course-details-portlet

MASA2352 - Mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 40/100
Muntlig eksamen 60/100 30 minutter

Faglig innhold

- Mekatronisk metodikk: Innføring i mekatroniske system og roboter. - Innføring i matematiske modeller, med kinematikk og banebeskrivelser. - Grunnleggende mekatroniske komponenter: Mekaniske, hydrauliske og elektriske. - Sammenkopling av elementer, grensesnitt. - Sensorer og aktuatorer. - Styresystemer inklusivt mikrokontrollere og kommunikasjon. - Programvare: Java og C++ - Eksempler fra dagens forskning på roboter og mekatronikk.

Læringsutbytte

Kandidaten - har kunnskap om sammensatte systemer av mekaniske, hydrauliske og elektriske elementer og samspillet mellom disse elementene. - har kunnskap om design, sammenkopling og styring av mekatroniske systemer. - har kjennskap til enkle digitale verktøy som brukes til utformingen av systemer. Ferdigheter: Kandidaten - kan konstruere og bygge enkle mekatroniske systemer. - kan arbeide med måleelementer, aktuatorer og tilhørende programvare Generell kompetanse: Kandidaten - kan planlegge innføring og bruk av mekatroniske systemer. - kan se muligheter og nytte av mekatronikk i industriell produksjon og produkter. - kan vurdere begrensninger og farer ved mekatroniske installasjoner. - kan vurdere bruk av mekatronikk i ikke-industrielle sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger individuelt og i grupper Et mekatronisk system skal planlegges, konstrueres, bygges og testes. Det blir gitt regelmessige øvinger gjennom arbeidets progresjon, både som små delprosjekt og teoriøvinger. Forelesninger og øvinger følger produktets utvikling.

Mer om vurdering

Kandidatene skal arbeide i grupper på 2-3 medlemmer. Hver gruppe skal levere en mappe bestående av den obligatoriske semesteroppgaven (teller 40%), samt presentere muntlig (teller 60%) det arbeidet som er utført. Semesteroppgaven må være bestått for å kunne ta den muntlige eksamen.

Kontinuasjonseksamen vil være i kommende vårsemester i mai/juni. Eksamen er kun muntlig.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og powerpoint presentasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
29.11.2023


14:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 06.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
B332 Hovedbygget 0
Vår UTS Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU