course-details-portlet

IP506921 - Mekatronikk og systemintegrasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 60/100
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter

Faglig innhold

Se emnets engelske nettside – International MSc

Læringsutbytte

Læringsutbytte -Kunnskap:

  • Teoretisk og praktisk kunnskap om ulike mekatroniske elementer og system
  • Fullt syn på mekatronikk, enkeltkomponenter og stand-along-system
  • Arbeid uavhengig av praktiske og teoretiske problemer med mekatronikk.
  • Bruk av moderne digitale verktøy i kompleks mekatronikkteknikk (programmering, datastøttet design (CAD), beregningsvæskedynamikk (CFD), datastøttet prosjektering (CAE))
  • Design og utvikle mekatronikk komponenter og systemer
  • Bruk avansert kontroll og AI for mekatronikk-systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvelser og eksempler fra reelle applikasjoner vil bli gitt i løpet av kurset. Det vil være individuelle obligatoriske oppgaver og eksamensprosjekt. 75% av de obligatoriske oppgavene må godkjennes før opptak til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Avsluttende prosjekt 60% + muntlig eksamen 40%

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Foreslåtte bøker og prosjekt:

-Sabri Cetinkunt: Mechatronics, John Wiley & Sons (2007)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • IKT og matematikk
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 60/100

Utlevering
25.11.2022

Innlevering
28.11.2022


14:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 05.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU