Forskning ved institutt for arkitektur og teknologi

Forskning ved institutt for arkitektur og teknologi

Forskning IAT

Instituttet har spesialkompetanse innen følgende områder:

Byggematerialer og konstruksjon

Fagområdet omhandler de tekniske og strukturelle aspekter ved å bygge utforming og bruk. En viktig utfordring for arkitekter er å dra nytte av de tekniske, fysiske og estetiske egenskaper av spesifikke materialer og komponenter for å utvikle høy kvalitet arkitektoniske løsninger. Avdelingen har hatt et spesielt fokus de siste årene på å utvikle en forståelse av tre som byggemateriale.

Energi og miljø i bygninger

Bygninger står for 40% av Norge energibruk, og genererer 40% av landets avfall. Arkitekter har et stort ansvar for å bidra til å redusere disse tallene, både i prosjekt- og driftsfasen. Fagområdet har som mål å utvikle kunnskap og ferdigheter i ulike områder av energi- og ressursbruk og innendørs miljøkvalitet, og å bruke dem både i utformingen av nye bygninger, og for energi- og miljøtiltak i eksisterende bygninger.

Transformation - bevaring og utvikling

Bevaring og utvikling av eksisterende strukturer er av økende betydning for arkitekter, og berører både enkeltstrukturer og bygningsmiljøer. Dette krever en helhetlig arkitektonisk tilnærming som omfatter alle aspekter av endringsprosesser - kulturelle, funksjonelle, tekniske og eksperimentelle blant annet en styrking av forholdet mellom arkitektur og naturgitte forhold, og utforming av arkitektoniske endringer i forhold til inne sammenheng.

Den kontekstuelle forståelse av arkitektur gjennom historie, teori, læring og kommunikasjon.
Kunnskap om arkitekturens praktiske perspektiver, strukturer og moderne teori er en forutsetning for å forstå, tolke og formidle dagens arkitektur og våre bygde omgivelser. Det legges spesielt vekt på å identifisere og forklare de sosiale, ideologiske og tekniske forutsetninger som påvirker bygningsdesign og bygde omgivelser kombinert med aktiv utvikling av læring i alle aspekter innen designprosess og kommunikasjon.

Våre forskningsprosjekter

Våre forskningsprosjekter


EU-prosjekter

 • syn.ikia – Sustainable Plus Energy Neighbourhoods (H2020, IA)
  Project Coordinator: NTNU, Niki Gaitani // Total project budget: € 7,4 mill // Project period: 01.01.20-31.12.24
   
 • iclimabuilt – Functional and advanced insulating and energy harvesting/storage materials across climate adaptive building envelopes (H2020, IA)
  Project Coordinator: NTUA, Greece // Total project budget: € 16,4 mill // Project period: 01.03.21-28.02.25
  Contact Arild Gustavseen, ZEN/NTNU
   
 • DIALOGUES – Inclusive dialogues towards an operational concept of energy citizenship to support the Energy Union (H2020, RIA) 

  Project Coordinator: Johannes Kepler Universität Linz, Austria // Total project budget: € 3,2 mill // Project period: not decided yet (duration: 36 months)
  Contact Pasi Aalto, NTNU Wood
  Nettside kommer

 • ARV (H2020/European Green Deal-prosjekt koordinert av AD-fakultetet. Kontaktperson Arild Gustavsen)