Keynoteseminaret ‘Building for better health’

Invitasjon!

Vi vil med dette invitere til keynoteseminaret ‘Building for better health’ som arrangeres i Trondheim den 14. juni 2019.

Seminaret kobler forskere og praktikere i helsearkitektur på et internasjonalt nivå. Vi inviterer sykehusledere, arkitekter, prosjektorganisasjoner, konsulenter og andre interesserte fra Norge og Europa til å diskutere med forskere fra ulike fagområder hvordan forskning bidrar til å "bygge for bedre helse".

Vi er glade for å kunne annonsere våre keynote foredragsholdere fra Norge, Europa og USA: 

Ellen Taylor, visepresident for forskning for Center for Health Design, USA. Hun vil reflektere over senterets rolle etter 25 år som nøkkelaktør i forskning og formidling.

Alan Kondys, direktør IHP/VINCI & Rosemary Jenssen, Working Group Lead Kier, UK. De vil blant annet snakke om evalueringsmetoder for sykehusbygninger før og etter de er tatt i bruk.

Kristin Grydeland, Stiftelsen Friluftssykehuset & Nicolai Ramm Østgaard, Snøhetta. De vil snakke om viktigheten av å ha et fristed fra sykehustilværelsen.

Gideon Boie, BAVO Collective og foreleser ved Fakultet for arkitektur KU Leuven, Belgia. Han vil reflektere rundt hvordan helsefremmende omgivelser avhenger av gode og inkluderende designprosesser.

For dere som er spesielt interesserte er keynoteseminaret koblet til ARCH19, en to dagers konferanse som også arrangeres i Trondheim den 12. og 13. juni. Dette er den fjerde ARCH-konferansen om arkitektur, forskning, omsorg og helse. Årets konferanse har tittelen ‘Building for better health. Research & innovation in architecture & urban design for care & health.’  

Konferansen vil gi innsikt i kunnskap og forskningsprosjekter som har fokus på utfordringer i omsorg, helse, arkitektur og byforming. ARCH19 knytter sammen forskning og innovasjon for å fremme tverrfaglig samspill i prosesser og utvikling av gode fysiske løsninger. 
Begge arrangementer er organisert av Institutt for Arkitektur og Planlegging ved Fakultet for Arkitektur og Design, NTNU, i samarbeid med NTNU Helse, Sykehusbygg HF, NTNU Metamorfose Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning, European Research Network for Healthcare Architecture og Nordic Network for Architectural Research in Universal Design.

Registrering for keynoteseminaret (1850 NOK) eller konferansen (4000 NOK inkludert keynoteseminar) finner du på websiden www.ntnu.edu/arch19. Mer informasjon finner du i vedlegget og på websiden.

Vi ser frem til å møte deg, og til å dele ideer og kunnskap!


Doktorgrad til Savis Gohari

Fredag 5. april forsvarte Savis Gohari sin doktorgradsavhandling med tittelen "Governance in the planning and decision-making process" som omhandler styring i planlegging og beslutningsprosess i samlokalitetssaken til universitetscampusene i Trondheim, Norge (2000-2013) Se mer her

Foto PhD Savis Gohari

Se mer info her


Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning etterlyser undervisningslokaler på campus tilpasset kursvirksomheten til EVU-studentene

Les intervjuet Universitetsavisa gjorde med faglig leder Geir K. Hansen ved Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning, her


23 talenter i eiendomsbransjen forteller om hvordan det er å jobbe i et eiendomsyrke

Se videoen her

Doktorgrad til Øystein Mejlænder-Larsen

Torsdag 14. mars forsvarte Øystein Mejlænder-Larsen sin doktorgradavhandling med tittelen "Use of project execution models and BIM in oil and gas projects: searching for relevant improvements for construction"

Øystein Mejlænder-Larsen og opponenter   

Øystein Mejlænder-Larsen og veiledere

Olje- og gassindustrien er preget av store og komplekse prosjekter og har investert tungt i utviklingen av ny teknologi. Prosjektutførelsesmodeller (PEM) er innført som en strukturert måte å gjennomføre tverrfaglige arbeidsprosesser gjennom alle prosjektfaser. Byggemodellmodellering (BIM) benyttes i samordning av komplekse prosjekter og er en del av arbeidsprosessene som er definert i en PEM. Dette har vært grunnlaget for det første spørsmålet: Hvordan brukes PEM og BIM i store olje- og gassprosjekter i de tilfeller som er studert? Utviklingen mot større og mer komplekse prosjekter i byggebransjen betyr at aktører i byggebransjen vil dra nytte av å skaffe seg kunnskap og læring fra olje- og gassindustrien. Dette har vært grunnlaget for det andre spørsmålet: Hvordan kan erfaringer fra de studerte sakene være relevante for forbedringer i byggeprosjekter?

Se mer info / abstract her


Tre masteroppgaver fra NTNU er tildelt stipend

Disse fire fikk 20.000 fra Eiendomsbransjens stipendordning. Vi ønsker dem lykke til med masteroppgavene!

Bilder av vinnerne av stipend

Juryen for Eiendomsbransjens stipendordning har enstemmig besluttet at årets prisvinnere er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2018:

• Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen som finner sted i befolkningens boliger? Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.

• Hvordan kan fortetting bidra til god byutvikling? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.

• Hva gjør at eiendomsbesittere ikke ønsker- eller ikke lykkes med utvikling av tomter avsatt til bebyggelse i KPA? Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU. 

Eiendomsbransjens stipendordning har til formål å gi økonomisk støtte til studentoppgaver som kan bidra til å høyne kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover. 

