course-details-portlet

DCST2900 - Bacheloroppgave Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet må studenten ha bestått minimum 105 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved dette studieprogrammet. Disse 105 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCSG2900 22.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU