Bopilot

BOPILOT

- kommunen som pådriver for alternative boligløsninger


Hovedbilde

Utsikt fra veranda til felles gårdsrom
Foto: Tina Larsen Prosjekt: TAG Arkitekter

Brødtekst Bopilot

Bopilot bygger på ideen om at boliger og boområder i større grad kan bidra til å nå målene i kommuneplanenes samfunnsdel; om mer mangfoldige og inkluderende byer, og muligheten for å leve bærekraftige og klimasmarte hverdagsliv.

Samskaping, innbyggerinvolvering og sosial bærekraft er sentrale temaer i arbeidet.

I samarbeid med forskerne vil Bopilot utvikle metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med aktørene i boligmarkedet. Prosjektet vil også undersøke nye muligheter for samarbeid internt i kommunen mellom enhetene innen helse, velferd, byplanlegging og eiendom, finans og innovasjon, for at boligproduksjon skal skje med en mer helhetlig tankegang. Aktiviteter som inngår vil være kontaktmøter med beboere, entreprenører og involvering av politikere, samt internt mellom etater i kommunene. 

Prosjektet startet høsten 2018, og arbeidet skal gå frem til våren 2022. Byarkitekten i Bergen, ved Tina Larsen, og byplankontoret i Trondheim, ved Vidar Vollan, har ansvar for gjennomføring av aktivitetene i de respektive byene.


Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse:

Hva om flere kunne bo attraktivt og rimelig i Trondheim?

Kunne du tenke deg å bo annerledes enn du gjør i dag?
Hva om det hadde vært mulig for deg å få en mer attraktiv og rimelig bolig?

Trondheim kommune gjennomfører i samarbeid med BoPilot en spørreundersøkelse der de ønsker å få kartlagt hva folk i kommunen tenker om dette.

Hvis du vil bidra til økt innsikt, kan du delta via denne lenken.

 


Pilotprosjekter

Pilotprosjekter

Innovasjonen i Bopilot skjer med utgangspunkt i to forbildeprosjekter som både skal undersøke og vise frem innovative bolig- og gjennomføringsmodeller:

Om Bopilot

Bopilot 

Nyheter - tittel

Nyheter

Nyheter

Tema for samtale #4 er å vektlegge inkludering og samskaping.
Tidspunkt 21.april kl 10-10.45. Se:

https://doga.no/kalender/smarte-og-baerekraftige-lokalsamfunn-samtale-4/

Den statlige stiftelsen DOGA (Design og Arkitektur Norge) har valgt ut BOPILOT Designsprint som ett av 16 beste praksis-eksempler, og dermed innlemmet i “Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn".

Disse byutviklings-eksemplene skal fungere som inspirasjon for andre norske kommuner og fylker, og hjelpe norske kommuner med å prioritere fokus og retning for sitt smartby-arbeid.

Les saken her.

BOPILOT organiserer to sesjoner under OsloMets Storbykonferanse i oktober med temaene «Fysiske fellesskap i den fleksible byen» og «Mot en mer mangfoldig boligsektor».

Se mer om sesjonene her: www.storbykonferansen.no/sesjoner.

NB! Frist for innsending av abstracts er utsatt til 24. august 11. september.

Se Bopilot Hackathons vinnerprosjekt "Samdelt", av Team Smartby Bergen Montana og alle finaleprosjektene:
https://www.bopilothackathon.no/vinnere

Vinnerplakat med illustrasjon av Team Smartby Montana
Ill: Team Smartby Bergen Montana

Du kan se Bopilot Hackathon her:
Dag 1: https://youtu.be/f_gTKgwuXLY
Dag 2: https://youtu.be/4I34OCAWFBY

Bopilot Hackathon gikk direkte på Facebook og You Tube:

Bopilot Hacakton – Dag 1: 
https://youtu.be/f_gTKgwuXLY

Bopilot Hackaton – Dag 2: 
https://youtu.be/4I34OCAWFBY
 

Program 16. juni:

Kl. 09:00 - 11:00: Introduksjon til Bopilot Hackathon og pecha kucha innsiktsforedrag:

 • Bopilot Tina Larsen, Byarkitekten i Bergen kommune
 • Vipps, forenklet hverdagen Eivind Kjellevold
 • Mål for byen Mette Svanes, Plan og bygningsetaten
 • Boligdrømmen Toralf Igesund, Seniorkollektivet Bølgen
 • Boligbyggerens realitet Jorunn Nerheim, OBOS og Bergens Næringsråd
 • Å megle det nye Therese Schutz Pettersen, EiendomsmeglerVest
 • Beboerstyrt Boligutvikling Gine Backer-Røed og Nora Hassel Mørch, DARK arkitekter
 • Vindmøllebakken - rom for felleskap Randi Hana Haugenstein, Helen & Hard arkitekter
 • Den digitale møteplassen Veronika Artiuschenko, ANTI Bergen

Program 17.juni:

Kl. 14:00 Oppsummering av dagene og fagjuryen presenterer 5 finalister

Kl. 15:00 Dommerpanelet kårer vinneren av Bopilot Hackathon

32 meget kompetente team er påmeldt Bopilot Hackaton!

Følg med på nettsiden: Bopilot Hackathon

Bopilot Hackathon er live!

Sjekk ut nettsiden og bli med!

Bopilot Hackaton blir digital!

Vi lanserer idekonkurransen som en online 24-timers kreativ problemløsninsprosess, der en vinner skal kåres til slutt.

Målet er å skape en en digital møteplass som kobler alternative boligbehov og boligmarkedet i hele Norge.

Nettside, program og påmeldingsinfo lanseres 26. mai.

Følg også med på Facebook.

Er du boligutvikler, arkitekt, utbygger, megler, student, beboer, innovatør, interessert?

Bli med på en 24 timers ideutvikling/konkurranse om nye løsninger for kobling av boligbehov og marked:

Hvordan kan personer med alternative boligønsker, som boliger med dele- og sambruksløsninger, og boligutviklere som kan tilby dette finne hverandre?

 

Sett av datoene, samle teamet og bli med - mer info kommer snart!

Hold deg oppdatert på: 
https://www.facebook.com/bopilotbergen/ 
og 
https://www.facebook.com/byarkitektenibergen/

For spørsmål: Byarktiekten v/ Tina Larsen , prosjektleder BOPILOT 

Gratis verksted om
TILRETTELEGGING FOR SELVBYGGING

Er selvbygging noe man kun kan drive med i liten skala? Eller kan den økende interessen for selvbygging få utløp også i større boligprosjekt? 

Trondheim kommune inviterte den 22. oktober entreprenørereiendomsutviklere og andre interesserte velkommen til verksted om selvbygging. 
Både for å lære av de inspirerende foredragene om moderne selvbygging, men like mye for å fortelle om hvor “skoen trykker” innenfor blant annet ansvarsforhold og juss, finansiering og gjennomførbarhet. Slik  kan kommunen etablere et bedre grunnlag for å jobbe målrettet mot å fjerne hindringer for denne type virksomhet. 

Gjenbruk av bygningsmaterialer byr på en rekke muligheter, men også noen hindringer. 2. oktober 2019 arrangerte bopilot ved Trondheim kommune et verksted om gjenbruk av bygningsmaterialer. En rekke aspekt ved gjenbruk ble belyst gjennom inspirerende foredrag og diskusjoner i bredt sammensatte grupper. Anne Sigrid Nordby (Asplan Viak) innledet med å fortelle om motiver for å  gjenbruke bygningsmaterialer, samt mulighet og hindringer for å gjøre dette i større omfang. Marit Kindem Thyholt (Skanska) fortalte om erfaringer fra egne ombruksprosjekt og ga et innblikk i andres erfaringer. Michael Curtis (GreenStock) jobber med å utvikle en digital plattform for gjenbruksmaterialer, og viste oss dermed et eksempel på hvordan ombruk kan gjøres i praksis.

Verkstedet var i hovedsak for entreprenører og utbyggere, men arkitekter, forskere og andre var også representert. Kommunen deltok i form av ulike roller, deriblant som utbygger, som den som river, med miljøperspektivet og som planlegger. Etter innleggene var det diskusjon i grupper; sammensatt slik at bredden blant deltakerne ble gjenspeilet.
Det ble gode diskusjoner:  

 • Gjenbruk gir redusert CO2-fotavtrykk, noe som bidrar til bra omdømme.
 • Gjenbruk gir et estetisk uttrykk med særpreg og identitet. 
 • Gjenbruk kan redusere materialkostnadene. 
 • Gjenbruk av materialer kan gi merkostnader ved demontering og klargjøring for ny bruk, og ved testing av materialenes egenskaper.

