Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning

 • 09 / 2009-07 / 2013 Institutt for informatikk, Fakultet for matematikk, informatikk og naturvitenskap, Universitetet i Hamburg, Tyskland. Major: Datavitenskap, Ph.D.
 • 09 / 2006-07 / 2009 Institutt for datavitenskap, Chongqing University, Chongqing, Kina. Major: Dataprogramvare og teori, M.S.
 • 09 / 2002-07 / 2006 Institutt for datavitenskap, Chongqing University, Chongqing, Kina. Major: Datavitenskap og teknologi, B.S.

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser ligger hovedsakelig i optimalisering & kunstig intelligens. Mer spesifikt,

 • I robotteknologi: bio-inspirerte roboter, Central Pattern Generators for ganggenerasjon, Adaptiv lokomotivkontroll.
 • I skip manøvrering: modellering og simulering av skip manøvrering, dynamisk posisjonering, skip baneplanlegging, skip bevegelse prediksjon.
 • I menneske-maskin interaksjon: visuell fokusanalyse.

Prosjektopplevelse

 • 2017-nå:  DeepTek Forprosjekt
 • 2016-2017: RFFMIDT: An approach toward optimal control of ship manoeuvring in offshore operations
 • 2015-present: Integrated Marine Operation Simulator Facilities for Risk Assessment Including Human Factors (IMPROVE)
 • 2014-2015: MS GUNNERUS project for fine ship maneuvering

For mer informasjon, vennligst besøk min hjemmeside

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

 • Li, Guoyuan; Deng, Yuxiang; Osen, Ottar; Bi, Shusheng; Zhang, Houxiang. (2016) A Bio-inspired Swimming Robot for Marine Aquaculture Applications: from Concept-design to Simulation. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Li, Guoyuan; Pedersen, Birger Skogeng; Deng, Yuxiang; Hatledal, Lars Ivar; Zhang, Houxiang. (2016) Towards A Virtual Prototyping Framework for Ship Maneuvering in Offshore Operations. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Kawan, Bikram; Wang, Hao; Osen, Ottar; Styve, Arne. (2016) Analysis and Modeling of Sensor Data for Ship Motion Predicition. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Wang, Hao; Fossen, Sindre; Han, Fang; Hameed, Ibrahim A.; Li, Guoyuan. (2016) Towards data-driven identification and analysis of propeller ventilation. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Wang, Hao; Zhuge, Xu; Strazdins, Girts; Wei, Zheng; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang. (2016) Data integration and visualisation for demanding marine operations. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.

2015

2014