Bakgrunn og aktiviteter

Bozena Dorota Hrynyszyn har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (NTNU) og tidligere ved Institutt for bygg- og miljø (HiST) siden 01.08.2010.

Hun har mastergrad (siv.ing.ark. innenfor arkitektur og byplannlegging) og doktorgrad (dr.ing. innenfor teknisk vitenskap) fra Silesian University of Technology in Polen.

Kompetanseområder

  • Arkitektur og byplanlegging
  • Husbyggingsteknikk
  • Passivhusdesign
  • Optimalisering av bygningers energiytelse
  • Effektiv energibruk i bygninger
  • Prosjektledelse