IP500515 - Modelling and Simulation of Dynamic Systems

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Produkt og systemdesign (840MD)
Simulering og visualisering (880MVS)
Skipsdesign (850ME)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering
28.10.2017

Innlevering
08.12.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 07.12.2017 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.