course-details-portlet

TBM4222 - Bygningsfysikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset gir grunnleggende prinsipper for ulike aspekter av bygningsfysikk, alt fra varme- og fuktighetsoverføring, varmebalanse for å vurdere bygningers varme- og energiytelse, nivået av lydisolasjon for bygnings- og romakustikk, kunstig og naturlig belysning for å garantere belysningsnivået og lysfordeling for innendørs visuell komfort.

Enkle beregningsmetoder som skal brukes for analyse og utforming av bygningsdeler og konstruksjonsdetaljer, materialegenskaper og materialvalg for tetting mot vind, luftlekkasjer og regn for å oppfylle energi- termiske- og visuelle krav regulert av den Norske Byggeloven.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en praktisk anvendelig forståelse for krav, påkjenninger og bygningsfysiske og materialmessige sammenhenger og prinsipper som grunnlag for utforming av bygningsdeler og bygninger.

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Bygningers grunnleggende funksjoner ut over det rent lastbærende.
 • Aktuelle bruks- og normkrav til bygninger.
 • Aktuelle påkjenninger på bygninger som grunnlag for utforming av bygningsdelene og konstruksjonsdetaljer.
 • Bygningsfysiske sammenhenger som grunnlag for vurdering og beregning av varmeoverføring,konstruksjoners/materialers varmemostand og U-verdi, tetting mot vind, luftlekkasjer og regn og fukttransport i bygningsdeler, akustiske og belysning forhold i bygninger.
 • Grunnleggende metoder for beregning av bygningsfysiske forhold (dvs. varme- og fuktighetsoverføring, akustikk, kunstig belysning og dagslys).

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Vurdere aktuelle bygningsfysisk relevante krav og påkjenninger.
 • Gjennomføre grunnleggende vurderinger og beregninger av bygningsfysiske forhold.
 • Beregne energibehov og effektbehov for en bygning.
 • Benytte verktøy for beregning av varmetransport og fukttransport i bygningsdeler.
 • Benytte verktøy for beregning av visuell og akustisk romkomfort.
 • Dimensjonere varme-, fukt- og lydisolasjon, kunstig og naturlig belysning (dvs dagslys).

Generell kompetanse

Studenten har:

 • Forståelse av bakgrunnen for bruker-, samfunns- og miljørelaterte krav til bygninger.
 • En praktisk anvendelig forståelse for krav, påkjenninger og bygningsfysiske og materialmessige sammenhenger som grunnlag for utforming av bygningsdeler og bygninger som oppfyller krav til pålitelighet, funksjonsdyktighet og bærekraft.
 • God bakgrunn for å kommunisere med andre fagdisipliner (arkitekt, konstruktør, VVS, EL, Brann etc) som er involvert i prosjektering, bygging og drift av bygninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, bruk av simuleringsmodeller.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Åtte (8) av tretten (13) øvinger må være godkjent som krav for å gå til eksamen. Blant de åtte (8) godkjente øvingene skal minimum en (1) øvingen være en datalaboratorieøving ved bruk av simuleringsanalyseverktøy.

Skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet.Ved utsatt eksamen i mai/juni eller august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenter som registrerer seg for utsatt eksamen i mai/juni vil ikke få tilgang til utsatt eksamen i august.

Kursmateriell

"J.V. Thue: Bygningsfysikk - grunnlag. 2016" ISBN: 9788245019940,

"S. Geving: Praktisk bygningsfysikk. 2021" ISBN:9788245028010,

Teknisk forskrift med veiledning,

Div. Norsk Standard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4160 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
 • Anleggsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU