course-details-portlet

INFT1005 - Datateknikk og operativsystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Datateknikk: Hovedkomponentene i datamaskinen og hvordan de samspiller (systemarkitektur), cache og lokalitet, prosessorarkitektur. Representasjon av de viktigste datatypene og hvordan datamaskinen lagrer og prosesserer dem.

Operativsystem: operativsystemkonsepter, kjernen, systemkall, prosesser og tråder, prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering, scheduling, virtuelt minne, paging og segmentering, page replacement algoritmer, design og implementering, filsystemimplementasjon, input/output, vranglås, virtualisering, objektsikkerhet, malware og minnesikkerhet, lavnivå/systemprogrammering.

Læringsutbytte

Kunnskap

K1: Kandidaten kan gjøre rede for hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt

K2: Kandidaten kan gjøre rede for hvordan hovedkomponentene avstemmes for å optimalisere ytelsen i moderne systemarkitektur.

K3: Kandidaten kan gjøre rede for hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse

K4: Kandidaten kan gjøre rede for hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne datasystemer, samt kunne forklare de viktigste sikkerhetsmål ved et operativsystem

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan gjøre nytte av sine teoretiske kunnskaper innen emnets tema i relevant praktisk problemløsing.

F2: Kandidaten kan utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder

F3: Kandidaten kan vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering

F4: Kandidaten kan feilsøke utførelsen til dataprogrammer som har avvikende oppførsel

F5: Kandidaten kan løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver knyttet til bruk og drift av operativ­systemer

Generell kompetanse

Kandidaten har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema i en arbeidssituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Tekstbaserte leksjoner og øvinger supplert med opplæringsvideoer og diskusjonsgrupper. De fleste læringsaktiviteter er asynkron. Obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: alle øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen: desember.

Kursmateriell

Noe av lærestoffet kan være på engelsk, og enkelte læringsaktiviteter krever at deltageren forstår engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1008 7.5 HØST 2019
TDAT1003 7.5 HØST 2019
IINI2008 3.2 HØST 2019
IINI1008 3.2 HØST 2019
IDATT2202 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU