course-details-portlet

AIS4002 - Intelligent Machines

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Se emnets engelske nettside.

Læringsutbytte

Se emnets engelske nettside.

Læringsformer og aktiviteter

Se emnets engelske nettside.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeider

Mer om vurdering

Se emnets engelske nettside.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mechatronics and Automation (MSMECAUT)

Forkunnskapskrav

Se emnets engelske nettside.

Kursmateriell

Se emnets engelske nettside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IE502014 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Sivilingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU