Forskning

Institutt for arkitektur og planlegging

Forskning

Bilde

Hender holder materialprøver
Foto: Geir Mogen/NTNU

Forskning innen arkitektur

Instituttets forskningsvirksomhet har som mål å bidra til utvikling av god, helhetlig og bærekraftig arkitektur og planlegging gjennom arbeid med forskningstemaer som samsvarer med de fagområdene som instituttet også har undervisningsansvar for. Prosjektene er her presentert tematisk, men mange av prosjektene har en tverrfaglig deltakelse.

Instituttet samarbeider nært med andre fagmiljøer ved NTNU og SINTEF, med bransjen, ulike offentlige og private virksomheter og institusjoner og andre universiteter både nasjonalt og internasjonalt.


Forskning hovedartikkel IAP

 • Prosjektering og byggeprosess i et livsløpsperspektiv
 • Boformer og kvalitet i boligomgivelser
 • Bærekraft og energi
 • Arkitektur og helse
 • Eiendomsutvikling og forvaltning
 • Stedsutvikling, tettsteds-og landskapsplanlegging
 • Fysisk planlegging
 • Planlegging i utviklingsland
 • Byforming
 • Byfornyelse
 • Utvikling av planleggingsmetodikk og bruk av informasjonsteknologi (GIS)
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • Plan- og bygningsloven
 • LNFR-områder
 • Governance og planleggingsteori

Tabell prosjekt

Våre forskningsprosjekt - EU 

 
Project Description Framework Contact
+CityxChange Positive City ExChange) – a Smart City Lighthouse project H2020
01.11.18-31.10.23
Annemie Wyckmans
EASIER

Sustainable urban passenger mobility, freight, transport and connectivity

JPI Urban Europe EN-UAC project

01.03.21-29.02.24

Helge Hillnhütter

 


Våre forskningsprosjekter

Våre forskningsprosjekter


EU-prosjekter

 • +CityxChange (Positive City ExChange) – a Smart City Lighthouse project (H2020, IA)
  Project Coordinator: NTNU, Annemie Wyckmans // Total project budget: € 24 mill // Project period: 01.11.18-31.10.23
 • EASIER – (JPI Urban Europe EN-UAC project)
  Project Coordinator: DTU, Denmark // Total project budget: € X mill // Project period: 01.03.21-29.02.24
  Contact Helge Hillnhütter (NTNU)
  Nettside kommer

Våre ph.d.-studier

Våre ph.d.-studier

Nærbilde hånd
Foto: NTNU

Se våre ledige ph.d.-stillinger

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

AD skal bruke bærekraftsmålene for faglige prioriteringer i vår kjernevirksomhet, og som et strategisk bakteppe for vårt engasjement i samfunnet rundt oss.