Bopilot

BOPILOT

- kommunen som pådriver for alternative boligløsninger


Brødtekst Bopilot

Bopilot bygger på ideen om at boliger og boområder i større grad kan bidra til å nå målene i kommuneplanenes samfunnsdel; om mer mangfoldige og inkluderende byer, og muligheten for å leve bærekraftige og klimasmarte hverdagsliv. Samskaping, innbyggerinvolvering og sosial bærekraft har vært sentrale temaer i arbeidet.

Nå er sluttrapporten fra Bopilot klar. Her presenteres bakgrunnen for prosjektet og aktivitetene i de to kommunene. Forskerne oppsummerer erfaringene og konkluderer med anbefalinger til andre kommuner.
 

Gjennom det forskningsdrevne innovasjonsprosjektet har Bergen og Trondheim kommune prøvd ut nye arbeidsmåter og samarbeidsmodeller som kan påvirke tilbudet i markedet, og etterspørselen i boligsektoren. Aktivitetene har vært rettet mot å få realisert pilotprosjekter som kan vise og gi erfaringer med alternative måter å bo på.
I Bergen har fokus vært på styrking av sosialt fellesskap og grønt hverdagsliv gjennom deleløsninger. I Trondheim har man vært opptatt av hvordan økt tilgang av rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold for en tredje boligsektor, kan bidra til alle kan få tilgang til varige og gode boligtilbud.

Kongeransen - logo

FB cover

Banner med konferanseinfo og figurer

Om konferansen

På konferansen ble noen av resultatene fra prosjektet presentert. I tillegg ble vi servert en rekke innlegg som kan inspirere til nytenkning rundt hvordan vi skal bo i framtiden. 
Gjennom innlegg og filmer fikk vi se eksempler på boliger som svarer på samfunnets behov, hvor deling av arealer og sosiale boformer er en del av løsningen, og som viser hvordan norske kommuner kan skape mangfoldige og sosialt bærekraftige nabolag.

Her finner du opptak av konferansen:

Trondheim
Bergen
Filmene som ble vist under konferansen

Se hele programmet her.


Pilotprosjekter

Pilotprosjekter

Innovasjonen i Bopilot skjer med utgangspunkt i to forbildeprosjekter som både skal undersøke og vise frem innovative bolig- og gjennomføringsmodeller:

Om Bopilot

Bopilot 

Sosiale medier

Nyheter - tittel

Nyheter

Nyheter

 Plakat - utlysning av utstillingsmulighet på Kode.

Byarkitekten og KODE inviterer!

Er du boligutvikler, arkitekt eller utbygger?

Har du en god ide til et bolig- eller nabolagsprosjekt med nyskapende arkitektur som legger til rette for deling, sambruk og felleskap?

Vi ser etter dine ideer og konsepter som er under utvikling nå, og vi ønsker å se nye løsninger for hvordan man kan dele. 

Frist for å sende inn søknaden er 25. mars 2022.

Hvorfor søke? 

 • Du får stille ut prosjektet ditt på KODE!
 • Publikumsfavoritt kåres ved utstillingens slutt.
 • Publikumsvinner får vise prosjektet på Oslo Arkitekturtriennale
 • Du får vise frem ditt prosjekt på kveldsarrangement på KODE
 • Presentere prosjektet i utstillingskatalogen
 • Tilgang samskapingsarena med potensielle fremtidige beboere
 • Diskutere prosjektet med Byarkitekten og BOPILOT

Les mer om OPEN CALL HER

Les mer om utstillingen «NABO – hvordan skal vi bo sammen?» her

 

Plan- og bygningsetaten – Bymiljøetaten – Byarkitekten/ BOPILOT i Bergen kommune inviterer til inspirasjonswebinar om utvikling Teknikken Sør - en kommunal tomt i Stavanger

 

 • Hvilke ambisjoner og mål har ligget til grunn for konkurransen, og hvordan er konkurransen gjennomført?
 • Hvilke kvaliteter ligger i vinnerprosjektet «Sammen»?
 • Hvilke statlige og kommunale virkemidler kan støtte prosessen?
 • Hvordan kan man sikre en reell og god medvirkning/ samskapingsprosess med fremtidige beboere for å fremme sosial bærekraft mm?

Teknikken Sør-prosjektet er et pilotprosjekt for kommunalt - privat samarbeid og for sosial bærekraft (beboermiks, møteplasser og felleskap). I tillegg er dette en pilot mht. konkurranseform, der det har vært holdt en åpen tilbudskonkurranse.
Pilotprosjektet Teknikken Sør er et eksempel på hvordan Stavanger utvikling benytter sin eierrådighet til å stille krav i forbindelse med salg av eiendom.
På Teknikken sør er visjonen: Vi bygger felleskap, som også er visjonen i kommuneplanens samfunnsdel. Målet her er å skape et sosial bærekraftig boligområde. Tilbydere er blitt invitert til å komme med nye ideer og løsninger, og se mulighetene på tomten i samspill med områdene rundt. Innovasjon og overføringsverdi samt hovedtema sosial bærekraft, her forstått som beboermiks, møteplasser og felleskap, er blitt vektlagt ved vurdering av tilbudene.
I Webinaret får du høre om konkurransen, se vinnerforslaget og høre hvordan statlige og kommunale virkemidler kan støtte prosessen mot et sosialt bærekraftig nabolag.

Onsdag 23. mars kl.  09:00-11:30 med mulighet for spørsmål og diskusjon underveis.

Målgruppe:

 • Etater og politikere i Bergen og Stavanger kommune som jobber med folk, helse, finans, boliger og nabolag (Trondheim kommune deltar i Bopilot og er også velkommen!)
 • Inviterte boligutviklere i Bergen og Stavanger (og Trondheim) som har interesse for sosialt bærekraftig boligutvikling og alternative boligløsninger.

Send en e-post til tina.larsen2@bergen.kommune.no dersom du ønsker å delta i webinaret.

Tina Larsen hos Byarkitekten i Bergen kommune deltar på Arkitektenes fagdag om Sosial bærekraft den 22.september 2021 med et innlegg om Bopilot: 
https://www.arkitektur.no/Kurs/93ad1958-c507-ec11-a841-005056bccb57

 

 

 

 

 

Tema for samtale #4 er å vektlegge inkludering og samskaping.
Tidspunkt 21.april kl 10-10.45. Se:

https://doga.no/kalender/smarte-og-baerekraftige-lokalsamfunn-samtale-4/

Den statlige stiftelsen DOGA (Design og Arkitektur Norge) har valgt ut BOPILOT Designsprint som ett av 16 beste praksis-eksempler, og dermed innlemmet i “Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn".

Disse byutviklings-eksemplene skal fungere som inspirasjon for andre norske kommuner og fylker, og hjelpe norske kommuner med å prioritere fokus og retning for sitt smartby-arbeid.

Les saken her.

BOPILOT organiserer to sesjoner under OsloMets Storbykonferanse i oktober med temaene «Fysiske fellesskap i den fleksible byen» og «Mot en mer mangfoldig boligsektor».

Se mer om sesjonene her: www.storbykonferansen.no/sesjoner.

NB! Frist for innsending av abstracts er utsatt til 24. august 11. september.

Se Bopilot Hackathons vinnerprosjekt "Samdelt", av Team Smartby Bergen Montana og alle finaleprosjektene:
https://www.bopilothackathon.no/vinnere

Vinnerplakat med illustrasjon av Team Smartby Montana
Ill: Team Smartby Bergen Montana

Du kan se Bopilot Hackathon her:
Dag 1: https://youtu.be/f_gTKgwuXLY
Dag 2: https://youtu.be/4I34OCAWFBY

Bopilot Hackathon gikk direkte på Facebook og You Tube:

Bopilot Hacakton – Dag 1: 
https://youtu.be/f_gTKgwuXLY

Bopilot Hackaton – Dag 2: 
https://youtu.be/4I34OCAWFBY
 

Program 16. juni:

Kl. 09:00 - 11:00: Introduksjon til Bopilot Hackathon og pecha kucha innsiktsforedrag:

 • Bopilot Tina Larsen, Byarkitekten i Bergen kommune
 • Vipps, forenklet hverdagen Eivind Kjellevold
 • Mål for byen Mette Svanes, Plan og bygningsetaten
 • Boligdrømmen Toralf Igesund, Seniorkollektivet Bølgen
 • Boligbyggerens realitet Jorunn Nerheim, OBOS og Bergens Næringsråd
 • Å megle det nye Therese Schutz Pettersen, EiendomsmeglerVest
 • Beboerstyrt Boligutvikling Gine Backer-Røed og Nora Hassel Mørch, DARK arkitekter
 • Vindmøllebakken - rom for felleskap Randi Hana Haugenstein, Helen & Hard arkitekter
 • Den digitale møteplassen Veronika Artiuschenko, ANTI Bergen

Program 17.juni:

Kl. 14:00 Oppsummering av dagene og fagjuryen presenterer 5 finalister

Kl. 15:00 Dommerpanelet kårer vinneren av Bopilot Hackathon

32 meget kompetente team er påmeldt Bopilot Hackaton!

Følg med på nettsiden: Bopilot Hackathon

Bopilot Hackathon er live!

Sjekk ut nettsiden og bli med!

Bopilot Hackaton blir digital!

Vi lanserer idekonkurransen som en online 24-timers kreativ problemløsninsprosess, der en vinner skal kåres til slutt.

Målet er å skape en en digital møteplass som kobler alternative boligbehov og boligmarkedet i hele Norge.

Nettside, program og påmeldingsinfo lanseres 26. mai.

Følg også med på Facebook.

Arkiv nyheter

UTSATT pga. koronaviruset, ny info kommer: 
BOPILOT Hackathon 11.-12. mai 2020

Er du boligutvikler, arkitekt, utbygger, megler, student, beboer, innovatør, interessert?

Bli med på en 24 timers ideutvikling/konkurranse om nye løsninger for kobling av boligbehov og marked:

Hvordan kan personer med alternative boligønsker, som boliger med dele- og sambruksløsninger, og boligutviklere som kan tilby dette finne hverandre?

Sett av datoene, samle teamet og bli med - mer info kommer snart!

Hold deg oppdatert på: 
https://www.facebook.com/bopilotbergen/ 
og 
https://www.facebook.com/byarkitektenibergen/

For spørsmål: Byarktiekten v/ Tina Larsen , prosjektleder BOPILOT 


Verksted om tilrettelegging for selvbygging

Gratis verksted om
TILRETTELEGGING FOR SELVBYGGING

Er selvbygging noe man kun kan drive med i liten skala? Eller kan den økende interessen for selvbygging få utløp også i større boligprosjekt? 

Trondheim kommune inviterte den 22. oktober 2021 entreprenørereiendomsutviklere og andre interesserte velkommen til verksted om selvbygging. 
Både for å lære av de inspirerende foredragene om moderne selvbygging, men like mye for å fortelle om hvor “skoen trykker” innenfor blant annet ansvarsforhold og juss, finansiering og gjennomførbarhet. Slik  kan kommunen etablere et bedre grunnlag for å jobbe målrettet mot å fjerne hindringer for denne type virksomhet. 


Trondheim kommunes verksted om gjenbruk av byggematerialer

Gjenbruk av bygningsmaterialer byr på en rekke muligheter, men også noen hindringer. 2. oktober 2019 arrangerte bopilot ved Trondheim kommune et verksted om gjenbruk av bygningsmaterialer. En rekke aspekt ved gjenbruk ble belyst gjennom inspirerende foredrag og diskusjoner i bredt sammensatte grupper. Anne Sigrid Nordby (Asplan Viak) innledet med å fortelle om motiver for å  gjenbruke bygningsmaterialer, samt mulighet og hindringer for å gjøre dette i større omfang. Marit Kindem Thyholt (Skanska) fortalte om erfaringer fra egne ombruksprosjekt og ga et innblikk i andres erfaringer. Michael Curtis (GreenStock) jobber med å utvikle en digital plattform for gjenbruksmaterialer, og viste oss dermed et eksempel på hvordan ombruk kan gjøres i praksis.

Verkstedet var i hovedsak for entreprenører og utbyggere, men arkitekter, forskere og andre var også representert. Kommunen deltok i form av ulike roller, deriblant som utbygger, som den som river, med miljøperspektivet og som planlegger. Etter innleggene var det diskusjon i grupper; sammensatt slik at bredden blant deltakerne ble gjenspeilet.
Det ble gode diskusjoner:  

 • Gjenbruk gir redusert CO2-fotavtrykk, noe som bidrar til bra omdømme.
 • Gjenbruk gir et estetisk uttrykk med særpreg og identitet. 
 • Gjenbruk kan redusere materialkostnadene. 
 • Gjenbruk av materialer kan gi merkostnader ved demontering og klargjøring for ny bruk, og ved testing av materialenes egenskaper.

Tidsaspektet og forutsigbarhet ble også drøftet. Prosessen med å planlegge og oppføre et bygg med gjenbruksmaterialer kan bli mer tidkrevende enn dersom man kjøper alt nytt. 
 

Trondheim kommunes verksted om gjenbruk av bygningsmaterialer
Foto: Trondheim kommune

Vi har to sesjoner under Storbykonferansen

Bopilot inviterer til to sjesoner under årets Storbykonferanse ved OsloMet:

 • Alternative boligløsninger: For hvem? Erfaringer og framtidsløsninger.
 • Alternative boligløsninger: Prosess og gjennomføringsmodeller

Se program og info om påmelding


Beboerundersøkelse

I forbindelse med de planlagte deleboligene i Grønneviken, skal det i løpet av høsten gjennomføres en spørreundersøkelse. Underøkelsen har to mål: Å skape oppmerksomhet rundt og undersøke interressen for boliger med fellesskapsløsninger - og komme i kontakt med folk som er interressert i å delta i ulike Bopilot-aktiviteter. Disse kan være designsprint, hackathon og åpne møter om nye boligmodeller.

Møte i kontorfellesskap - en person presenterer ved lerret.
Foto: Bopilot/NTNU

Les mer på Facebooksiden vår.


Abstracts til Storbykonferansen

Bopilot organiserer egen sesjon under Storbykonferansen ved OsloMet 30.-31. okt.
Frist for innsending av abstracts 23. august!


Bopilot representert på ByLab i Bergen

Presentasjon av prosjekt - Tina Larsen/Byarkitekten i Bergen ved lerret.
Prosjektleder i Bopilot Bergen, Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen kommune) forteller om prosjektet. Foto: Celine Blanc/Byarkitekten, Bergen kommune/NTNU

Maria Molden og Tina Larsen fra Byarkitekten i Bergen kommune presenterte prosjektet for blant annet utbyggere, eiendomsbesittere, forskningsmiljø, offentlige instanser og interresseorganisasjoner. Målet med arrangementet var å sette fokus på helhetlig boligpolitikk og hvordan den grønne og urbane byen kan utvikles med sosial bærekraft. 


 Oppstartsmøte Bopilot

Gruppebilde av medlemmene i Bopilot-prosjektet
Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune/NTNU

Bopilot hadde sitt oppstartmøte i Trondheim i desember 2018. 

Publikasjoner og media

Publikasjoner og media

Hoved Grønneviken

Illustrasjon - boligområde ved vann med sykkelsti

Om Grønneviken

GRØNNEVIKEN

Det ene forbildeprosjektet er Grønneviken i Bergen. Her er målet å utvikle nye metoder å jobbe på for kommunen. På denne måten kan man bidra til å få realisert byboliger som er tilrettelagt for barnefamilier. Fokuset ligger på deling av arealer og funksjoner.


Fellesskapsløsninger

Fellesskapsløsninger

Eva Margrethe Aakermann bor i Helgetun seniorboliger, et boligprosjekt med dele- og felleskapsløsninger, som vil fremme en aktiv, sosial og meningsfull pensjonisttilværelse.
Tidligere bodde Eva i Nordås Selegrend borettslag; hun har dermed lang erfaring med sosiale boformer.
Hør henne fortelle mer om det her.


Hoved Svartlamon

Gatebilde, Svartlamon, Trondheim

Pilotprosjekter

SVARTLAMON

Det andre prosjektet knytter seg til en videreutvikling av Svartlamon i Trondheim. Svartlamon boligstiftelse har i samarbeid med beboerforeningen gjenopptatt arbeidet med å realisere et nytt leilighetsbygg i området. Gjennom Bopilot skal det videreutvikles nye medtoder for å realisere rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold for den tredje boligsektor. Selvbygging og gjenbruk blir her en del av løsningen.


Medvirkningsundersøkelse

Byarkitektens og Bopilots digitale medvirkningsundersøkelse:

Vant bysykkel-årskort for innspill om delte boligløsninger


Designsprint

BOPILOT Design sprint er gjennomført hos Byarktiekten i Bergen:

Les mer om design sprinten og alle presentasjonene.


Kontakt


Kontakt oss

Kontakt oss

Eli Støa: eli.stoa@ntnu.no
Randi Narvestad

Vidar Vollan: 
vidar.vollan@trondheim.kommune.no
Trine Gjessen
Ragna Fagerli
John Schistad
Øyvind Dalen Sørbøl

Maria Molden
Tina Therese Larsen: 
Tina.Larsen2@bergen.kommune.no
Celine Blanc
Unn Hovda

Gry Kongsli

Karin Høyland: karin.hoyland@sintef.no
Karine Denizou

Camilla Moneta