course-details-portlet

DANS3010 - Masteroppgave i dans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Arbeidet med mastergradsoppgåva er ei praktisk øving i dansevitskapleg forsking. Studenten vel oppgåvetema i samråd med rettleiargruppa, gjerne i tilknyting til eit av dei prioriterte felta lærar og studentar vil definera tidleg i studiet.

Læringsutbytte

Kunnskapar: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3010:
- har avansert kunnskap om relevante historiske, teoretiske, estetiske, etnografiske og antropologiske tema innanfor det aktuelle problemfeltet
- har avansert kunnskap om teoretisk basis for å utvikle eit større akademisk prosjekt
- har evne til å gjennomføre avansert danseforsking
- har god evne til kritisk vurdering og bruk av aktuelt teoretisk og praktisk materiale

Ferdigheiter: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3010:
- beherskar å skrive vitskapleg og kan samle inn og bearbeide kjeldemateriale
- har ferdigheiter å definere, hente fram, organisere og kontekstualisere eit dansemateriale gjennom kjeldekritikk og litteratursøk
- har ferdigheiter i å organisere eit feltarbeid i eit dansemiljø
- kan kombinere ein avansert danseanlyse eller feltarbeid med teori og metode

Generell kompetanse: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3010:
- kan arbeide sjølvstendig i vitskapleg arbeid
- kan knyte saman teori og metode i eit omfattande skriftleg arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Individuell rettleiing, emneseminar. Disposisjon skal innleverast i byrjinga av semesteret. Sjølve mastergradsoppgåva skal normalt ha eit omfang på omlag 22 500 – 31 500 ord. Normert antall rettleiingstimar for masteroppgåver ved Det humanistiske fakultet er omtalt i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektplan

Mer om vurdering

Dersom masteroppgåva vurderes til ikkje bestått eller F, kan ein ny eller omarbeida oppgåve med vesentlege endringar leveras til sensur éin ytterlegere gång.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dance Studies (MDANS)

Forkunnskapskrav

Opptak til Nordic Master in Dance Studies (NO-MA-DS).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU