course-details-portlet

FY6017 - Elektromagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Elektrisk ladning, Coulombs lov, elektriske krefter og elektrisk dipol. Elektriske felt og feltlinjer. Elektrisk potensial og energi. Magnetiske krefter, magnetisk dipol og energi. Magnetiske feltlinjer, magnetiske felt og magnetisk fluks. Biot-Savarts lov. Materialers elektriske og magnetiske egenskaper. Faradays induksjonslov, Lenz' lov og induktans. Teknologiske anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha gjennomført emnet kan kandidaten

 • beskrive og beregne elektriske felt rundt punktladninger
 • beregne krefter på ladninger i elektriske og magnetiske felt
 • beregne det elektriske potensialet i homogene felt og i felt rundt flere punktladninger
 • beskrive og beregne det magnetiske feltet forårsaket av elektriske ladninger og strømmer
 • beregne krefter mellom strømførende ledere og på strømsløyfer i magnetiske felt
 • gjøre rede for begrepene magnetisk fluks og indusert elektromotorisk spenning (ems)
 • bruke Faradays induksjonslov
 • gjøre rede for hvorfor noen materialer har magnetiske egenskaper
 • gjøre rede for teknologiske anvendelser av elektriske og magnetiske felt og av induksjon

Ferdighet

Etter å ha gjennomført emnet er kandidaten i stand til å

 • analysere og løse problemstillinger relatert til elektrisitet og magnetisme teoretisk (analytisk) eller numerisk
 • utnytte digitale verktøy og programmering for å utforske, modellere og beskrive elektromagnetiske fenomener

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet er kandidaten i stand til å

 • formidle fagstoff relatert til elektromagnetisme
 • sette seg inn i nye problemstillinger innen elektromagnetisme, koble dette til egen kompetanse i fysikk og utøve kildekritikk
 • kombinere teoretisk, didaktisk, digital og eksperimentell kompetanse i egen undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, lab. Studiet er samlings- og nettbasert.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forelesninger, øvinger og lab på samlingene
 • Øvinger mellom samlingene

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Fysikk 1, 8.-13. trinn (KFYS1-8-13)

Forkunnskapskrav

Matematikk-kompetanse på nivå med R2 i videregående skole.

Kursmateriell

https://openstax.org University physics

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.05.2024

Innlevering
16.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU