course-details-portlet

FY6014 - Varmelære og miljøfysikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Termisk utvidelse, varmekapasitet og varmetransport.
Tilstandslikningen og kinetisk gassteori for en ideell gass.
Termodynamiske prosesser i en ideell gass. Termodynamikk og sykliske prosesser. Drivhuseffekt, energitransport i atmosfæren og i havet og menneskelig påvirkning på klimaet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
- termisk fysikk og klimafysikk
- hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke klima
- eksperimentelt arbeid og tolkning av resultater

Ferdighet
Kandidaten kan
- bruke kunnskaper i termisk fysikk for å analysere og vurdere klimaspørsmål
- bruke matematikk til å løse problemer i termisk fysikk
- planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid med og uten teknologiske hjelpemidler

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- formidle fagstoff og resultater
- utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
- utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning
- innhente og bruke relevant og pålitelig informasjon i fysikk og utøve kildekritikk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene.
Mellom samlingene: Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform).

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt videre mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid.

Studiet er samlings- og nettbasert med to uker samling på NTNU. Samlingene omfatter to emner slik at dette emnet bruker 50 % av arbeidstiden hver av ukene.

Obligatoriske aktiviteter
80 % av skriftlige innleveringer må være godkjent for at kandidaten skal kunne framstille seg for eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Skriftlige innleveringer i læringsplatform

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJFYSVUÅ)

Forkunnskapskrav


Matematikkompetanse tilsvarende R2/3MX fra videregående skole.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU