course-details-portlet

DANS3016 - Dansehistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Students will be given theoretical and methodological tools to study historography and historic traces of dance. During the course, the student will engage in:Reading, contemplating and acquiring the common pensum literature of 600 pages. Additionally, the student will choose an individual pensum literature of 600 pagesWorking out an individual topic/research question for an open written assignment.

Læringsutbytte

Knowledge

Students who complete this course successfully will be able to:

  • document knowledge of a limited topic of dance history or complex of problems in its context of dance studies
  • delimit a formulation of an overall problem, account for their methodological
  • take a standing on dance historical syntheses and analyses as well as relevant methodological problems

Skills

Students who complete this course successfully will be able to:

  • approach the topic and communicate the content in a clear verbal form
  • demonstrate independent competence to treat the topic on a level that reflects an understanding of central scenic or cultural problems in dance studies

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, workshops carrying through series of practical tasks in groups under supervision, supervised writing. Pensum consists of 600 common pages, and 600 pages chosen by each individual student.

Mer om vurdering

An individual long paper of 15-20 standard pages (ca 5000 words) based on a pensum of 1200 pages.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dance Knowledge, Practice and Heritage (MACHOREO)

Forkunnskapskrav

Requires admission to Nordic Master in Dance Studies (No-Ma-DS)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU