course-details-portlet

FY6017 - Elektromagnetisme

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Elektrisk ladning, Coulombs lov, elektriske krefter og elektrisk dipol.
Elektriske felt og feltlinjer.
Elektrisk potensial og energi.
Magnetiske krefter, magnetisk dipol og energi.
Magnetiske feltlinjer, magnetiske felt og magnetisk fluks. Biot-Savarts lov.
Materialers elektriske og magnetiske egenskaper.
Faradays induksjonslov, Lenz' lov og induktans. Teknologiske anvendelser.
Undervisning i elektromagnetisme.
Eksperimentelt arbeid.

Læringsutbytte

Studenten
• kjenner til fysiske egenskaper til ladninger og kan beregne krefter mellom punktladninger
• kan beskrive og gjøre beregninger på elektriske felt
• kan beskrive og gjøre beregninger med elektrisk fluks
• kan beregne det elektriske potensialet i homogene felt og i felt rundt flere punktladninger
• kan beskrive og beregne det magnetiske feltet rundt ladninger i bevegelse, strømførende ledninger og sirkulære strømsløyfer
• kan beregne krefter mellom rette ledere og på strømsløyfer i magnetiske felt
• kan gjøre rede for begrepene magnetisk fluks og indusert elektromotorisk spenning (ems)
• kan beregne indusert ems i en leder som beveger seg i et magnetfelt
• kjenner til Maxwells ligninger
• kjenner til teknologiske anvendelser av elektriske og magnetiske felt og av induksjon
• kan utvikle og gjennomføre varierte undervisningsopplegg i elektromagnetisme med og uten digitale hjelpemidler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og eksperimenter på samlingene.
Øvinger og skriving av rapporter mellom samlingene.
Nettbasert veiledning og samarbeid med andre studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger, øvinger og lab på samlingene
  • Øvinger mellom samlingene

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen, 5 timer (100 %).
Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi (TKEVU)
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)

Forkunnskapskrav

Matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Kursmateriell

https://openstax.org University physics

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU