course-details-portlet

DANS3016 - Dansehistorie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Students will be given theoretical and methodological tools to study historography and historic traces of dance. During the course, the student will engage in:
Reading, contemplating and acquiring the common pensum literature of 600 pages. Additionally, the student will choose an individual pensum literature of 600 pages
Working out an individual topic/research question for an open written assignment.

Læringsutbytte

The course enables the studente to
- take a standing on dance historical syntheses and analyses as well as relevant
methodological problems
- document knowledge of a limited topic of dance history - or complex of problems in its context of dance studies
- delimit a formulation of an overall problem, account for his/her methodological
approach to the topic and communicate the content in a clear verbal form
- demonstrate independent competence to treat the topic on a level that reflects an
understanding of central scenic or cultural problems in dance studies

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, workshops carrying through series of practical tasks in groups under supervision, supervised writing.
Pensum consists of 600 common pages, and 600 pages chosen by each individual student.

Mer om vurdering

An individual long paper of 15-20 standard pages (ca 5000 words) based on a pensum of 1200 pages.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dance Studies (MDANS)

Forkunnskapskrav

Requires admission to Nordic Master in Dance Studies (No-Ma-DS)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU