Bakgrunn og aktiviteter

Bozena Dorota Hrynyszyn har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (NTNU) og tidligere ved Institutt for bygg- og miljø (HiST) siden 01.08.2010

Hun har mastergrad (siv.ing.ark. innenfor arkitektur og byplanlegging) og doktorgrad (dr.ing. innenfor teknisk vitenskap) fra Silesian University of Technology in Polen.

Kompetanseområder

 • Arkitektur og byplanlegging
 • Husbyggingsteknikk
 • Passive House Design*
 • Optimalisering av bygningers energiytelse
 • Effektiv energibruk i bygninger
 • Prosjektledelse

* Certified Passive House Designer/Consultant at Passive House Institute in Darmstadt, Germany since 2013; See morehttp://www.passivhausplaner.eu/mitgliederdatenbank.php

* International Passive House Association iPHA-Affiliate Member through IG PH Sweden since 2016;                  See morehttp://www.passivehouse-international.org

Forsknig og utvikling (FoU)

 • Effektiv energibruk i nye og eksisterende bygninger
 • Optimalisering av bygningskropp

Pågående FoU-prosjekt ved IBM: "Effektiv bruk av solenergi ved bruk av aktive fasadekomponenter med glass"

 

Medlem i ENERSENSE, et sentralt støttet satsingsområde for forskning i grenseskiktet mellom energilagring, energieffektivisering og sensorteknologi.

https://www.ntnu.edu/enersense/energy-and-sensor-systems-enersense-#/view/about

Pågående FoU-prosjekt ved ENERSENSE: "Effektiv energibruk i eksisterende bygninger ved bruk av moderne sensorteknologi og bygningsautomatisering"

Delprosjekt: "Optimalisert bygningskropp for effektiv energibruk og godt innemiljø"

 

Se engelsk versjon:

http://www.ntnu.edu/employees/bozena.d.hrynyszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Felius, Laurina C; Lamb, Jacob Joseph; Dessen, Fredrik; Hrynyszyn, Bozena Dorota. (2020) Building design and envelope. Energy-Smart Buildings: Design, construction and monitoring of buildings for improved energy efficiency.
 • Felius, Laurina C; Lamb, Jacob Joseph; Hrynyszyn, Bozena Dorota; Dessen, Fredrik. (2020) Smart components and systems. Energy-Smart Buildings: Design, construction and monitoring of buildings for improved energy efficiency.
 • Hrynyszyn, Bozena Dorota; Felius, Laurina Cornelia. (2019) Upgrading of a Typical Norwegian Existing Wooden House According to the EnerPHit Standard. Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates.
 • Hrynyszyn, Bozena Dorota; Tian, Zhiyong. (2019) Retrofitting according to the EnerPHit standard in cold climate - components. 23RD INTERNATIONAL PASSIVE HOUSE CONFERENCE 2019 Conference Proceedings.
 • Hrynyszyn, Bozena Dorota. (2014) Passive house - an option for a modern rorbu?. Conference Proceedings 18th International Passive House Conference 2014.