Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning

 • 09 / 2009-07 / 2013 Institutt for informatikk, Fakultet for matematikk, informatikk og naturvitenskap, Universitetet i Hamburg, Tyskland. Major: Datavitenskap, Ph.D.
 • 09 / 2006-07 / 2009 Institutt for datavitenskap, Chongqing University, Chongqing, Kina. Major: Dataprogramvare og teori, M.S.
 • 09 / 2002-07 / 2006 Institutt for datavitenskap, Chongqing University, Chongqing, Kina. Major: Datavitenskap og teknologi, B.S.

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser ligger hovedsakelig i digitalisering, kontroll, optimalisering & kunstig intelligens. Mer spesifikt,

 • I robotteknologi: bio-inspirerte roboter, Central Pattern Generators for ganggenerasjon, Adaptiv lokomotivkontroll.
 • I skip manøvrering: modellering og simulering av skip manøvrering, dynamisk posisjonering, skip baneplanlegging, skip bevegelse prediksjon.
 • I menneske-maskin interaksjon: visuell fokusanalyse.

Prosjektopplevelse

 • 2020-nå: IKTPLUSS, "Remote Control Centre for Autonomous Ship Support (AuReCo)"
 • 2020-nå: RFF Møre og Romsdal, "A Dashboard System for Maritime Crane Condition Monitoring"
 • 2019-nå: EU project, "Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions"
 • 2018-nå:  KPN, “Digital Twins for Vessel Life Cycle Service (TwinShip)”
 • 2019-2020: RFFMIDT, "Dynamic Motion Planning Based on Trajectory Prediction in Close-range Manoeuvring"
 • 2017-2018:  DeepTek Forprosjekt
 • 2016-2017: RFFMIDT, "An approach toward optimal control of ship manoeuvring in offshore operations"
 • 2015-2018: KPN, "Integrated Marine Operation Simulator Facilities for Risk Assessment Including Human Factors (IMPROVE)"
 • 2014-2015: MS GUNNERUS project for fine ship maneuvering

Utmerkelser

 • Best Conference Paper in Information of 2014 IEEE International Conference on Information and Automation (IEEE ICIA 2014).
 • Best Paper Finalist in 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (IEEE ICMA 2020)

Akademisk medlemskap

 • IEEE Senior member, 2019

Redaksjon

For mer informasjon, vennligst besøk Intelligent Systems Lab, eller min hjemmeside.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 • Li, Guoyuan; Deng, Yuxiang; Osen, Ottar; Bi, Shusheng; Zhang, Houxiang. (2016) A Bio-inspired Swimming Robot for Marine Aquaculture Applications: from Concept-design to Simulation. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Li, Guoyuan; Pedersen, Birger Skogeng; Deng, Yuxiang; Hatledal, Lars Ivar; Zhang, Houxiang. (2016) Towards A Virtual Prototyping Framework for Ship Maneuvering in Offshore Operations. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Kawan, Bikram; Wang, Hao; Osen, Ottar; Styve, Arne. (2016) Analysis and Modeling of Sensor Data for Ship Motion Predicition. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Li, Wei; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Hildre, Hans Petter. (2016) A real-time SAR extended object simulator based on FPGA. the 13th IEEE International Conference on Signal Processing ; 2016-11-06 - 2016-11-10.
 • Wang, Hao; Fossen, Sindre; Han, Fang; Hameed, Ibrahim A.; Li, Guoyuan. (2016) Towards data-driven identification and analysis of propeller ventilation. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
 • Wang, Hao; Zhuge, Xu; Strazdins, Girts; Wei, Zheng; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang. (2016) Data integration and visualisation for demanding marine operations. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.

2015

2014