course-details-portlet

IP500515 - Modelling and Simulation of Dynamic Systems

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer G
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Se emnets engelske nettside – International MSc

Læringsutbytte

Se emnets engelske nettside – International MSc

Læringsformer og aktiviteter

Se emnets engelske nettside – International MSc

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i simulering og visualisering (880MVS)
Produkt og systemdesign (840MD)
Produkt og systemdesign (845ME)
Skipsdesign (850ME)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 8
Øvingstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 G 02.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 G
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU