course-details-portlet

IP501508 - Robotikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Se emnets engelske nettside - International MSc

Læringsutbytte

Se emnets engelske nettside - International MSc

Læringsformer og aktiviteter

Se emnets engelske nettside - International MSc

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Se emnets engelske nettside - International MSc

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mechatronics and Automation (MSMECAUT)
Product and System Engineering (840MD)
Product and Systems Design (845ME)

Kursmateriell

Se emnets engelske nettside - International MSc

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AIS4001 3.7 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Mekanikk, termo- og fluidmekanikk
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU