Bilde av bygningsfasade. Foto: Oe Tolstad.
Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

 

Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet.

Senteret er en del av fakultet for arkitektur og billedkunst, og samarbeider med institutt for bygg, anlegg og transport og SINTEF.

 

Nyheter


Rekrutteringsdag

Foto: Hippodamus

17. januar ble den årlige rekrutteringsdagen for senterets partnerbedrifter gjennomført. Studentene stod selv for gjennomføringen av arrangementet, og fikk nærmere kjennskap til Veidekke Eiendom, OBOS, Newsec Basale og Statsbygg.

Rekrutteringsdag

Foto: Hippodamus

17. januar ble den årlige rekrutteringsdagen for senterets partnerbedrifter gjennomført. Studentene stod selv for gjennomføringen av arrangementet, og fikk nærmere kjennskap til Veidekke Eiendom, OBOS, Newsec Basale og Statsbygg.

Partnerne fikk da muligheten til å presentere egen bedrift og prosjekter for studentene, samtidig studentene fikk mulighet til å se hvilke karrieremuligheter som finnes hos de ulike bedriftene.

Geir Skaaren, Statsbygg. Foto: Hippodamus  Flere av bedriftene har spennende prosjekt på gang, og fikk også mulighet til å vise dette frem til studentene. OBOS sitt prosjekt på Ulven og Veidekke Eiendom sitt prosjekt på Lilleby ble trukket frem. I tillegg gir Basale sin nylige fusjon med Newsec store muligheter for dem fremover. Statsbygg viste også noen av mulighetene som ligger hos en stor offentlig aktør, med spennende prosjekt som f.eks. det nye Regjeringskvartalet. Kanskje gav også presentasjonene muligheter for 

Presentasjonene ble, tradisjonen tro, avsluttet med pizza og mingling i Kjelhusets kantine på NTNU. 

Rune Egeness, OBOS Forvaltning. Foto: Hippodamus


Artikler i DFM

Geir K. Hansen og Aneta Fronczek-Munter har i seneste utgave av DFM (Dansk Facilities Management Netværk) sitt periodiske tidsskrift FM Update hver sine artikler rundt temaet brukskvalitet.

 

Artikler i DFM

Geir K. Hansen og Aneta Fronczek-Munter har i seneste utgave av DFM (Dansk Facilities Management Netværk) sitt periodiske tidsskrift FM Update hver sine artikler rundt temaet brukskvalitet.

 

Artiklene omhandler brukskvalitet i arbeidsplassutorming og programmering av brukskvalitet innen hospitalsarkitektur. Ellers er mye av tematikken for denne utgaven av tidsskriftet vinklet rundt Nordic FM Conference som tok sted i Lyngby i august. Der holdt også flere av våre kolleger innlegg og workshops.

Stilling som førsteamanuensis innen REFM utlyses

Stilling som førsteamanuensis innen REFM utlyses

 
Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU utlyser nå en stilling som førsteemanuensis innen Real Estate and Facilitites Management. Stillingen vil være nært knyttet til Senter for Eiendomsutvikling og -forvaltning.
 
Arbeidsoppgaver vil omhandle undervisning, veiledning av studenter og forskning tilknyttet fagfeltet.

Beste masteroppgave 2016: "Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid"

Eli Sofie Munthe-Kaas`s masteroppgave "Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid" trakk det lengste strådet da NfN ga ut årets pris for beste masteroppgave på fagområdet.


Nominerte NfNpris 2016

Eli Sofie Munthe-Kaas`s masteroppgave "Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid" trakk det lengste strådet da NfN ga ut årets pris for beste masteroppgave på fagområdet.


Nominerte NfNpris 2016

Ti masteroppgaver ble vurdert til prisen, og av disse, ble to andre kandidatene nominerte til topp tre, det vil si
- Jannicke Lunde Hesselberg: "Tvister i leiemarkedet – Hvor trykker skoen?"  og
- Linn Christin Reppes: "Bærekraftig og konkurransedyktig eiendomsforvaltning i kommunal sektor"

Ved vurderingen har utvalget lagt vekt på følgende kriterier:
•    Akademisk nivå / forskningskvalitet
•    Nytenking
•    Relevans for praksis

Alle de tre nominerte masteroppgavene scoret høyt på forskningskvalitet og ble av komiteen ansett som svært gode oppgaver innenfor tre forskjellige områder.

Komiteen sa videre at: "Vinneren har sett på en tematikk som har høy relevans både for samfunnet generelt og for FM-faget spesielt, har vært gjenstand for mye kritikk, stor politisk uenighet, men også fått mye positive tilbakemeldinger. Innenfor området som er studert i denne oppgaven, foreligger det til nå få studier som har sett på effekten og verdien av den aktuelle modellen. ..Kandidaten viser meget god innsikt i tematikken, samtidig som vedkommende evner å være kritisk og nyansert med hensyn til de funnene som er kommet fram. Oppgaven er utført i samarbeid med et større forskningsprosjekt og på denne måten også bidratt til merverdi for langt flere enn det man vanligvis opplever med masteroppgaver."

Vi gratulerer så mye til alle kandidatene - og spesielt til pris-vinneren Eli Sofie Munthe-Kaas.

Du kan lese vinneroppgaven i sin helhet her


Nominasjoner til NfN-pris

Da er det klart hvilke masteroppgaver som blir presentert på bransjedagen 3. november. En av disse vinner NfNs pris for beste masteroppgave på fagområdet i 2016. • «Tvister i leiemarkedet....

Nominasjoner til NfN-pris

Da er det klart hvilke masteroppgaver som blir presentert på bransjedagen 3. november.
En av disse vinner NfNs pris for beste masteroppgave på fagområdet i 2016.

• «Tvister i leiemarkedet. Hvor trykker skoen?» Jannicke Hesselberg
• «Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid» Eli Sofie Munthe-Kaas
• «Bærekraftig og konkurransedyktig eiendomsforvaltning i kommunal sektor» Linn Chr. Reppe

Om du ikke er påmeldt ennå; Husk påmelding innen mandag førstkommende.


Velkommen til bransjedag/konferanse 3. november

Velkommen til bransjedag/konferanse 3. november Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning inviterer alle interesserte til konferanse 3. november på Scandic...

Velkommen til bransjedag/konferanse 3. november

Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning inviterer alle interesserte til konferanse 3. november på Scandic Nidelven/Trondheim.

Tema i år er campus.

I tillegg til ulike perspektiv rundt campusutvikling / nye omgivelser for læring og forsknin - nasjonalt og internasjonalt, presenteres som vanlig, tre av årets beste masteroppgaver.

Mer informasjon / påmelding


Byggeplassbefaring på Ladebyhaven for studentene

Byggeplassbefaring på Ladebyhaven for studentene OBOS inviterte denne uken studenter på masterprogram for eiendomsutvikling og forvaltning til byggeplassbefaring på byggetrinn...

Byggeplassbefaring på Ladebyhaven for studentene

OBOS inviterte denne uken studenter på masterprogram for eiendomsutvikling og forvaltning til byggeplassbefaring på byggetrinn 2 på Ladebyhaven.

Ladehyhaven er en spennende og populært boligprosjekt, plassert omlag 3 kilometer fra Trondheim sentrum. Invitasjonen til OBOS fikk god oppslutning blant studentene. De satt stor pris på å se et boligprosjekt under oppføring, med påfølgende innføring i de ulike fasene og problemstilingene for prosjektet. Velduftende pizza underveis hjalp også til at kvelden hos OBOS ble vellykket.

Byggeplassbefaring

ByggeplassbefaringByggeplassbefaring

ByggeplassbefaringBedriftspresentasjon

 


Ledig stilling som professor ved NTNU/BAT

NTNU Bygg, anlegg og transport (BAT) søker fagperson som er interessert i et professorat innen bæredyktig utvikling, forvaltning og ledelse av bygninger. Søknadsfristen er 9....

NTNU Bygg, anlegg og transport (BAT) søker fagperson som er interessert i et professorat innen bæredyktig utvikling, forvaltning og ledelse av bygninger.

Søknadsfristen er 9. oktober.
Les her for info om stillingen

 


Statoil; Graduate 2017 - Real Estate and Facility Management

Statoil tilbyr en spennende, ny stilling med varierte oppgaver innenfor området real estate and facility management. Frist for søknad er 1. november 2016. Les mer om...

Statoil tilbyr en spennende, ny stilling med varierte oppgaver innenfor området real estate and facility management.

Frist for søknad er 1. november 2016.

Les mer om stilingen her:


Europeisk interesse for PhD om renhold

Nora Johanne Klungseth var å finne på trykk i juni-utgaven av eFMi nr.37, EuroFM sitt blad, inkludert bilde på forsiden.

Europeisk interesse for PhD om renhold

Nora Johanne Klungseth var å finne på trykk i juni-utgaven av eFMi nr.37, EuroFM sitt blad, inkludert bilde på forsiden.

Her presenteres hovedtrekkene i PhD avhandlingen hennes.

Artikkelen fokuserer på organisasjon og praksis av renhold og gir innsikt i kommunal eiendomsforvaltning gjennom 200 år.

Les artikkelen her

 


Prisdryss i vår - Tore Haugen beste reviewer

Det er uvanlig å få utmerkelser. Utmerkelser blir gjerne kun gitt de beste. Denne våren drysser det ned med priser over NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og forvaltning.

Prisdryss i vår - Tore Haugen beste reviewer

Det er uvanlig å få utmerkelser. Utmerkelser blir gjerne kun gitt de beste. Denne våren drysser det ned med priser over NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og forvaltning.

Året startet med en bransjepris, og våren har gitt priser for beste reviewer, beste paper og den mest positive deltageren ved WBC16 (World Buildng Congress 2016), som ble avholdt i Tampere i månedsskiftet Mai-Juni 2016. Fortsetter dette året likedan, kan det komme til å bli en spennende høst for senteret.

ToreHaugen

 

 

 

 

- Tore B Haguen fikk pris for å være beste reviewer i sin klasse på verdenskongressen.

 

 

 

 

 

 

 

Marit Støre Valen fikk pris for beste artikkel på verdenskongressen, ref tidligere omtale.

MaritStøre-Valen

Vi er særlig stolte over prisene beste reviewer og beste paper. Dette er de to gjeveste prisene innen akademiske kretser, og NTNU fikk begge. Spesielt med tanke på at dette var en verdenskongress hvor forskere fra alle kontinenter deltok, er dette imponerende.

 

 

- Dave Collins fikk også pris for den mest positive deltakeren på konferansen. Slikt smitter!

 

 

Vi gratulerer alle prisvinnerne!


The Unmanned Switch – Green Leasing and the Human Factor

 

Illustrasjon: istockimg.com

Hva er grønne leiekontrakter, og hvordan kan de benyttes for å redusere energibruk i næringsbygg? Vår phd-stipendiat Dave Collins forklarer i denne artikkelen på en enkel måte hvordan disse kan benyttes.

The Unmanned Switch – Green Leasing and the Human Factor

 

Illustrasjon: istockimg.com

Hva er grønne leiekontrakter, og hvordan kan de benyttes for å redusere energibruk i næringsbygg? Vår phd-stipendiat Dave Collins forklarer i denne artikkelen på en enkel måte hvordan disse kan benyttes.

The Human Factor

To use the metaphor of sustainable buildings as a battlefield, the technologies that go into making it as such would be the artillery, and the people that use buildings are clearly the soldiers at the frontline. Technology (the artillery if you will) is designed to fulfil a specific purpose. An air conditioning will control the climate, a sensor may turn the light off if nobody is home, and double glazing will stop excess heat from escaping. As long as the technology is well designed and diligently maintained, it can be a fairly dependable component in the arsenal of sustainability. However, can the same be said of the soldier at the frontline?  Can our typical building user be an equally as reliable part of the bigger picture? The answer is complex and ultimately very difficult to answer.

If you were to get 100 office workers into a room and ask them to raise their hands if they leave on their office light, computer or other high consumption Foto: David Collinselectronics when they leave for the day, the number would be undoubtedly staggering. This sort of behaviour is especially important to consider when it is revealed that lighting and computers represent the two highest energy consuming elements found in offices.

You might be thinking, why does this matter? Let us continue to think of energy consumption for a moment. If you imagine a computer is left on 24 hours a day, 7 days a week, and user of that building works a typical office work pattern (8 hours a day, 5 days a  week),  then 75% of the energy usage of that computer occurs when it is NOT being used. Energy costs every business money, and the poor usage of electrical devices represent another form of easily avoidable waste for businesses, a point of particular importance in difficult economic times in both Norway and across the globe. And this is even without mentioning the importance of sustainability on company brands, the demands of regulation or the compulsory requirements of sustainable building certifications such as BREEAM.

The reasons for the unpredictability of building users are numerous and could warrant an article (and certainly a PhD thesis) to answer adequately. That being said, the short version does provide food for thought. A lack of training is a significant reason for poor energy management in offices, and there is still a significant deficit in this regard that is preventing many buildings from reaching their full potential. Unsurprisingly, and no less crucially, attitude is a key player in terms of how people treat their devices. Ignorance of the consequences is a factor we would all recognise, but the cursory look at any major Norwegian office will tell you that the plethora of recycle bins and other such schemes are evidence enough that businesses and individuals are taking this issue more seriously in recent years.

 A key barrier from the perspective of attitude, is the difference in how people treat their office compared to how they treat their own home. People rarely leave for work with their lights and their Playstation left on at home. This is because there is clear incentive, the person who owns that home pays the electricity bill. In the workplace this sort of incentive is absent, and thus encouraging unsustainable behaviour. An approach to turning the light switch off that reflects what they would do at home would be considered a welcomed move in the right direction for sustainable development in buildings and prevent easily avoidable energy waste.

Enter – The Green Lease

Despite the misanthropic tone of the previous paragraph, there is not only hope for this to be improved, but  also successful attempts at doing so. Better training, ‘turn everything off’ policies in offices and even gamification have all seen encouraging results in reducing  waste and energy consumption  in offices. There is however another emerging idea that has only seen light in the last decade, that of a Green Lease.

The Better Buildings Partnership, a British organisation of building owners working together to improve the sustainability of their building stock, consider such a lease as a “standard form lease with additional clauses included which provide for the management and improvement of the Environmental Performance of a building by both owner and occupier(s). Such a document is legally binding and its provisions remain in place for the duration of the term”. In short, a Green Lease is a lease where you don’t just pay your rent like a regular lease, but the tenant also has demands on them to use the building in a sustainable manner. These requirements can range from the mild (turning off the lights, recycling plastics) to the Draconian (specialised requirements for equipment procurement, restrictions on how many kilowatt hours of power a building can use). Some building owners even approach this from the perspective of inviting their tenant to co-invest in the buildings sustainable infrastructure, and then sharing the savings.

Whilst it is too early to effectively establish how successful this sort of arrangement can be, some Green Leasing arrangements have posted encouraging results. The American property investment company Jones Lang LaSalle have begun employing Green Leasing arrangements in their property portfolio, seeing 3%-13% savings when looking at their short term utility spend alone, and even claim that this was achieved through what they call “easy to implement sustainable measures”. Whilst not all examples will see such profitable returns, figures such as this can provide the groundwork for a business case for greener leases that could see them experience a wider implementation in coming years.

This type of approach however does not signal the definitive method that will solve the human factor in sustainable offices buildings in their entirety, but rather offers one possible solution, or even one that could work in tandem with other approaches such as building automation. Nothing however beats the simple turning off of a lightswitch.

Whilst my research project for my PhD is on Green Leases, this is only one example of the plethora of other research, teaching and Master projects that the Centre for Real Estate and Facilities Management at NTNU is doing into how improve the sustainability of new and existing building stock. Together we are developing not just cutting edge research into non-residential buildings, but also providing the skills to allow our students to make their mark on this exciting and dynamic industry.


FutureBuilt 2016

Illustrasjon: FutureBuilt

Kan morgendagens byer og boliger skape bedre levevilkår for den enkelte beboer mens man samtidig øker bærekraften? Vi var på FutureBuilt 2016 for å få svar.

FutureBuilt 2016

Illustrasjon: FutureBuilt

Kan morgendagens byer og boliger skape bedre levevilkår for den enkelte beboer mens man samtidig øker bærekraften? Vi var på FutureBuilt 2016 for å få svar.

Årets FutureBuilt 2016 gikk av stabelen 8. juni, og årets tittel på konferansen var «Bilen, Boligen og Biffen 2.0». Konferansen dekket tema som redusert biltrafikk i byer, bærekraftige og kooperative boligprosjekt, og urban dyrking.

FutureBuilt hadde invitert flere markante politikere, med Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen i spissen. På rekke og rad hadde Oslos ordfører Marianne Borgen, nevnte minister, og byråd Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Marcussen innlegg. Fokus ble satt på hvordan Oslo, som stadig voksende by, kan redusere biltrafikken samtidig som man kan skape gode byrom for innbyggerne. En global oversikt over det samme temaet ble presentert, med eksempler fra Strasbourg (som har kommet langt på vei mot å bli bilfri) og Brüssel (som har store problemer med mye biltrafikk).

Videre ble fokuset satt på kooperative boligprosjekter. Her danner de fremtidige beboerne en egen organisasjon som både byggherre og designer, der de i samarbeid med arkitekt designer løsninger for sin fremtidige bosituasjon. I casene som ble presentert, fra Berlin og Wien, har dette resultert i bærekraftige løsninger med stor fokus på spennende fellesareal og fleksibilitet. Det ble så lagt opp til paneldebatt med Ellen de Vibe fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, konsernsjef Daniel K. Siraj fra OBOS og Øystein Thorup adm.dir. i Avantor. Her ble bærekraftige byboliger diskutert. Ellen de Vibe etterlyste nye tankesett ala kooperative boligprosjekt, mens dette i stor grad ble avslått som idealisme av boligutbyggerne De mener løsningen heller ligger i inkrementelle forbedringer av eksisterende verktøy og metoder å jobbe på. De påpekte at om beboerne selv skulle ta på seg risikoen med et boligprosjekt kan det bli skjebnesvangert privatøkonomisk om prosjektet mislykkes. Siden den utbyggerne finansierer prosjekt på helt andre premisser er det bedre at denne risikoen ligger på utbygger. Også idéen om garanti fra kommunen ved mislykkede prosjekt falt til død jord hos utbyggerne, da denne idéen i for stor grad liknet en tidligere mislykket praksis i kommune-Norge.

Konferansens siste del omhandlet hvordan urban dyrking og vertikale drivhus kan bidra til å øke matproduksjonen i urbane områder. Mette Skjold fra SLA i København presenterte hvordan de jobber med løsninger som skal tilrettelegge for urban dyrking, men la til at dette i større grad var sosiale tiltak som bidrar til å øke fellesskapet mer enn det bidrar til å produsere mat. Owe Petterson fra Plantagon presenterte deretter bedriftens innovative løsninger innen vertikale drivhus, og hvordan dette kunne løses både designmessig og teknisk.

Helt avslutningsvis ble det holdt flere Pecha Kucha-foredrag innenfor konferansens ulike fokusområder.

Alt i alt har FutureBuilt klart å snekre sammen en god og variert konferanse, med flere markante navn og gode foredragsholdere.


Pris til Marit Støre-Valen og Margrethe Foss for beste paper

Foto: CIB World Building Congress 2016

En av senterets faglærere, Marit Støre-Valen, vant sammen med medforfatterne Margrethe Foss (Multiconsult/også faglærer) og Knut Boge (HiOA), pris for beste paper på CIB World Building Congress 2016.

Pris til Marit Støre-Valen og Margrethe Foss for beste paper

Foto: CIB World Building Congress 2016

En av senterets faglærere, Marit Støre-Valen, vant sammen med medforfatterne Margrethe Foss (Multiconsult/også faglærer) og Knut Boge (HiOA), pris for beste paper på CIB World Building Congress 2016.

Over 300 papers ble presentert på konferansen, noe som tyder på et trangt nåløye for å oppnå en slik utmerkelse. Paperet "Contradictions of interests in early phase of real estate projects – What adds value for owners and users?" er utviklet i sammenheng med en undersøkelse gjort i Oscar-prosjektet. Under følger en fritt oversatt versjon av paperets abstract:

«De siste tiårene i Norge har det i eiendomsprosjekt vært fokusert mer på kostnadsminimering enn å optimalisere verdiene i bygningskroppen. Hovedintensjonen for forskningsprosjektet «OSCAR- verdi for bruker og eier av bygninger» er å utvikle kompetanse, metoder og analyseverktøy som gjør det mulig å optimalisere design som skaper verdi for bruker og eier gjennom byggets livsløp. Paperet ønsker å sette lys på hva som skaper verdi for bruker og eier, i tillegg til å se på hva som er de motstridende interesser i tidlig fase av prosjektet. I dette paperet blir det fokusert på de økonomiske og sosiale faktorene, og hvordan disse bidrar til verdiskaping for bruker og eier. Litteraturen peker på behov for økt kompetanse innen "value management", og nye kreative samarbeidsmodeller som en kontinuerlig del av byggeprosessen. Det er benyttet "Exploratory principal component analysis (PCA)" for å analysere svar fra respondentene.

Det blir foreslått å bruke en strukturert nettverksrolle for å bedre forstå og sikre behovene til eier, bruker og FM, og for å bedre brukers påvirkning i beslutningsprosesser i tidlig fase. Forfatterne tror at dette er en suksessfull måte å finne innovative designs og tekniske løsninger på.»

Vi gratulerer med prisen.

Paperet kan leses i sin helhet her.


CFM's Nordic Conference 29-30 August 2016

CFM's Nordic Conference 29-30 August 2016   Centre for Facilities Management – Realdania Research (CFM) i Danmark arrangerer 29.-30. august konferanse innenfor...

CFM's Nordic Conference 29-30 August 2016

 

Centre for Facilities Management – Realdania Research (CFM) i Danmark arrangerer 29.-30. august konferanse innenfor fagfeltet FM, og inviterer alle interesserte til å delta. Tema for konferansen er "Bidrar FM til lykke i nordiske land?". Flere av våre faglærere, nære samarbeidspartnere, PhD-kandidater og tidligere studenter kommer med bidrag. Her kan du lese programmet for konferansen.


Søke erfaringsbasert master?

Søke erfaringsbasert master?   Husk at frist for å søke vårt erfaringsbaserte masterprogram går ut på fredag.   Se hvordan du søker her!

Søke erfaringsbasert master?

 

Husk at frist for å søke vårt erfaringsbaserte masterprogram går ut på fredag.

 

Se hvordan du søker her!


NFSRs bransjepris til Nora Johanne Klungseth

Kriteriene til NFSR (Norske Forening for Service og Renhold) sin bransjepris slår fast at «prisen kan tildeles en person eller organisasjon som i det foregående år eller over tid har ytt en spesiell påvirkning eller innsats for bransjen».

Under NFSRs årskonferanse 7. april, ble prisen tildelt NTNUs Nora Johanne Klungseth.

Pirs-diplom Nora J Klungseth

NFSRs bransjepris til Nora Johanne Klungseth

Kriteriene til NFSR (Norske Forening for Service og Renhold) sin bransjepris slår fast at «prisen kan tildeles en person eller organisasjon som i det foregående år eller over tid har ytt en spesiell påvirkning eller innsats for bransjen».

Under NFSRs årskonferanse 7. april, ble prisen tildelt NTNUs Nora Johanne Klungseth.

Pirs-diplom Nora J Klungseth

Foreningen framhever at Nora er banebrytende på området; Etter fem år som operativ renholder begynte hun i 2003 som student på det første kullet i bachelor i husøkonomi og serviceledelse, ved  daværende HiA på Kjeller. I løpet av disse årene avla hun også den praktiske og teoretiske delen av fagbrevet som renholdsoperatør. Deretter tok hun mastergrad i Eiendomsutvikling og –forvaltning ved NTNU, og etter et lite intermesso i rådgivningsbransjen, vendte hun tilbake til NTNU og påbegynte arbeidet med doktorgraden.

NFSR mener at "det ligger stor verdi i at tjenesten renhold har vært fokusområdet i et doktorgradsarbeid avlagt ved et prestisjeuniversitet i Norge." Nora har med det gitt fagområdet respekt i akademiske kretser, og gitt tjenesten renhold en oppmerksomhet som favner bredt.

Vi gratulerer Nora med prisen.

Prisvinner_NoraJohanneKlungset


Nytt senter for bruksorientert bygningsvern

Bryggene i Trondheim

Den 9. mars opprettes "Forskningssenter for bruksorientert bygningsvern" ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst ved NTNU. Åpningen vil bli markert under «Heldagsseminar om brygger og andre kaldhus» der en rekke lokale og nasjonale aktører vil være samlet. Seminaret arrangeres av Trondheim kommune og NTNU.

Nytt senter for bruksorientert bygningsvern

Bryggene i Trondheim

Den 9. mars opprettes "Forskningssenter for bruksorientert bygningsvern" ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst ved NTNU. Åpningen vil bli markert under «Heldagsseminar om brygger og andre kaldhus» der en rekke lokale og nasjonale aktører vil være samlet. Seminaret arrangeres av Trondheim kommune og NTNU.

Fysisk tilholdssted for senteret er i 7. etasje i Sentralbygg 1 på Gløshaugen ved "Institutt for byggekunst, historie og teknologi", og formålet med senteret er å initiere forskning samt være et møtested for ulike kunnskapsmiljø på bygningsvernrelevant kunnskapsutvikling.

Initiativet for senteret har sprunget ut fra prosjektet "Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene" der Trondheim kommune, Næringsforeningen i Trondheim Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU er med. "Det å jobbe med eksisterende bygg krever spesialkompetanse. Denne kompetansen blir svært viktig i tiden framover. Her er det behov for de virkelig flinke arkitektene som lager de mest kreative løsningene", sier senterleder Eir Grytli.

Senteret vil ha sin offisielle åpning under «Heldagsseminar om brygger og andre kaldhus» den 9. mars. For mer informasjon om seminaret se link til arrangementet.


 


EVU-kurs innen "Forvaltning av bygde og grønne kulturmiljøer"

NTNU Videre tilbyr nå et EVU-kurs innen "Forvaltning av bygde og grønne kulturmiljøer". Målgruppen for kurset er fagpersoner som i sitt daglige virke har ansvar for forvaltning og drift av fredete og verneverdige anlegg.

Emnet gir en innføring i verneverdier og prinsipper for vurdering og forvaltning av verneverdige kulturmiljøer som består av bygninger og grøntanlegg.

EVU-kurs innen "Forvaltning av bygde og grønne kulturmiljøer"

NTNU Videre tilbyr nå et EVU-kurs innen "Forvaltning av bygde og grønne kulturmiljøer". Målgruppen for kurset er fagpersoner som i sitt daglige virke har ansvar for forvaltning og drift av fredete og verneverdige anlegg.

Emnet gir en innføring i verneverdier og prinsipper for vurdering og forvaltning av verneverdige kulturmiljøer som består av bygninger og grøntanlegg.

For å lese mer om kurset følg lenken her.

Hva skal jeg bli? Studenter møtte partnerbedrifter

Statsbygg, Veidekke Eiendom, OBOS og Basale er noen av partnerbedriftene til Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, og den 11. februar presentere de sine organisasjoner overfor aktuelle studenter innenfor eiendomsutvikling og forvaltning og fysisk planlegging på NTNU.

Hva skal jeg bli? Studenter møtte partnerbedrifter

Statsbygg, Veidekke Eiendom, OBOS og Basale er noen av partnerbedriftene til Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, og den 11. februar presentere de sine organisasjoner overfor aktuelle studenter innenfor eiendomsutvikling og forvaltning og fysisk planlegging på NTNU.

fra presentasjon Statsbygg - Bilde fengsel

Riktig kompetanse er en svært viktig drivkraft for verdiskaping, og næringslivet har behov for ansatte med god kompetanse innenfor eiendomsfag.  

Over 50 studenter ble informert om karrieremuligheter, mulige sommerjobber eller samarbeid om masteroppgaver, og de fikk et godt og positivt innblikk i de presenterte organisasjonene, som har mange spennende prosjekter på gang. Noen av de nevnte var Middelthunsgate på Majorstua/Oslo og Ladebyhagen i Trondheim. Det ventet premier for studentene som fulgte ekstra godt med. Studenter og bedrifter fortsatte praten over et pizzastykke i etterkant av presentasjonene.

Presentasjon Statsbygg  Presetasjon Basale

Linjeforeningen Hippodamus sto for arrangementet sammen med Senter for eiendomsutvikling og forvaltning. Hensikten med dagen er å koble interesserte partnerbedrifter/arbeidsgivere med relevante studenter innenfor eiendomsfag, og vi håper dagen ble nyttig for alle parter.

 


Vi er nå på Facebook

Lik oss gjerne for å enklere kunne holde deg oppdatert på senterets aktiviteter.

Facebook-siden til senteret


Studentarbeider


Studentenes masterarbeider

Her finnes artikler som beskriver tematikk for noen av våre studenters masteroppgaver. Følg denne lenken for å se mer om hva våre studenter forsker på.


Urbanisering i Kina

Illustrasjon byutvikling.

I faget AAR2540 Metamorfose har arkitektstudenter sett på muligheter for rimelig og midlertidige bygninger for nye innbyggere i de raskt voksende kinesiske byene. Trykk her for å få et innblikk i noen av studentarbeidene til Urban Triggers.

Linjeforeningen Hippodamus

Linjeforeningen Hippodamus arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for fulltidsstudentene i eiendomsutvikling og -forvaltning. Les mer på foreningens nettsider.

Søke masterprogram?

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.