course-details-portlet

SYA3405 - Internasjonal helsesykepleierfaglig tjenesteutøvelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Innsikt i globale helseutfordringer og organisering av internasjonalt folkehelsearbeid
 • Minoritetshelse og samarbeid med tolketjeneste
 • Miljøfaktorenes innvirkning på helse
 • Variert erfaring i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Mer spesifikt: Utøvelse av lov og forskriftsbestemte oppgaver innen helsestasjon 0-5 år, helsetjeneste i skolen og helsestasjon for ungdom
 • Innsikt i ledelse og organisering av folkehelsearbeidet og helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • Utøvelse av prioriteringer i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i det daglige
 • Innsikt i og deltakelse i kvalitetssystemet på praksisplassen

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har inngåande kunnskap om globale helseutfordringer og organisering av internasjonalt folkehelsearbeid
 • har inngående kunnskap om kunnskapsgrunnlaget for tjenesten og relevante faglige anbefalinger
 • har inngående kunnskap om det etiske og rettslige grunnlaget for tjenesten

Ferdigheter:

Studenten

 • anvender helsesykepleierprofesjonens kunnskapsgrunnlag i praktisk problemløsning
 • viser ferdigheter i utøvelse av kunnskapsbasert praksis
 • viser ferdigheter i etisk og kritisk refleksjon
 • viser en framferd som er forenelig med yrkesetikk og lovgivning
 • tar initiativ til både å ta imot og søke veiledning
 • viser forventede ferdigheter i kommunikasjon med relevante målgrupper
 • viser forventede ferdigheter i dokumentasjon
 • viser forståelse for og evne til å bidra i tjenestens kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeid

Generell kompetanse:

Studenten

 • viser forståelse og evne for å holde seg faglig oppdatert
 • viser forståelse og evne til å bidra i tjenesteutvikling og/eller forskning

viser evne til gradvis å kunne mestre komplekse problemstillinger i praksisfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, deltakelse i praktisk tjenesteutøvelse, veiledning, arbeidskrav, praksisseminar, digital veiledning med lærer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre skriftlige arbeidskrav
 • Hjemkomstseminar

Mer om vurdering

Bestått/ikke bestått praksis. Obligatorisk deltakelse i 10 ukers klinisk praksis, 30 timer per uke. I tillegg en studiedag pr. uke

Obligatoriske aktiviteter:

Tre skriftlige arbeidskrav

Hjemkomstseminar for de som har vært på utvekslingsopphold

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3405 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Spansk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU