course-details-portlet

MASA2352 - Mekatronikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Mekatronisk metodikk: Innføring i mekatroniske system og roboter.
- Innføring i matematiske modeller, med kinematikk og banebeskrivelser.
- Grunnleggende mekatroniske komponenter: Mekaniske, hydrauliske og elektriske.
- Sammenkopling av elementer, grensesnitt.
- Sensorer og aktuatorer.
- Styresystemer inklusivt mikrokontrollere og kommunikasjon.
- Programvare: Java og C++
- Eksempler fra dagens forskning på roboter og mekatronikk.

Læringsutbytte

Kandidaten
- har kunnskap om sammensatte systemer av mekaniske, hydrauliske og elektriske elementer og samspillet mellom disse elementene.
- har kunnskap om design, sammenkopling og styring av mekatroniske systemer.
- har kjennskap til enkle digitale verktøy som brukes til utformingen av systemer.

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan konstruere og bygge enkle mekatroniske systemer.
- kan arbeide med måleelementer, aktuatorer og tilhørende programvare

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan planlegge innføring og bruk av mekatroniske systemer.
- kan se muligheter og nytte av mekatronikk i industriell produksjon og produkter.
- kan vurdere begrensninger og farer ved mekatroniske installasjoner.
- kan vurdere bruk av mekatronikk i ikke-industrielle sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger individuelt og i grupper
Et mekatronisk system skal planlegges, konstrueres, bygges og testes. Det blir gitt regelmessige øvinger gjennom
arbeidets progresjon, både som små delprosjekt og teoriøvinger. Forelesninger og øvinger følger produktets utvikling.

Mer om vurdering

Kandidatene skal arbeide i grupper på 2-3 medlemmer.
Hver gruppe skal levere en mappe bestående av den obligatoriske semesteroppgaven (teller 40%), samt presentere muntlig (teller 60%) det arbeidet som er utført.
Semesteroppgaven må være bestått for å kunne ta den muntlige eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Produkt og systemdesign (045PS)

Kursmateriell

Forelesningsnotater og powerpoint presentasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU