course-details-portlet

IP502122 - Fordypningsprosjekt

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Studenten skal fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap i en prosjektrapport.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Inngående kunnskap om den problemstillingen som er tema for prosjektet.
 • God kjennskap til relaterte tema.
 • God kjennskap til faglitteraturen på området.

Ferdighet:

 • Selvstendig kunne gjennomføre utviklingsprosjekter.
 • Meget gode ferdigheter i å benytte teknikker, systemer og verktøy som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet.
 • God ferdighet i å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og framdrift.
 • Gode ferdigheter i litteraturstudier og annet kildesøk.
 • God ferdighet i å gi en kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater.
 • God ferdighet i å skrive en teknisk rapport i hht. normen for slike.

Generell kompetanse:

 • Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.
 • Forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder.
 • Forståelse for praktisk prosjektgjennomføring.

I tillegg til det enkelte emnet deler studiet et felles prosjekttema på tvers av alle emner. Dette blir adressert gjennom perspektivet og metodikken til hvert kurs for å levere disiplinspesialisering, samt koble de forskjellige aspektene til et helhetlig ingeniørperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Mer om vurdering

Rapport (100 %).

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Marin teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU