course-details-portlet

LBAS1001 - Introduksjon til arkiv og museum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet presenterer arkivvitenskap og museumsstudier (museologi) som fagfelt og gir en innføring i arkiv- og museumsinstitusjoner som arbeidssteder. Sentrale begreper, grunnleggende fagteorier, og sentrale arbeidsoppgaver blir introdusert, samt det politiske verdigrunnlaget for arkiv og museum i Norge og institusjonenes historisk utvikling. Emnet gir også en introduksjon til digitalisering som samfunnsfenomen og til digitisering i arbeidet med fysiske arkiver og museumssamlinger.

Noen av de store spørsmålene som utforskes i emnet er: Hva er arkiv og museum? Hvilke egenskaper har arkiver og museumssamlinger som gjør dem viktige for samfunn og enkeltmennesker, før og nå, og i framtida? Hvordan har de to fagfeltene utviklet seg historisk? Hvordan har digitaliseringsprosessene i samfunnet blitt inkludert i arkivvitenskap og museologi som fag og i arkivinstitusjoner og museer som arbeidssteder og besøkssteder?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • hva arkiver og museer er
 • variasjonen av materialtyper som arkiver og museer forvalter
 • grunnleggende arbeidsområder og oppgaver innenfor arkiv- og samlingsforvaltning
 • det norske arkiv- og museumslandskapet
 • grunntrekk i arkivvitenskapens og museologiens historie
 • hovedtrekk i norsk politikk for arkiv og museum.
 • grunnleggende trekk ved digitalisering som samfunnsprosesser og hvordan dette påvirker arkiver og museer.

Ferdigheter

Studenten kan

 • beskrive hvilke arbeidsoppgaver arkivinstitusjoner og museer har
 • diskutere likheter og forskjeller mellom arkiv og museum
 • gi en oversikt over utviklingen av fagfeltene arkivvitenskap og museologi
 • forklare, i hovedtrekk, hvordan digitaliseringen har påvirket arkiver og museer
 • forklare de ulike arbeidsområdene innenfor samlingsforvaltning i museer

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over hva museer og arkivinstitusjoner gjør
 • er bevisst hvilken betydning arkiv og museumssamlinger har for samfunnet og for enkeltindividet
 • ser arkivvitenskapen og museologien i historisk perspektiv
 • kan vurdere hvordan digitaliseringsprosesser i samfunnet virker inn på arbeidet i arkiv og museum
 • kan utrykke seg faglig, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner, gruppeoppgaver og skriftlige arbeider. Dersom praksisinstitusjoner ønsker å bruke BA-studenter til f.eks. forprosjekter, workshop eller utprøving av ulik art, vil vi legge til rette for samarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Skriftlig individuell oppgave eller gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU