Bakgrunn og aktiviteter

 

  • Universitetslektor med mastergrad i helsevitenskap fra NTNU
  • Institusjonsansvarlig for skikkethet, Campus Ålesund
  • Emner: Psykisk helsearbeid, Sykepleieteori, Dokumentasjon, Praksis 
  • Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, medisinsk etikk og veiledningspedagogikk