Samspillet i byggeprosessen

Vi på senteret for Eiendomsutvikling og -forvaltning er godt i gang igjen etter sommeren, og vi har startet opp emner med studenter både på det 2-årige og 3-årige masterprogrammet. Studentene er kommet i gang med forelesningene, og i år er de så heldige at de kan kjøpe en splitter ny lærebok. Torsdag 29 august ble nemlig professor Geir Hansens bok Samspillet i byggeprosessen å finne i bokhyllene på Akademika.

Grunnlaget for boken ble lagt gjennom deltakelse i FoU-prosjektet Samspillet i Byggeprosessen som ble gjennomført i perioden 1995-99, samt nyere forsknings- og utviklingsarbeid innenfor feltet. Boken gir en innføring i byggeprosessen fra idé til bygget er i bruk, og legger vekt på helhet, samspill og gjennomføring av prosessen i et verdiskapingsperspektiv. Det er lagt spesielt fokus på å sette bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i en større sammenheng, hvor verdiskaping står sentralt med hensyn til både å gjøre tingene riktig, og til å gjøre de riktige tingene. Boken henvender seg til studenter og lærere innen fagområdene arkitektur, bygg- og anleggsfag, eiendomsfag og facilities management. Forfatteren har også forsøkt å legge til rette for at boken kan brukes som oppslagsverk for ulike aktører innen bygge- og anleggsbransjen.

Vi gratulerer Geir så mye med bokutgivelsen.

 

 


Doktorgrad til Mari Oline Giske Stendebakken

Avhandlingen undersøker hvordan vernede bygninger analyseres innenfor arkitektur, kulturminnevern og offentlig investeringsanalyse. Av disse tre fagfeltene, har offentlig investeringsanalyse manglende tradisjon for å vurdere kulturminner, og samtidig politisk gjennomslag. Offentlig investeringsanalyse er derfor vektlagt i avhandlingen og er tema i flere av artiklene som inngår. Ser mer her


Dave Collins - FM Researcher of the Year 2019 !

Vi gratulerer Dave med den gjeve prisen han mottok på konferanse fredag 14. juni-2019!

The European FM Researcher Of the Year 2019, at the EFMC 2019 in Dublin, Ireland : Dave Collins

FM Researcher of the Year Award anerkjenner verdien av forskning som gjennomføres over hele Europa. Forskningen må adressere EuroFMs forskningsagenda og bidra til de overordnede målene for å fremme kunnskap i FM og fremme sin effektive anvendelse i praksis og utdanning.
Begrunnelsen for tildeling av vinnerpris beskriver hans "excellence" i undervisning og forskning og bidrag til EuroFM, samt bidrag til Green Leasing-forskning fra et FM-perspektiv.

The 12th European FM Awards was held in 2019 and presented at the EFMC 2019 in Dublin, Ireland on Friday 
14th June 2019. During the seated dinner and award ceremony, Dave recieved the winnerprice. Se mer her

10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia

Paperet er publisert på EmeraldInsight og har tittelen "Senior Residence Concepts in Norway: Challenges and Actions for a Sustainable Development" se mer her.
Paperet tar utgangspunkt i Masteroppgave skrevet av Ingrid Smistad "Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger - Samspillet i tidlig utviklingsfase" - her presentert av Dr. ing/Førsteamanuensis Marit Støre-Valen på 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia. Les mer her


Doktorgrad til David Collins

Torsdag 24. mai forsvarte David Collins sin doktorgradsavhandling med tittelen ”Green Leasing: A study of the Barriers and Drivers for Green Leased Offices in Norway” som Grønn utleie i kontorbygg, driverne og barrierer knyttet til utvikling og implementering, med et spesielt forskningsfokus på Norge, se mer her.

 

 


Keynoteseminaret ‘Building for better health’

Invitasjon!

Hei, vi vil med dette annonsere at keynoteseminaret nå er gratis - meld deg på her: www.ntnu.edu/web/arch19/registration1
Keynoteseminar fredag 14. juni, Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital, Trondheim.

Keynote seminar: BUILDING for BETTER HEALTH 
Healthcare architecture research in practise

Sted: Auditorium Kunnskapssenteret St Olavs Hospital Trondheim

Vi inviterer til keynoteseminaret ‘Building for better health’ som arrangeres i Trondheim den 14. juni 2019.

Seminaret kobler forskere og praktikere i helsearkitektur på et internasjonalt nivå. Vi inviterer sykehusledere, arkitekter, prosjektorganisasjoner, konsulenter og andre interesserte fra Norge og Europa til å diskutere med forskere fra ulike fagområder hvordan forskning bidrar til å "bygge for bedre helse".

Se program her: https://www.ntnu.edu/web/arch19/program 

Seminaret er koblet til ARCH19, en to dagers konferanse i Trondheim den 12. og 13. juni. Dette er den fjerde ARCH-konferansen om arkitektur, forskning, omsorg og helse: ‘Building for better health. Research & innovation in architecture & urban design for care & health.’  

Mer informasjon og registrering finner du her: www.ntnu.edu/arch19. 

Vi ser frem til å møte deg, og til å dele ideer og kunnskap!


Doktorgrad til Savis Gohari

Fredag 5. april forsvarte Savis Gohari sin doktorgradsavhandling med tittelen "Governance in the planning and decision-making process" som omhandler styring i planlegging og beslutningsprosess i samlokalitetssaken til universitetscampusene i Trondheim, Norge (2000-2013) Se mer her

Foto PhD Savis Gohari

Se mer info her


Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning etterlyser undervisningslokaler på campus tilpasset kursvirksomheten til EVU-studentene

Les intervjuet Universitetsavisa gjorde med faglig leder Geir K. Hansen ved Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning, her


23 talenter i eiendomsbransjen forteller om hvordan det er å jobbe i et eiendomsyrke

Se videoen her

Doktorgrad til Øystein Mejlænder-Larsen

Torsdag 14. mars forsvarte Øystein Mejlænder-Larsen sin doktorgradavhandling med tittelen "Use of project execution models and BIM in oil and gas projects: searching for relevant improvements for construction"

Øystein Mejlænder-Larsen og opponenter   

Øystein Mejlænder-Larsen og veiledere

Olje- og gassindustrien er preget av store og komplekse prosjekter og har investert tungt i utviklingen av ny teknologi. Prosjektutførelsesmodeller (PEM) er innført som en strukturert måte å gjennomføre tverrfaglige arbeidsprosesser gjennom alle prosjektfaser. Byggemodellmodellering (BIM) benyttes i samordning av komplekse prosjekter og er en del av arbeidsprosessene som er definert i en PEM. Dette har vært grunnlaget for det første spørsmålet: Hvordan brukes PEM og BIM i store olje- og gassprosjekter i de tilfeller som er studert? Utviklingen mot større og mer komplekse prosjekter i byggebransjen betyr at aktører i byggebransjen vil dra nytte av å skaffe seg kunnskap og læring fra olje- og gassindustrien. Dette har vært grunnlaget for det andre spørsmålet: Hvordan kan erfaringer fra de studerte sakene være relevante for forbedringer i byggeprosjekter?

Se mer info / abstract her


Tre masteroppgaver fra NTNU er tildelt stipend

Disse fire fikk 20.000 fra Eiendomsbransjens stipendordning. Vi ønsker dem lykke til med masteroppgavene!

Bilder av vinnerne av stipend

Juryen for Eiendomsbransjens stipendordning har enstemmig besluttet at årets prisvinnere er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2018:

• Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen som finner sted i befolkningens boliger? Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.

• Hvordan kan fortetting bidra til god byutvikling? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.

• Hva gjør at eiendomsbesittere ikke ønsker- eller ikke lykkes med utvikling av tomter avsatt til bebyggelse i KPA? Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU. 

Eiendomsbransjens stipendordning har til formål å gi økonomisk støtte til studentoppgaver som kan bidra til å høyne kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover. 

Les artikkel


CARMEL MARGARET LINDKVIST: MANAGING CHANGE IN THE DELIVERY OF COMPLEX PROJECTS: CONFIGURATION MANAGEMENT, ASSET INFORMATION AND ‘BIG DATA’

Det er sommer og rolige tider på Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning. I den anledning kan det være passende med et tilbakeblikk på tidligere forskning utført av blant annet Carmel Margaret Lindkvist, Førsteamanuensis på Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU. Artikkelen omhandler hvordan endringer i levering av komplekse prosjekter administreres i de tre organisasjonene Airbus, CERN og Crossrail, og hvordan deres metoder utvikles innenfor vår tids fokus på «Big Data».

 

Artikkelen kan leses i sin helhet her


Carmel Margaret Lindkvist - Kåret til årets, europeiske FM-forsker!

Prisvinner Carmel Lindkvist

På European Facility Management Conference i Sofia, Bulgaria, ble Carmel Margaret Lindkvist fra NTNU utdelt prisen "Årets EuroFM-forsker" for 2018!

Formålet med prisen er å anerkjenne verdien av forskningen som gjennomføres over hele Europa.
Forskningen må være koblet til EuroFMs forskningsagenda, og bidra til de overordnede målene om å øke  kunnskap om FM og hvordan FM kan bidra positivt for praksis og utdanning.

Dette er en flott anerkjennelse for godt forskningsarbeid for Carmel, som er tilknyttet Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning.

Vi gratulerer så mye!


Torstein Østnor vant Partnerprisen på senterets "Bransjedag"

Med masteroppgaven: Massivtre og Plasstøpt betong: en casestudie - forskjeller, erfaringer og forbedringspotensial, var det Østnor som kunne ta imot heder, ære og et pengebeløp da prisen for beste masteroppgave på fagområder ble delt ut i går, da senteret inviterte til bransjedag/eiendomskonferanse for 10. år på rad.

Prisvinner Torstein Østnor og utdeler Arven Heggem, OBOS

De nominerte til pris for beste master

Komitéen hadde en vanskelig oppgave i utvelgelsen. Østnor vant prisen i sterk konkurranse med tre, svært gode masteroppgaver. Disse var

  • Eiendomsutviklerens rolle i det grønne skiftet Hiske Visser og Torunn L. Ahlstrøm
  • Lønnsomheten til grønne bygg. En casestudie av ledende norske næringsutviklere med bærekraftige strategier. Hege Wik
  • Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger, Samspillet i tidlig utviklingsfase Ingrid Smistad

Også det øvrige programmet bidro til at dette ble en spennende dag. Årets tema "digitalisering" er i sterk fokus i alle bransjer, privat og offentlig sektor. Men hva innebærer digitalisering? Svaret er ganske mangfoldig, lærte vi av de varierte innleggene.

Bjarne Foss, prorektor for forskning, NTNU, tegnet først det store bildet. Digitalisering skjer uavhengig av tradisjonelle næringer, som betyr at kompetansen må bygges på tvers. NTNU har ulike satsinger, og mange styrker som kan bidra til gode løsninger, som god IKT-kompetanse og tverrfaglig forskning.

Spacemaker har utviklet kunstig intelligens for benyttelse i eiendomsutvikling. Data Scientist i selskapet, Simen S. Hellem, informerte om teknologien, som på svært kort tid kan kalkulere imponerende mange utbyggingsløsninger for tomter.

Professor i BIM, Eilif Hjelseth, stilte spørsmålet om fremtidens eiendomsledelse egentlig er informasjonsledelse? Han beskrev BIM som faktabasert eiendomsledelse. Mye er spart på å planlegge en plan for bruk av BIM. I prosessen er det lett å glemme mennesker og deres behov og bruk av bygget.

Rådgiver Tor Åsmund Evjen informerte om digital samhandlingsmodell EBIM ved St. Olavs Hospital, som bla. gir sykehuset et bedre beslutningsunderlag, mer transparent kommunikasjon og kunnskapsdeling på tvers.

Professor Tryggestad, INN, tok oss igjennom BIM-design, virtuelle, visuelle og materielle virkeligheter, inkludert bruk simuleringer for å etablere mer korrekt areal, med referanse til sykehusbygg som ved ferdigstillelse har hatt for knapt areal .

Vi takker alle foredragsholderne og nominerte masterstudenter for god kunnskapsformidling! Og takk til Geir Hansen for god ledelse av konferansen!

Les vinneroppgaven i sin helhet her (andre oppgaver blir lagt til fortløpende)

 

Konferansesalen deltakere


Vi er nå på Facebook

Lik oss gjerne for å enklere kunne holde deg oppdatert på senterets aktiviteter.

Facebook-siden til senteret


Studentenes masterarbeider

Her finnes artikler som beskriver tematikk for noen av våre studenters masteroppgaver. Følg denne lenken for å se mer om hva våre studenter forsker på.


Urbanisering i Kina

Illustrasjon byutvikling.

I faget AAR2540 Metamorfose har arkitektstudenter sett på muligheter for rimelig og midlertidige bygninger for nye innbyggere i de raskt voksende kinesiske byene. Trykk her for å få et innblikk i noen av studentarbeidene til Urban Triggers.

Linjeforeningen Hippodamus

Linjeforeningen Hippodamus arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for fulltidsstudentene i eiendomsutvikling og -forvaltning. Les mer på foreningens nettsider.

Søke masterprogram?

SØKNADSFRISTER

Masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.

 

Studentarbeider