Tidsaspektet og forutsigbarhet ble også drøftet. Prosessen med å planlegge og oppføre et bygg med gjenbruksmaterialer kan bli mer tidkrevende enn dersom man kjøper alt nytt. 
 

Trondheim kommunes verksted om gjenbruk av bygningsmaterialer
Foto: Trondheim kommune

Bopilot inviterer til to sjesoner under årets Storbykonferanse ved OsloMet:

 • Alternative boligløsninger: For hvem? Erfaringer og framtidsløsninger.
 • Alternative boligløsninger: Prosess og gjennomføringsmodeller

Se program og info om påmelding

I forbindelse med de planlagte deleboligene i Grønneviken, skal det i løpet av høsten gjennomføres en spørreundersøkelse. Underøkelsen har to mål: Å skape oppmerksomhet rundt og undersøke interressen for boliger med fellesskapsløsninger - og komme i kontakt med folk som er interressert i å delta i ulike Bopilot-aktiviteter. Disse kan være designsprint, hackathon og åpne møter om nye boligmodeller.

Møte i kontorfellesskap - en person presenterer ved lerret.
Foto: Bopilot/NTNU

Les mer på Facebooksiden vår.

Bopilot organiserer egen sesjon under Storbykonferansen ved OsloMet 30.-31. okt.
Frist for innsending av abstracts 23. august!

 

Presentasjon av prosjekt - Tina Larsen/Byarkitekten i Bergen ved lerret.
Foto: Celine Blanc, Byarkitekten i Bergen
 

Maria Molden og Tina Larsen fra Byarkitekten i Bergen kommune presenterte prosjektet for blant annet utbyggere, eiendomsbesittere, forskningsmiljø, offentlige instanser og interresseorganisasjoner. Målet med arrangementet var å sette fokus på helhetlig boligpolitikk og hvordan den grønne og urbane byen kan utvikles med sosial bærekraft. 

Om Grønneviken

GRØNNEVIKEN

Det ene forbildeprosjektet er Grønneviken i Bergen. Her er målet å utvikle nye metoder å jobbe på for kommunen. På denne måten kan man bidra til å få realisert byboliger som er tilrettelagt for barnefamilier. Fokuset ligger på deling av arealer og funksjoner.


Hoved Grønneviken

Illustrasjon - boligområde ved vann med sykkelsti
Ill: Kåmmån

Fellesskapsløsninger

Fellesskapsløsninger

Eva Margrethe Aakermann bor i Helgetun seniorboliger, et boligprosjekt med dele- og felleskapsløsninger, som vil fremme en aktiv, sosial og meningsfull pensjonisttilværelse.
Tidligere bodde Eva i Nordås Selegrend borettslag; hun har dermed lang erfaring med sosiale boformer.
Hør henne fortelle mer om det her.


Medvirkningsundersøkelse

Byarkitektens og Bopilots digitale medvirkningsundersøkelse:

Vant bysykkel-årskort for innspill om delte boligløsninger


Designsprint

BOPILOT Design sprint er gjennomført hos Byarktiekten i Bergen:

Les mer om design sprinten og alle presentasjonene.


Sosiale medier

Pilotprosjekter

SVARTLAMON

Det andre prosjektet knytter seg til en videreutvikling av Svartlamon i Trondheim. Svartlamon boligstiftelse har i samarbeid med beboerforeningen gjenopptatt arbeidet med å realisere et nytt leilighetsbygg i området. Gjennom Bopilot skal det videreutvikles nye medtoder for å realisere rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold for den tredje boligsektor. Selvbygging og gjenbruk blir her en del av løsningen.

Hoved Svartlamon

Gatebilde, Svartlamon, Trondheim
Foto: Eli Støa/NTNU

Publikasjoner

 Publikasjoner og media

Kontakt


Kontakt oss

Kontakt oss

Eli Støa: eli.stoa@ntnu.no
Randi Narvestad

Vidar Vollan: 
vidar.vollan@trondheim.kommune.no
Trine Gjessen
Ragna Fagerli
John Schistad
Øyvind Dalen Sørbøl

Maria Molden
Tina Therese Larsen: 
Tina.Larsen2@bergen.kommune.no
Celine Blanc
Unn Hovda

Øyvind Ustad

Karin Høyland: karin.hoyland@sintef.no
Karine Denizou

Camilla Moneta