Les artikkel


CARMEL MARGARET LINDKVIST: MANAGING CHANGE IN THE DELIVERY OF COMPLEX PROJECTS: CONFIGURATION MANAGEMENT, ASSET INFORMATION AND ‘BIG DATA’

Det er sommer og rolige tider på Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning. I den anledning kan det være passende med et tilbakeblikk på tidligere forskning utført av blant annet Carmel Margaret Lindkvist, Førsteamanuensis på Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU. Artikkelen omhandler hvordan endringer i levering av komplekse prosjekter administreres i de tre organisasjonene Airbus, CERN og Crossrail, og hvordan deres metoder utvikles innenfor vår tids fokus på «Big Data».

 

Artikkelen kan leses i sin helhet her


Carmel Margaret Lindkvist - Kåret til årets, europeiske FM-forsker!

Prisvinner Carmel Lindkvist

På European Facility Management Conference i Sofia, Bulgaria, ble Carmel Margaret Lindkvist fra NTNU utdelt prisen "Årets EuroFM-forsker" for 2018!

Formålet med prisen er å anerkjenne verdien av forskningen som gjennomføres over hele Europa.
Forskningen må være koblet til EuroFMs forskningsagenda, og bidra til de overordnede målene om å øke  kunnskap om FM og hvordan FM kan bidra positivt for praksis og utdanning.

Dette er en flott anerkjennelse for godt forskningsarbeid for Carmel, som er tilknyttet Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning.

Vi gratulerer så mye!


Torstein Østnor vant Partnerprisen på senterets "Bransjedag"

Med masteroppgaven: Massivtre og Plasstøpt betong: en casestudie - forskjeller, erfaringer og forbedringspotensial, var det Østnor som kunne ta imot heder, ære og et pengebeløp da prisen for beste masteroppgave på fagområder ble delt ut i går, da senteret inviterte til bransjedag/eiendomskonferanse for 10. år på rad.

Prisvinner Torstein Østnor og utdeler Arven Heggem, OBOS

De nominerte til pris for beste master

Komitéen hadde en vanskelig oppgave i utvelgelsen. Østnor vant prisen i sterk konkurranse med tre, svært gode masteroppgaver. Disse var

  • Eiendomsutviklerens rolle i det grønne skiftet Hiske Visser og Torunn L. Ahlstrøm
  • Lønnsomheten til grønne bygg. En casestudie av ledende norske næringsutviklere med bærekraftige strategier. Hege Wik
  • Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger, Samspillet i tidlig utviklingsfase Ingrid Smistad

Også det øvrige programmet bidro til at dette ble en spennende dag. Årets tema "digitalisering" er i sterk fokus i alle bransjer, privat og offentlig sektor. Men hva innebærer digitalisering? Svaret er ganske mangfoldig, lærte vi av de varierte innleggene.

Bjarne Foss, prorektor for forskning, NTNU, tegnet først det store bildet. Digitalisering skjer uavhengig av tradisjonelle næringer, som betyr at kompetansen må bygges på tvers. NTNU har ulike satsinger, og mange styrker som kan bidra til gode løsninger, som god IKT-kompetanse og tverrfaglig forskning.

Spacemaker har utviklet kunstig intelligens for benyttelse i eiendomsutvikling. Data Scientist i selskapet, Simen S. Hellem, informerte om teknologien, som på svært kort tid kan kalkulere imponerende mange utbyggingsløsninger for tomter.

Professor i BIM, Eilif Hjelseth, stilte spørsmålet om fremtidens eiendomsledelse egentlig er informasjonsledelse? Han beskrev BIM som faktabasert eiendomsledelse. Mye er spart på å planlegge en plan for bruk av BIM. I prosessen er det lett å glemme mennesker og deres behov og bruk av bygget.

Rådgiver Tor Åsmund Evjen informerte om digital samhandlingsmodell EBIM ved St. Olavs Hospital, som bla. gir sykehuset et bedre beslutningsunderlag, mer transparent kommunikasjon og kunnskapsdeling på tvers.

Professor Tryggestad, INN, tok oss igjennom BIM-design, virtuelle, visuelle og materielle virkeligheter, inkludert bruk simuleringer for å etablere mer korrekt areal, med referanse til sykehusbygg som ved ferdigstillelse har hatt for knapt areal .

Vi takker alle foredragsholderne og nominerte masterstudenter for god kunnskapsformidling! Og takk til Geir Hansen for god ledelse av konferansen!

Les vinneroppgaven i sin helhet her (andre oppgaver blir lagt til fortløpende)

 

Konferansesalen deltakere


Søke masterprogram?

SØKNADSFRISTER

Masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.

 

Vi er nå på Facebook

Lik oss gjerne for å enklere kunne holde deg oppdatert på senterets aktiviteter.

Facebook-siden til senteret


Studentarbeider


Studentenes masterarbeider

Her finnes artikler som beskriver tematikk for noen av våre studenters masteroppgaver. Følg denne lenken for å se mer om hva våre studenter forsker på.


Urbanisering i Kina

Illustrasjon byutvikling.

I faget AAR2540 Metamorfose har arkitektstudenter sett på muligheter for rimelig og midlertidige bygninger for nye innbyggere i de raskt voksende kinesiske byene. Trykk her for å få et innblikk i noen av studentarbeidene til Urban Triggers.

Linjeforeningen Hippodamus

Linjeforeningen Hippodamus arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for fulltidsstudentene i eiendomsutvikling og -forvaltning. Les mer på foreningens nettsider.