course-details-portlet

FY6016 - Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Mekaniske svingninger, mekaniske bølger inkludert lydbølger, utvalgte fagdidaktiske tema og praktisk, eksperimentelt arbeid som inkluderer bruk av digitale verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har kunnskap om - mekaniske svingninger og bølger (inkludert lydbølger) - eksperimentelt arbeid og tolkning av resultater - utfordringer elever har i møte med fysikkfaget Ferdighet Kandidaten kan - analysere problemstillinger i bølgefysikk - bruke matematikk til å løse problemer i bølgefysikk - planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid med og uten teknologiske hjelpemidler Generell kompetanse Kandidaten kan - formidle fagstoff og resultater - utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger - utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, praktisk laboratoriearbeid, øvinger og innleveringer. Studiet er samlings- og nettbasert via Blackboard (NTNUs e-læringsplattform). Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å bli oppmeldt til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene
  • Gjennomføre et prosjekt
  • Skriftlige innleveringer på Blackboard

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen/hjemmeeksamen (60 %) og Individuell prosjektoppgave (40 %). Begge delene må være bestått for å bestå emnet. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av eksamen kan hver del tas uavhengig av hverandre.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Fysikk 1, 8.-13. trinn (KFYS1-8-13)

Forkunnskapskrav

Matematikk-kompetanse tilsvarende R2 fra videregående skole.

Kursmateriell

https://openstax.org University physics

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering
15.12.2021

Innlevering
15.12.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering
08.11.2021

Innlevering
19.11.2021


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU