Forskning ved institutt for arkitektur og teknologi

Forskning ved institutt for arkitektur og teknologi

Forskning IAT

Instituttet har spesialkompetanse innen følgende områder:

Byggematerialer og konstruksjon

Fagområdet omhandler de tekniske og strukturelle aspekter ved å bygge utforming og bruk. En viktig utfordring for arkitekter er å dra nytte av de tekniske, fysiske og estetiske egenskaper av spesifikke materialer og komponenter for å utvikle høy kvalitet arkitektoniske løsninger. Avdelingen har hatt et spesielt fokus de siste årene på å utvikle en forståelse av tre som byggemateriale.

Energi og miljø i bygninger

Bygninger står for 40% av Norge energibruk, og genererer 40% av landets avfall. Arkitekter har et stort ansvar for å bidra til å redusere disse tallene, både i prosjekt- og driftsfasen. Fagområdet har som mål å utvikle kunnskap og ferdigheter i ulike områder av energi- og ressursbruk og innendørs miljøkvalitet, og å bruke dem både i utformingen av nye bygninger, og for energi- og miljøtiltak i eksisterende bygninger.

Transformation - bevaring og utvikling

Bevaring og utvikling av eksisterende strukturer er av økende betydning for arkitekter, og berører både enkeltstrukturer og bygningsmiljøer. Dette krever en helhetlig arkitektonisk tilnærming som omfatter alle aspekter av endringsprosesser - kulturelle, funksjonelle, tekniske og eksperimentelle blant annet en styrking av forholdet mellom arkitektur og naturgitte forhold, og utforming av arkitektoniske endringer i forhold til inne sammenheng.

Den kontekstuelle forståelse av arkitektur gjennom historie, teori, læring og kommunikasjon.
Kunnskap om arkitekturens praktiske perspektiver, strukturer og moderne teori er en forutsetning for å forstå, tolke og formidle dagens arkitektur og våre bygde omgivelser. Det legges spesielt vekt på å identifisere og forklare de sosiale, ideologiske og tekniske forutsetninger som påvirker bygningsdesign og bygde omgivelser kombinert med aktiv utvikling av læring i alle aspekter innen designprosess og kommunikasjon.

 

Forskning innen arkitektur

Forskning innen arkitektur

Grønt lys for Norges største nullutslippsnabolag

Zero Village Bergen vil bli Norges største nullutslippsområde for boliger. Boligfeltet skal produsere mer energi enn det bruker, og det skal tenkes miljø for hele byggets levetid. Det er ett av ni nullslippsområder i Norge som det forskes på ved forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer

Boligprosjektet Oen på Ammerud i Oslo blir et sirkelformet leilighetsbygg med solceller på taket. Illustrasjon: Code arkitekter

Bygger sirkelrundt nabolag på Ammerud i Oslo som skal produsere mer energi enn det forbruker

NTNU leder et forskningsprosjekt på bærekraftige nabolag i Europa. Prosjektet får over sju millioner i EU-midler.

God arkitektur er en investering i folkehelsen

Vi preges av våre omgivelser på samme måte som vi preges av mennesker vi omgir oss med. Vi vet at fysiske omgivelser betyr mye for helsa vår, men hvordan kan vi måle effekten i kroner og øre?

– Stua har blitt vår tids "resteareal"

Det bygges mye og det bygges på få kvadrat. Men kravene til tilgjengelighet på bad og soverom gjelder uansett størrelse på leiligheten. Det har gjort stua til et "resteareal" med lav kvalitet i mange moderne leiligeheter, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Tretak egner seg godt for store bygg

Ifølge ny forskning kan tretak bygges både lengre og flatere enn det som er anbefalt i dag. Det er en god klimanyhet.

I framtida skal husene våre få innbyggede solceller

Et nytt EU-prosjekt skal gi oss grønnere byer gjennom rimeligere og enklere solcellesystem.

Forskning innen arkitektur

Stans krangelen om materialer til Regjeringskvartalet

Nye regjeringsbygg er en unik sjanse til innovasjon på tvers av materialgrenser. Nå er byggebransjen i ferd med å skusle den bort.

Er det nok å åpne vinduet?

Ett spørsmål klarer ikke arkitekter og ingeniører å bli enige om. Er det best å bare åpne vinduene om du vil lufte ut en bygning?

Prøvekaniner for nullutslippsteknologi

Forsker Ruth Woods forsker på et eksperimentelt energieffektivt hus bygget på NTNU-campus. Når hun tenker på forskningen sin, tenker hun ofte på ett enkelt fotografi.

Bilverksted ble energivennlig og lekker bybolig

Redusert enegribruk, bedre bomiljø og et arkitektonisk løft gjennom å kombinere nytt og gammelt? Fullt mulig. Forskere har oppskriften.

Alternative byggematerialer kan halvere klimautslipp

Å endre bærekonstruksjonen i bygninger kan gi stor effekt på utslippet av klimagasser, viser en ny studie.

Ansatte

Ansatte

Ansatte innen undervisning og forskning ved Institutt for arkitektur og teknologi representerer et spenn i hele det profesjonelle spekteret fra arkitektonisk og kunstnerisk praksis og teori til ingeniørkompetanse og avansert forskning innen anvendte tekniske og estetiske problemstillinger.