DANS3010 - Masteroppgave i dans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Arbeidet med mastergradsoppgåva er ei praktisk øving i dansevitskapleg forsking. Studenten vel oppgåvetema i samråd med rettleiargruppa, gjerne i tilknyting til eit av dei prioriterte felta lærar og studentar vil definera tidleg i studiet.

Læringsutbytte

Kunnskapar: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3010:
*har avansert kunnskap om relevante historiske, teoretiske, estetiske, etnografiske og antropologiske tema innanfor det aktuelle problemfeltet
*har avansert kunnskap om teoretisk basis for å utvikle eit større akademisk prosjekt
*har evne til å gjennomføre avansert danseforsking
*har god evne til kritisk vurdering og bruk av aktuelt teoretisk og praktisk materiale

Ferdigheiter: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3010:
*beherskar å skrive vitskapleg og kan samle inn og bearbeide kjeldemateriale
*har ferdigheiter å definere, hente fram, organisere og kontekstualisere eit dansemateriale gjennom kjeldekritikk og litteratursøk
*har ferdigheiter i å organisere eit feltarbeid i eit dansemiljø
*kan kombinere ein avansert danseanlyse eller feltarbeid med teori og metode

Generell kompetanse: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3010:
*kan arbeide sjølvstendig i vitskapleg arbeid
*kan knyte saman teori og metode i eit omfattande skriftleg arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Individuell rettleiing, emneseminar. Disposisjon skal innleverast i byrjinga av semesteret. Sjølve mastergradsoppgåva skal normalt ha eit omfang på omlag 50-70 sider (rekna ut frå standarden format A4, linjeavstand 1,5, skrift Times New Roman).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dance Studies (MDANS)

Forkunnskapskrav

Opptak til Nordic Master in Dance Studies (NO-MA-DS).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.