course-details-portlet

DANS3003 - Danseanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 70/100
Praktisk eksamen 30/100

Faglig innhold

Emnet ser på metodar for danseanalyse, både slike som er utvikla på eit generelt grunnlag og slike som er utvikla innafor visse forskingsfelt eller for visse dansesjangrar. Vi diskuterer det teoretiske grunnlaget for dansenotasjon og for analyse av ulike aspekt ved dans slik vi kan nå dei gjennom til dømes danserørsle, danseverk og dansehendingar.

Læringsutbytte

Kunnskapar: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3003
- har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for ulike aspekt ved danseanalyse
- har kunnskap om korleis dans manifesterer seg og kan analysere forskjellige manifestasjoner, for eksempel dans som bevegelse i sine ulike teknikker, dans som sceneverk eller som samværsdans
- har teoretisk basis for å drive avansert bevegelsesanalyse

Ferdigheiter: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3003
- kan strukturere, organisere og analysere dansemateriale gjennom metodisk kildekritikk
- kan forholde seg kritisk til bredda av tilgjengelig materiale og gjere effektive kjeldesøk
- kan nytte teori og metode i arbeidet med danseanalyse
- har praktiske ferdigheiter til å analysere eller tolke ulike typar dansedokumentasjon, for eksempel beskrivelser notasjon, eller film

Generell kompetanse: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3003
- kan arbeide sjølvstendig med aktuelt analytisk og akademisk materiale
- kan kombinere praktiske ferdigheiter, teori og metode i analysearbeid

Læringsformer og aktiviteter

Intensivkurs med førelesingar, seminar og praktisk-metodiske øvingar. Obligatorisk deltakelse på undervisning for Choreomundus-studenter: Minst 70%.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

For Choreomundus:
The motion capture coursework will be assessed by a practical test at the end of the intensive teaching period. Each student will be asked to perform and defend a simple motion capture task. This test is worth 30 % of the overall grade.
The student will also submit a 2500-word essay (about 8 pages), worth 70 % of the overall grade.

Both parts must be passed the same semester. For the course to be passed, both exam parts have to be passed. Resit of the exam must include both parts again. Resit of the exam must include both parts again.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dance Knowledge, Practice and Heritage (MACHOREO)
Dance Studies (MDANS)

Forkunnskapskrav

Opptak til Nordic Master in Dance Studies (NO-MA-DS) eller Erasmus Mundus Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage (Choreomundus).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU