course-details-portlet

TKP4570 - Nanoteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Fordypningsordningen er satt sammen av et prosjektarbeid med belastning 15 sp samt fordypningsemne på 7.5 sp. Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående forskningsprosjekter relatert til nanoteknologi ved instituttet. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle tema samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Ferdigheter:

Etter prosjektet skal studenten:

• Ha innsikt og dybdekunnskap innenfor sentrale deler av prosjektets fagområde.

• Ha fått trening i selvstendig planlegging av mindre forsknings- og utviklingsarbeid og systematisk bearbeiding og tolking av faglige data og informasjon.

• være i stand til å analysere resultatene og diskutere utfordringer og muligheter med de foreslåtte løsningene.

• kunne skriv en vitenskapelig rapport i henhold til standarder innen kjemiteknikk.

• Ha fått erfaring og trening i muntlig og skriftlig fremleggelse av resultater fra forskningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert laboratorie-/prosjektarbeid med veiledning. En muntlig presentasjon av prosjektet.

Forventet arbeidsbelastning er 400 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Sluttkarakteren i emnet er basert på skriftlig rapport. Emnet inneholder muntlig presentasjon av prosjektresultatene.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
20.12.2023


07:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU