger.

- problemdefinisjon, metodegrunnlag, vurdering av resultater i forhold til problemstillingen og begrunnet konklusjon.

- selvstendig arbeidsinnsats.

- evne til kritisk vurdering av eget arbeid.

- korrekt og ryddig dokumentasjon.

Kursmateriell

Relevante deler av lærebøker og annen vitenskapelige literatur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell prosessteknikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU