course-details-portlet

DANS3007 - Avhandling 1: Analyse av dans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 3/4
Muntlig eksamen 1/4

Faglig innhold

The aim of this module is to assist students in planning and undertaking the initial phases of dissertation work. They will learn about processes of choosing a topic, of defining the ethnographic field and of delimiting research questions which will orient their perspective throughout the dissertation. They will work on researching relevant secondary sources including visual and other material as well as literature on the theme, and identify the methodological and theoretical approaches which seem most appropriate. They will write a plan for their dissertation field work, and an outline for the dissertation. They will put together a bibliography, identify the field, methods, a research question and dance material that they aim to study. They will also discuss theoretical issues related to their methods, research question or the field.

Syllabus:
*Choosing and defining a dissertation topic
*Formulating research questions to orient the dissertation work
*Planning field work – techniques and equipment
*Planning field work – choosing and preparing the dance material to be investigated
*Writing synopses and bibliographies
*Presenting a research plan

Læringsutbytte

Knowledge:
Students who successfully complete this module will have acquired:
- An understanding of the initial phases in writing a dissertation
- Training in researching, selecting and organizing theoretical and methodological literature
- Training in researching a variety of dance material in collections and on the web

Skills:
Students who successfully complete this module will have acquired:
- An experience of applying methodologies from other courses on a chosen dance material
- An experience in critically evaluating source material and theoretical literature.

Læringsformer og aktiviteter

Seminars and supervised practical and methodological exercises in small groups. Minimum required participation/attendance in class for Choreomundus students: At least 70%.

Mer om vurdering

The students will produce a plan for their dissertation which includes:
- Definition and delimitation of the dissertation topic and research questions
- Identification and description of the field
- Discussion of potential theoretical perspectives and methodologies
- Critical analysis and evaluation of a set of empirical material (films, descriptions etc.) as closely connected to the topic as possible. The analysis will be presented with an explanation of how it connects and supports the plan of the dissertation.
- A bibliography of at least 20 items
- The plan will account for 75 % for the final grade.
- The student will present the dissertation project for their fellow students in the form of a 20 minute illustrated oral presentation.
- The oral presentation of the plan will account for 25 % for the final grade.

Both parts must be passed the same semester. For the course to be passed, both exam parts have to be passed. Resit of the exam must include both parts again.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dance Knowledge, Practice and Heritage (MACHOREO)

Forkunnskapskrav

Admission to Choreomundus

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 3/4 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 1/4
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 3/4
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/4
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU