course-details-portlet

TBM4221 - Bygningsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt i gruppe 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Det vil bli undervist om teknisk utforming og evaluering av design-alternativer, planleggingsprosess, samspill, byggeskikk, prosjekteringskriterier, prosjektanalyse, valg av byggeteknikk, prosjektering av detaljer og materialvalg med hensyn til: praktisk bygningsfysikk, husbyggingsteknikk, brannsikkerhet, tekniske installasjoner og tilpasningsdyktighet, inneklima, livsløpsvurderinger, miljøklassifisering, optimalisering av bygningskroppsparametere, fremtidige lavenergikonsepter, energiregnskap, energifleksibilitet, etc.

Lovverket: Forståelse av tekniske krav som stilles til bygninger innenfor fagfeltet og administrative krav som stilles til gjennomførelse av byggeprosjekter.

Digitalstreng: Digitale ferdigheter av DAK-verktøy, digitale ferdigheter i presentasjonsverktøy, digital samhandlingskompetanse i gruppearbeid, digital kildekritisk vurderingskompetanse til informasjonsinnhenting.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om forutsetninger knyttet til praktisk prosjektering av store og komplekse bygninger. Dette vil resultere i evne til å organisere og delta i teambasert samarbeid der ulike profesjonelle bidrag gjøres, som f.eks. prosjektering av bærekonstruksjoner, bygningsfysisk prosjektering, miljørådgivning og brannrådgivning.

Ferdigheter: Kandidaten kan delta i praktisk prosjektering.

Generell kompetanse: Kandidaten kan, i samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører, bidra til utforming av bygninger med utgangspunkt i bedre forståelse av behovet for ulike bygningers funksjon og rolle i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er bygget opp rundt praktiske prosjektarbeider og regneøvinger. Det undervises både gjennom tradisjonelle forelesninger og ved prosjektbasert læring i team.

Obligatoriske aktiviteter: Prosjekt/Øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt/øvinger

Mer om vurdering

Vurdering i emnet består av skriftlig digital skoleeksamen under tilsyn (som teller 60%) og prosjektarbeider (som teller 40%). Resultatet for hver av delene angis med bokstavkarakter, og endelig karakter for hele faget blir beregnet ut fra den angitte vektingen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenten skal ha bestått alle deler av vurderingen for å få bestått karakter i emnet. Utsatt eksamen både i mai/juni og august, det er kun mulig å melde seg til en av utsatt-eksamenene.

Kursmateriell

Lærebok: Geving, S. 2021. "Praktisk bygningsfysikk". Fagbokforlaget

Deler av "Byggforskserien"

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2310 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 09.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 31
Høst ORD Prosjekt i gruppe 40/100

Utlevering
10.11.2023

Innlevering
20.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU