course-details-portlet

DCST1001 - Infrastruktur: grunnleggende ferdigheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

 • IT-historie
 • Maskinvare
 • Operativsystem
 • Datakommunikasjon
 • Kommandolinjegrensesnitt
 • Virtualisering og ulike virtualiseringsplattformer
 • Introduksjon til skytjenester
 • Brukeradministrasjon
 • Adgangskontroll og rettigheter
 • Datalagring,backup og gjenoppretting
 • Feilsøking
 • Grunnleggende logganalyse

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten:

 • har en grunnleggende forståelse for maskinvare, operativsystemer virtualisering og skyløsninger til både klient og serveranvendelse
 • har en grunnleggende forståelse for datanettverk
 • kan gjøre rede for den historiske utviklingen av IT-faget, spesielt innenfor nettverk og systemadministrasjon

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan benytte kommandolinjegrensesnitt på de mest brukte operativsystemer
 • kan realisere grunnleggende løsninger for datalagring, backup og gjenoppretting
 • kan installere, konfigurere, herde og oppgradere operativsystem og programvare
 • kan utføre brukeradministrasjon og adgangskontroll på de mest brukte operativsystemer
 • kan utføre grunnleggende feilsøking og logganalyse på de mest brukte operativsystemer

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • er bevisst hvordan automatisering innen IT påvirker organisasjoner
 • er bevisst etiske og juridiske konsekvenser av rollefordelinger innen IT-systemer og datalagring
 • er kjent med hvordan IT-systemer i produksjon er helt sentrale for virkemåten til organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Tre obligatoriske øvinger (godkjent / Ikke godkjent)
 • Oppgaveløsning individuelt og i grupper
 • Labøvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Alle tre obligatoriske øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Utsatt eksamen er i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Kursmateriell

Informasjon gitt i LMS før semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1008 5.0 HØST 2019
IDRI2001 2.5 HØST 2019
DCSG1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU