Bransjedagen/senterets eiendomskonferanse 7. november 2024: Tema er PROSESS - Hvordan komme i mål?

Bransjedagen/senterets eiendomskonferanse 7. november 2024: Tema er PROSESS - Hvordan komme i mål?

Raske samfunnsendringer krever nye mål for området som bærekraft, sirkulær økonomi, KI og nye arbeidsplasser. Men å sette målene er ofte enklere enn å finne veien framover. Hvordan skaper vi en god prosess som sikrer måloppnåelse?

Eiendommer og bygninger representerer betydelige verdier og det ligger store økonomiske muligheter i god strategisk utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av disse både for eier, brukere og for samfunnet. Hvordan man kan realisere verdiene på en best mulig måte er det store spørsmålet. Gode prosesser er derfor veien til målet.

Årets bransjedag i regi av Senter for eiendomsutvikling og forvaltning har PROSESS som hovedoverskrift.

Dagen vil by på aktuelle og interessante innlegg fra personer og virksomheter som har tatt prosess på alvor - og som har lyktes med det


SOURCE Prize 24 - Open to all Master students at NTNU

SOURCE Prize 24 - Open to all Master students at NTNU

SOURCE Prize_24:  Award given to the best Master thesis written in the area of sustainable and nature positive development of housing for recreational use

Research area for submitting a Master thesis for SOURCE prize:

To be considered for this prize, the Master thesis must sit within the theme “sustainable and nature positive development of housing for recreational use in Norway” hereunder the specific disciplinary areas of planning for; design of; development of; evaluation of and/or management of leisure community development. The research can address the theme by applying a research methodology to address the problem statement. The findings must be based on collection and analysis of primary data.


A key aim of the SOURCE project is to inform growth and development of a circular economy. As such, theses that link to circular economy themes are particularly encouraged. In this respect, a circular economy is understood in terms of establishing and operating holiday homes in cabin areas
with the perspective of utilizing less raw resources and/or ways to keeping resources longer in the cycle. This could involve the following:

The prize is 20.000 NOK and will be given in the academic years 2023-24; 2024-25; and 2025-26.

SOURCE Prize_24 information


Partnerprisen for beste masteroppgave 2023 til Tonje Dalen

Partnerprisen for beste masteroppgave 2023 til Tonje Dalen

Det var Tonje Dalen (med sjekk på bildet) som ble tildelt "Partnerprisen 2023" for beste masteroppgave på fagområdet, med sitt aktuelle tema: "Sirkulære bygg. Bevaring og ombruk i eiendomsbransjen". Juryen beskriver oppgaven som innovativ og av vesentlig nytte for praksis. Utdeler av prisen var Anne Charlotte Moe fra Helse Sør-Øst, på vegne av senterets partnere. 

Relevante tema og svært god omtale også til de andre nominerte, Kristian K. Nilsen med "Plattformer for ombruk" og Anders Solem om "EUs taksonomi -Grønt paradigmeskifte eller business as usual". De tre nominerte oppgavene ble godt presenterte på senterets konferanse/bransjedag idag, dit mange publikumere hadde funnet veien. 

Bransjedagen hadde ellers mange varierte og spennende innlegg om bolig; Ny boligarkitektur, demenslandsbyen Dronning Ingrids hage, 
boligkonsepter for framtiden, boligkvalitet under press, alternative borformer på Svartlamon - og investeringer i nabolag i Oslo.

Foto: Fra v: Prisutdeler Anne Charlotte Moe, Kristian K. Nilsen, prisvinner Tonje Dalen og Anders Solem
Bildetekst

BOLIG - Rammen rundt våre liv. Velkommen til årets konferanse/bransjedag 2. november

BOLIG - Rammen rundt våre liv. Velkommen til årets konferanse/bransjedag 2. november

Enten du jobber med bolig - eller har en mer privat relasjon til bolig, vil dagens tema være relevant. Dagen byr på mange ulike perspektiv rundt temaet, både i form og innhold.

I tillegg skal "Partnerprisen" for beste masteroppgave deles ut, og og de nominerte masteroppgavene blir presentert. 

Se programmet og informasjon her


Artikkel fra Teknisk Ukeblad

Er det mulig å få til bedre samarbeid under byggeprosessen, forbedre driften og forlenge levetiden på bygg?


Teknisk Ukeblad har skrevet en artikkel om forskningsprosjektet Bridging the Gap og bruk av digitale tvillinger. I den forbindelse har de intervjuet blant annet Carmel M. Lindkvist og Geir K. Hansen ved Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning.

Les artikkelen i sin helhet her.

Illustrasjon: KLP
Illustrasjon: KLP

 


Bransjedag / eiendomskonferanse 2022

Bransjedag / eiendomskonferanse 2022

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ønsker deg velkommen til eiendomskonferanse/ "bransjedag" torsdag 3. november 2022

 

​​​​​​​Kunnskapsrike foredragsholdere vil presentere spennende perspektiv rundt dagens tema. Tradisjonen tro blir også tre av årets beste masteroppgaver presentert, og en av disse blir den heldige vinneren av «Partnerprisen».

Informasjon om program og påmelding (28. oktober) finner du her.

​​​​​​​


Digital bok; "Her er det godt å være. Om estetikk i omgivelsene" Birgit Cold

Digital bok; "Her er det godt å være. Om estetikk i omgivelsene" Birgit Cold

Boken "Her er det godt å være", av Birgit Cold, kom ut i trykket format i 2010, dekket av NTNUs Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning. Boken finnes nå tilgjengelig i digitalt format. 

Boken handler om hvordan vi opplever og vurderer naturen og de bygde omgivelsers estetiske uttrykk og kvalitet.

Tre spørsmål som boken belyser med henvisning til estetisk teori og omgivelsespsykologi:

Hvordan kan estetisk kvalitet og skjønnhet beskrives og forstås?

Hvordan kan estetiske opplevelser og preferanser forstås?

Hvilke estetiske egenskaper karakteriserer omgivelser hvor det er godt å være?

Boken illustreres med forfatters arkitekturskisser og fotografier.

 

Les boken her


Kommunen trengte mer kompetanse på eiendom

Kommunen trengte mer kompetanse på eiendom

Hans-og-Roar-Bodø-kommune
Foto: Fredrik Stenbro/NTNU

Kommunen ønsket å satse på eiendomsutvikling av ulike grunner, en av dem var for å øke verdien på eiendommer før salg. Roar Bratland Erichsen tok master i eiendomsutvikling og forvaltning fordi Bodø kommune ønsket seg mer eiendomskompetanse. Han mener kommuner kan vinne mye på å skaffe seg mer helhetlig kunnskap om eiendom.
 
Via studiene møtte Roar medstudenter fra mange bransjer,blant dem Hans Lien som hadde jobbet som eiendomsmegler i Oslo i 11 år. De fant tonen, og det endte med at Hans flyttet til Bodø, der også han fikk jobb i Bodø kommune.
 

Partnerprisen 2021 gikk til Andreas Fornes

Andreas Fornes masteroppgave: «Merverdi for både utbyggere og innbyggere av transformasjonsområder», ble vinner av «Partnerprisen 2021» for årets beste masteroppgave på fagområdet. 

Fornes vant prisen i skarp konkurranse med Anne Marthe Ryfetten og tospannet Katrine L. Sørstrøm og Henrik Hagen. Vi gratulerer til alle de nominerte med gode masteroppgaver!

Statsbyggs Christian Lindberg delte ut prisen på vegne av senterets partnerbedrifter (Statsbygg, Forsvasbygg, OBOS, Nordr, Helse Sør-Øst og Selvaag Bolig) på senterets konferanse/bransjedag 4. november.

Det ble ellers mange gode og ulike vinkler på dagens konferanse-tema; «Disrupsjon. Når verden endrer seg», her representert av Sintefs Klodian Gradeci, og Leif I Nordhus fra Circular Norway. Vi lærte blant annet at norsk økonomi bare er 2,4 prosent sirkulært, så her kreves det en større krafttak

Statsbygg utdeler av prisen  ​​​​​​​

Carmel Lindkvist fra NTNU blir Chair Education i EuroFMs nye styre

Carmel Lindkvist fra NTNU blir Chair Education i EuroFMs nye styre


 

Foto: EuroFM.

Carmel Lindkvist fra NTNU blir Chair Education i EuroFMs nye styre, som tar over fra 1. februar. Vi gratulerer med plassen i styret. De øvrige styremedlemmene er Pieter le Roux – Chair EuroFM, Natalie Hofman – Chair Associations, Tuuli Jylhä – Chair Research og Levent Alatli – Chair Busines. 

Les mer om saken


Urban FM roles in development of Smart and Sustainable Cities

Urban FM roles in development of Smart and Sustainable Cities

UrbanFM stikkord

 

 

Carmel Lindkvist og Alenka Temeljotov Salaj presenterte sitt arbeid med “Urban FM roles in development of Smart and Sustainable Cities” på konferansen Jornadas2020/A New Life Inside Conference, arrangert av Portugal Association of Facility Management (APFM - Associação Portuguesa de Facility Management) 27. oktober 2020.


Lindkvist og Salaj informerte at Urban FM kobler sammen kunnskap og erfaringer fra forskere, bransjen og kommuner, der disse samarbeider for å støtte lokale initiativ for å revitalisere lokalsamfunn gjennom strategiske hensyn til stedsdesign, sosial verdi og samfunnsansvar.
Presentasjonen er nå å finne på nett, følg link her


Fremtidens campus, FOU-midler til PhD stipend til Institutt for arkitektur og planlegging

Fremtidens campus, FOU-midler til PhD stipend til Institutt for arkitektur og planlegging

Foto campus Gløshaugeb
Foto: Statsbygg

NTNU skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli en modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge. For å følge opp disse ambisjonene har rektor etablert forsknings- og utviklingsprogrammet «Fremtidens campus» som skal følge campusprosjektet. På bakgrunn av dette har NTNU utlyst midler til 3 stipendiat/postdoktor-stillinger, samt 1 million kroner til andre FoU-aktiviteter.

I vurderingen av tilslag ble følgende kriterier vektlagt:
•    Hvorvidt prosjektet bidrar med kunnskap som er nyttig for campusutviklingen
•    Hvorvidt prosjektet bidrar med kunnskap andre store offentlige utbygninger kan dra nytte av
•    Faglig kvalitet og veilederkompetanse
•    Forankring i eget og andre fagmiljø

I går kom informasjon om hvem som fikk tildelt midler for dette prosjektet, og vi gratulerer professor Geir K. Hansen og miljøet ved eiendomsutvikling og -forvaltning for å ha fått innvilget søknaden «Det akademiske fellesskap – arbeidsplassutforming for faglig kvalitet og samarbeid». Prosjektgruppen består av Geir K. Hansen, Tore Haugen og Siri Blakstad, hvor alle har lang erfaring med problemstillinger knyttet til kunnskapsarbeid, brukskvalitet og omgivelsenes betydning.

Institutt for arkitektur og planlegging ved professor Tore Haugen fikk også tildelt midler til andre FoU-aktiviteter, og i dette tilfellet til et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og TU Delft om «The Campus of the future». I dette prosjektet vil det jobbes med å etablere kunnskapsstatus på sentrale områder for campusutvikling, særlig på utforming og organisering av arbeidsplasser for både ansatte og studenter, og utvikling av mer bærekraftige løsninger for fremtidens universitetsbygninger. Det skal også bidra til ny kunnskap om organisering og gjennomføring av store, offentlige byggeprosjekt gjennom å videre/-utvikle nettverk med relevante fagmiljø.

 


Eiendomsbransjens stipendordning

Eiendomsbransjens stipendordning

Vi minner om muligheten til å søke på eiendomsbransjens stipendordning. I år er søknadsfristen den 30 januar kl. 10.00. Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis, samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.
Stipendordningen finansieres av ledende arbeidsgivere innen eiendom, og for 2020 vil det bli utdelt tre stipender á kr 25.000 hver.

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2020 består av følgende ledere i eiendomsbransjen:

• Mari Skjærstad, adm. direktør i BoligPartner
• Rolf Thorsen, adm. direktør i Selvaag Bolig
• Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom
• Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør i Bærum kommune Eiendom
• John Skogen, eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen
• Anders Gregersen, adm. direktør i Neptune Properties

Søknad sendes til karriere@eiendomsbransjen.no. Se for øvrig retningslinjer her: https://www.eiendomsbransjen.no/stipend/

__

I 2019 ble hele tre masteroppgaver fra Eiendomsutvikling og -forvaltning tildelt stipend på 20.000kr i støtte til sine masteroppgaver. 

 

 

• Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen som finner sted i befolkningens boliger? Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.

• Hvordan kan fortetting bidra til god byutvikling? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.

• Hva gjør at eiendomsbesittere ikke ønsker- eller ikke lykkes med utvikling av tomter avsatt til bebyggelse i KPA? Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU. 

NÅR ALT ER SMART - Bransjedag / eiendomskonferanse 7. november

NÅR ALT ER SMART - Bransjedag / eiendomskonferanse 7. november

                                                                              Senteret ønsker velkommen til sin årlige bransjedag / eiendomskonferanse torsdag 7. november på Radisson Blu Royal Garden Hotell.

Vi vil få høre mer om smarte bygninger, smart teknologi og smarte byer - og annet smart - fra kunnskapsrike foredragsholdere, og vi lurer også på; Er alt smart?

Dagen er åpen for alle som har interesse for fagområdet, så informer gjerne kollegaer eller andre i ditt nettverk. Dagen er gratis for aktive eiendomsstudenter fra NTNU og ansatte i senterets partnerbedrifter. Tidligere studenter betaler halv pris av konferansenkonstnaden.

Tradisjonen tro presenteres også tre av årets beste masteroppgaver, og den beste oppgaven på fagområdet får en pris fra senterets partnere; Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Veidekke Eiendom, Helse SørØst, Selvaag Bolig.

Påmeldingsfrist er 25. oktober, se; Program og påmelding


Konferanse om kulturarv og byutvikling

Konferanse om kulturarv og byutvikling

Tirsdag 8 og onsdag 9 oktober arrangerer Riksantikvaren og byantikvarene i Trondheim og Steinkjer kommune til nasjonal konferanse om byutvikling, klima og og bevaring.

Tirsdag 8 oktober avholdes konferansen på Radisson Blue Royal Garden Hotel i Trondheim med tema "Byutvikling, klima og bevaring". Onsdag 9 oktober settes det opp buss fra Royal Garden Hotel til Steinkjer klokken 07.45. Arrangementet avholdes på Rådhuset i Steinkjer, og har tema "Gjenreisningsbyen som kulturarv".


Samspillet i byggeprosessen

Samspillet i byggeprosessen

Vi på senteret for Eiendomsutvikling og -forvaltning er godt i gang igjen etter sommeren, og vi har startet opp emner med studenter både på det 2-årige og 3-årige masterprogrammet. Studentene er kommet i gang med forelesningene, og i år er de så heldige at de kan kjøpe en splitter ny lærebok. Torsdag 29 august ble nemlig professor Geir Hansens bok Samspillet i byggeprosessen å finne i bokhyllene på Akademika.

Grunnlaget for boken ble lagt gjennom deltakelse i FoU-prosjektet Samspillet i Byggeprosessen som ble gjennomført i perioden 1995-99, samt nyere forsknings- og utviklingsarbeid innenfor feltet. Boken gir en innføring i byggeprosessen fra idé til bygget er i bruk, og legger vekt på helhet, samspill og gjennomføring av prosessen i et verdiskapingsperspektiv. Det er lagt spesielt fokus på å sette bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i en større sammenheng, hvor verdiskaping står sentralt med hensyn til både å gjøre tingene riktig, og til å gjøre de riktige tingene. Boken henvender seg til studenter og lærere innen fagområdene arkitektur, bygg- og anleggsfag, eiendomsfag og facilities management. Forfatteren har også forsøkt å legge til rette for at boken kan brukes som oppslagsverk for ulike aktører innen bygge- og anleggsbransjen.

Vi gratulerer Geir så mye med bokutgivelsen.


Doktorgrad til Mari Oline Giske Stendebakken

Doktorgrad til Mari Oline Giske Stendebakken

Avhandlingen undersøker hvordan vernede bygninger analyseres innenfor arkitektur, kulturminnevern og offentlig investeringsanalyse. Av disse tre fagfeltene, har offentlig investeringsanalyse manglende tradisjon for å vurdere kulturminner, og samtidig politisk gjennomslag. Offentlig investeringsanalyse er derfor vektlagt i avhandlingen og er tema i flere av artiklene som inngår. Ser mer her


Dave Collins - FM Researcher of the Year 2019 !

Dave Collins - FM Researcher of the Year 2019 !

Vi gratulerer Dave med den gjeve prisen han mottok på konferanse fredag 14. juni-2019!

The European FM Researcher Of the Year 2019, at the EFMC 2019 in Dublin, Ireland : Dave Collins

FM Researcher of the Year Award anerkjenner verdien av forskning som gjennomføres over hele Europa. Forskningen må adressere EuroFMs forskningsagenda og bidra til de overordnede målene for å fremme kunnskap i FM og fremme sin effektive anvendelse i praksis og utdanning.
Begrunnelsen for tildeling av vinnerpris beskriver hans "excellence" i undervisning og forskning og bidrag til EuroFM, samt bidrag til Green Leasing-forskning fra et FM-perspektiv.

The 12th European FM Awards was held in 2019 and presented at the EFMC 2019 in Dublin, Ireland on Friday 
14th June 2019. During the seated dinner and award ceremony, Dave recieved the winnerprice. 


10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia

10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia

Paperet er publisert på EmeraldInsight og har tittelen "Senior Residence Concepts in Norway: Challenges and Actions for a Sustainable Development" se mer her.
Paperet tar utgangspunkt i Masteroppgave skrevet av Ingrid Smistad "Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger - Samspillet i tidlig utviklingsfase" - her presentert av Dr. ing/Førsteamanuensis Marit Støre-Valen på 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia. Les mer her


Doktorgrad til David Collins

Doktorgrad til David Collins

Torsdag 24. mai forsvarte David Collins sin doktorgradsavhandling med tittelen ”Green Leasing: A study of the Barriers and Drivers for Green Leased Offices in Norway” som Grønn utleie i kontorbygg, driverne og barrierer knyttet til utvikling og implementering, med et spesielt forskningsfokus på Norge, se mer her.

 

 


Keynoteseminaret ‘Building for better health’

Keynoteseminaret ‘Building for better health’

Invitasjon!

Hei, vi vil med dette annonsere at keynoteseminaret nå er gratis - meld deg på her: www.ntnu.edu/web/arch19/registration1
Keynoteseminar fredag 14. juni, Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital, Trondheim.

Keynote seminar: BUILDING for BETTER HEALTH 
Healthcare architecture research in practise

Sted: Auditorium Kunnskapssenteret St Olavs Hospital Trondheim

Vi inviterer til keynoteseminaret ‘Building for better health’ som arrangeres i Trondheim den 14. juni 2019.

Seminaret kobler forskere og praktikere i helsearkitektur på et internasjonalt nivå. Vi inviterer sykehusledere, arkitekter, prosjektorganisasjoner, konsulenter og andre interesserte fra Norge og Europa til å diskutere med forskere fra ulike fagområder hvordan forskning bidrar til å "bygge for bedre helse".

Se program her: https://www.ntnu.edu/web/arch19/program 

Seminaret er koblet til ARCH19, en to dagers konferanse i Trondheim den 12. og 13. juni. Dette er den fjerde ARCH-konferansen om arkitektur, forskning, omsorg og helse: ‘Building for better health. Research & innovation in architecture & urban design for care & health.’  

Mer informasjon og registrering finner du her: www.ntnu.edu/arch19. 

Vi ser frem til å møte deg, og til å dele ideer og kunnskap!


Doktorgrad til Savis Gohari

Doktorgrad til Savis Gohari

Fredag 5. april forsvarte Savis Gohari sin doktorgradsavhandling med tittelen "Governance in the planning and decision-making process" som omhandler styring i planlegging og beslutningsprosess i samlokalitetssaken til universitetscampusene i Trondheim, Norge (2000-2013) Se mer her

Foto PhD Savis Gohari

Se mer info her


Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning etterlyser undervisningslokaler på campus tilpasset kursvirksomheten til EVU-studentene

Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning etterlyser undervisningslokaler på campus tilpasset kursvirksomheten til EVU-studentene

 

Faglig leder Geir K. Hansen ved Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

23 talenter i eiendomsbransjen forteller om hvordan det er å jobbe i et eiendomsyrke

23 talenter i eiendomsbransjen forteller om hvordan det er å jobbe i et eiendomsyrke

Se videoen her

Doktorgrad til Øystein Mejlænder-Larsen

Doktorgrad til Øystein Mejlænder-Larsen

Torsdag 14. mars forsvarte Øystein Mejlænder-Larsen sin doktorgradavhandling med tittelen "Use of project execution models and BIM in oil and gas projects: searching for relevant improvements for construction"

Øystein Mejlænder-Larsen og opponenter   

Øystein Mejlænder-Larsen og veiledere

Olje- og gassindustrien er preget av store og komplekse prosjekter og har investert tungt i utviklingen av ny teknologi. Prosjektutførelsesmodeller (PEM) er innført som en strukturert måte å gjennomføre tverrfaglige arbeidsprosesser gjennom alle prosjektfaser. Byggemodellmodellering (BIM) benyttes i samordning av komplekse prosjekter og er en del av arbeidsprosessene som er definert i en PEM. Dette har vært grunnlaget for det første spørsmålet: Hvordan brukes PEM og BIM i store olje- og gassprosjekter i de tilfeller som er studert? Utviklingen mot større og mer komplekse prosjekter i byggebransjen betyr at aktører i byggebransjen vil dra nytte av å skaffe seg kunnskap og læring fra olje- og gassindustrien. Dette har vært grunnlaget for det andre spørsmålet: Hvordan kan erfaringer fra de studerte sakene være relevante for forbedringer i byggeprosjekter?

Se mer info / abstract her


Tre masteroppgaver fra NTNU er tildelt stipend

Tre masteroppgaver fra NTNU er tildelt stipend

Disse fire fikk 20.000 fra Eiendomsbransjens stipendordning. Vi ønsker dem lykke til med masteroppgavene!

Bilder av vinnerne av stipend

Juryen for Eiendomsbransjens stipendordning har enstemmig besluttet at årets prisvinnere er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2018:

• Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen som finner sted i befolkningens boliger? Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.

• Hvordan kan fortetting bidra til god byutvikling? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.

• Hva gjør at eiendomsbesittere ikke ønsker- eller ikke lykkes med utvikling av tomter avsatt til bebyggelse i KPA? Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU. 

Eiendomsbransjens stipendordning har til formål å gi økonomisk støtte til studentoppgaver som kan bidra til å høyne kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover. 

Les artikkel


CARMEL MARGARET LINDKVIST: MANAGING CHANGE IN THE DELIVERY OF COMPLEX PROJECTS: CONFIGURATION MANAGEMENT, ASSET INFORMATION AND ‘BIG DATA’

CARMEL MARGARET LINDKVIST: MANAGING CHANGE IN THE DELIVERY OF COMPLEX PROJECTS: CONFIGURATION MANAGEMENT, ASSET INFORMATION AND ‘BIG DATA’

Det er sommer og rolige tider på Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning. I den anledning kan det være passende med et tilbakeblikk på tidligere forskning utført av blant annet Carmel Margaret Lindkvist, Førsteamanuensis på Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU. Artikkelen omhandler hvordan endringer i levering av komplekse prosjekter administreres i de tre organisasjonene Airbus, CERN og Crossrail, og hvordan deres metoder utvikles innenfor vår tids fokus på «Big Data».

 

Artikkelen kan leses i sin helhet her


Carmel Margaret Lindkvist - Kåret til årets, europeiske FM-forsker!

Carmel Margaret Lindkvist - Kåret til årets, europeiske FM-forsker!

Prisvinner Carmel Lindkvist

På European Facility Management Conference i Sofia, Bulgaria, ble Carmel Margaret Lindkvist fra NTNU utdelt prisen "Årets EuroFM-forsker" for 2018!

Formålet med prisen er å anerkjenne verdien av forskningen som gjennomføres over hele Europa.
Forskningen må være koblet til EuroFMs forskningsagenda, og bidra til de overordnede målene om å øke  kunnskap om FM og hvordan FM kan bidra positivt for praksis og utdanning.

Dette er en flott anerkjennelse for godt forskningsarbeid for Carmel, som er tilknyttet Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning.

Vi gratulerer så mye!


Torstein Østnor vant Partnerprisen på senterets "Bransjedag"

Torstein Østnor vant Partnerprisen på senterets "Bransjedag"

Med masteroppgaven: Massivtre og Plasstøpt betong: en casestudie - forskjeller, erfaringer og forbedringspotensial, var det Østnor som kunne ta imot heder, ære og et pengebeløp da prisen for beste masteroppgave på fagområder ble delt ut i går, da senteret inviterte til bransjedag/eiendomskonferanse for 10. år på rad.

Prisvinner Torstein Østnor og utdeler Arven Heggem, OBOS

De nominerte til pris for beste master

Komitéen hadde en vanskelig oppgave i utvelgelsen. Østnor vant prisen i sterk konkurranse med tre, svært gode masteroppgaver. Disse var

  • Eiendomsutviklerens rolle i det grønne skiftet Hiske Visser og Torunn L. Ahlstrøm
  • Lønnsomheten til grønne bygg. En casestudie av ledende norske næringsutviklere med bærekraftige strategier. Hege Wik
  • Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger, Samspillet i tidlig utviklingsfase Ingrid Smistad

Også det øvrige programmet bidro til at dette ble en spennende dag. Årets tema "digitalisering" er i sterk fokus i alle bransjer, privat og offentlig sektor. Men hva innebærer digitalisering? Svaret er ganske mangfoldig, lærte vi av de varierte innleggene.

Bjarne Foss, prorektor for forskning, NTNU, tegnet først det store bildet. Digitalisering skjer uavhengig av tradisjonelle næringer, som betyr at kompetansen må bygges på tvers. NTNU har ulike satsinger, og mange styrker som kan bidra til gode løsninger, som god IKT-kompetanse og tverrfaglig forskning.

Spacemaker har utviklet kunstig intelligens for benyttelse i eiendomsutvikling. Data Scientist i selskapet, Simen S. Hellem, informerte om teknologien, som på svært kort tid kan kalkulere imponerende mange utbyggingsløsninger for tomter.

Professor i BIM, Eilif Hjelseth, stilte spørsmålet om fremtidens eiendomsledelse egentlig er informasjonsledelse? Han beskrev BIM som faktabasert eiendomsledelse. Mye er spart på å planlegge en plan for bruk av BIM. I prosessen er det lett å glemme mennesker og deres behov og bruk av bygget.

Rådgiver Tor Åsmund Evjen informerte om digital samhandlingsmodell EBIM ved St. Olavs Hospital, som bla. gir sykehuset et bedre beslutningsunderlag, mer transparent kommunikasjon og kunnskapsdeling på tvers.

Professor Tryggestad, INN, tok oss igjennom BIM-design, virtuelle, visuelle og materielle virkeligheter, inkludert bruk simuleringer for å etablere mer korrekt areal, med referanse til sykehusbygg som ved ferdigstillelse har hatt for knapt areal .

Vi takker alle foredragsholderne og nominerte masterstudenter for god kunnskapsformidling! Og takk til Geir Hansen for god ledelse av konferansen!

Les vinneroppgaven i sin helhet her (andre oppgaver blir lagt til fortløpende)

 

Konferansesalen deltakere


Nyhetsarkiv

Søke masterprogram?

Søke masterprogram?

SØKNADSFRISTER

Masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.

 

Vi er på Facebook

Vi er på Facebook

Lik oss gjerne for å enklere kunne holde deg oppdatert på senterets aktiviteter.

Facebook-siden til senteret


Studentenes masteroppgaver

Studentenes masterarbeider

Her finnes artikler som beskriver tematikk for noen av våre studenters masteroppgaver. Følg denne lenken for å se mer om hva våre studenter forsker på.


MetamorfoseKinaBoks

Urbanisering i Kina

Illustrasjon byutvikling.

I faget AAR2540 Metamorfose har arkitektstudenter sett på muligheter for rimelig og midlertidige bygninger for nye innbyggere i de raskt voksende kinesiske byene. Trykk her for å få et innblikk i noen av studentarbeidene til Urban Triggers.

Hippodamus kortversjon

Linjeforeningen Hippodamus

Linjeforeningen Hippodamus arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for fulltidsstudentene i eiendomsutvikling og -forvaltning. Les mer på foreningens nettsider.

Studentarbeider

Studentarbeider